DALŠÍ PODROBNOSTI K LETOŠNÍ REKONSTRUKCI ULIC, TENTOKRÁT PALACKÉHO A PŘEMYSLOVY

0

Prakticky ihned s koncem jarních prázdnin a podle meteorologů i s koncem arktické zimy, se v turnovských ulicích začne pracovat. Nyní aktuálně probíhá kácení stromů v horní části Nádražní ulice a od pondělí 5. března bude ulice od bývalého hotelu Beneš do Ohrazenic uzavřena. Stejně tak se tomu stane v samém centru města. Informace čerpáme z tiskové zprávy Vodohospodářského sdružení Turnov:

V Palackého ulici bude položen tzv. tichý asfalt

PALACKÉHO ULICE
Oprava vodovodu a kanalizace v této ulici začne fyzicky pravděpodobně 6. března. Investorem vodohospodářského díla je VHS Turnov. Termín stavebních prací: březen – červenec 2018, zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost, Hodkovice nad Mohelkou. Cena stavby: 2,9 mil. Kč bez DPH.

Stavba bude probíhat v úseku Palackého ulice mezi oběma mosty. První část bude zahájena v části od malého mostu přes náhon Jizery směrem k vjezdu na autobusové nádraží. Práce budou probíhat při plné uzavírce komunikace. Vjezd bude umožněn pouze rezidentům a zásobování.
Oprava vodovodu a kanalizace v komunikaci by měla skončit do konce dubna. K úplnému dokončení díla pak zůstane jen napojení nového vodovodu na malém mostu přes Jizeru. Součástí akce je také přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek.
Při výkopových pracích bude ohraničen pracovní úsek, kde bude probíhat stavba. Budou se zde pohybovat stavební stroje, případně zde mohou být umístěny drobné meziskládky stavebního materiálu. Pěší by komunikací měli projít vždy, občas možná s mírnými obtížemi.
Na přelomu března a dubna bude zahájena navazující samostatná investice Libereckého kraje spočívající v úplné rekonstrukci Palackého ulice. Ta zahrnuje práce na rekonstrukci komunikace i chodníků od velkého mostu přes Jizeru až po odbočení na Trávnice. Součástí silničního díla je rovněž rekonstrukce malého mostu přes náhon Jizery.
Organizace autobusové dopravy a další informace v předchozím článku ZDE.

Kontakty:
Vodohospodářské sdružení Turnov, zástupce investora: Andrea Bímová, tel. 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz.
Hlavní dodavatel stavby: 1. jizerskohorská stavební společnost, spol. s r. o., Hodkovice nad Mohelkou, stavbyvedoucí: Petr Kováč, tel. 602 315 700, e-mail: kovac@1jhs.cz.

Přemyslova ulice

PŘEMYSLOVA ULICE
Předpokládané zahájení prací od 6. nebo od 12. března – závisí na počasí. Probíhat bude oprava vodovodu a kanalizace.
Sítě v ulici jsou značně dožilé, např. kanalizace je na několika místech propadlá a její obsah prosakuje do podloží. Součástí akce je také přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek. Investorem je VHS Turnov. Spoluinvestorem komunikace je město Turnov, jehož zástupci pak budou řešit zejména všechny detaily při obnově komunikace a chodníků.
Stavba bude probíhat podél hřbitovní zdi a v celém rozsahu Přemyslovy ulice. Během dne bude příjezd k nemovitostem většinou omezen. Ulice je slepá, práce v ulici budou velmi náročné, a to nejen pro příjezd a výjezd ze staveniště, ale i na vlastním provádění výkopových prací. Nicméně každý den vždy po ukončení prací by příjezd k nemovitostem zajištěn být měl.
Práce na vodohospodářských sítích budou trvat asi tři měsíce, tedy do konce května. Následně od června do července proběhne samostatná investice plynáren, kdy bude v ulici položen nový plynovod. Současně bude také položen sdělovací kabel firmy Pamico. Po dokončení veškerých inženýrských sítích se na stavbu vrátí VHS a provede kompletní opravu komunikace a chodníků dle připraveného projektu města. Termín obnovy komunikace je naplánován na období srpen – září letošního roku.

Termín celé stavby: 5. března – 5. října 2018, zhotovitel stavby: 1. jizerskohorská stavební společnost, spol. s r. o., Hodkovice nad Mohelkou. Cena stavby: 8 mil. Kč bez DPH.

Kontakty:
Vodohospodářské sdružení Turnov, zástupce investora: Andrea Bímová, tel. 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz.
Hlavní dodavatel stavby: 1. jizerskohorská stavební společnost, spol. s r. o., Hodkovice nad Mohelkou, stavbyvedoucí: Antonín Hubka, tel. 602 644 136, e-mail: hubka@1jhs.cz.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.