BYTOVÝ DŮM NA VRCHHŮŘE, CO BUDE DÁL?

0

Výstavba bytového domu ve Slunečné ulici na Vrchhůře vzbudila velkou pozornost. Podle ohlasů se většině obyvatel města třípodlažní objekt nelíbí, stává se v této lokalitě dominantní, degraduje cenné území kolem historického sousoší U Tří svatých, znemožňuje průhledy na město.

Závazné stanovisko, čili souhlas se stavbou bytového domu ve Slunečné ulici, vydal radniční odbor rozvoje města, stavební povolení vydal další orgán státní správy, kterým je zdejší stavební úřad. Jak ale mj. zaznělo na březnovém veřejném zasedání turnovského zastupitelstva, povolení stavební úřad vydal, aniž by znal stanovisko orgánu životního prostředí, jestli stavba zapadá do daného místa. Původně však podle našich informací stavební úřad o vyjádření odboru životního prostředí stál. Také prvotní informace byla, že odbor dodá posudek týkající se krajinného rázu. Ten ale na opakované výzvy dodán nebyl, takže stavební úřad měl za to, že dodán nebude, že odbor změnil názor, a stavební povolení vydal. Jestli měl stavební úřad na odbor životního prostředí více naléhat, to bude nyní pravděpodobně řešit odvolací orgán.

Realita je taková, že dům se na Vrchhůře staví, orgány samosprávy (starosta, vedení města, rada a zastupitelstvo města…) nemohou ze zákona vstupovat do rozhodnutí orgánů státní správy (stavební úřad, odbor rozvoje města…). Jestli byl při povolení stavby dodržen zákon a jestli vše proběhlo podle stanovených postupů, to v případě odvolání posoudí nadřízený orgán městského úřadu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje, popř. soud.

Zeptali jsme se starosty Turnova Tomáše Hockeho:

* Z úplně laického pohledu, když nadřízený orgán bude konstatovat, že vše proběhlo dle zákona, mohou se odpůrci stavby obrátit na soud? V této době bude stavba pozastavena, nebo stavebník v ní může dál pokračovat?
Ano, když odvolací orgán řekne, že vše proběhlo v mantinelech zákona, tak se odpůrci stavby mohou na soud obrátit, ale poté se již nebudou soudit s Městským úřadem Turnov, jehož součástí je stavební úřad, ale s Krajským úřadem Libereckého kraje.
Do rozhodnutí stavba pozastavena není, platí vydané stavební povolení.

* A co se stane, když nadřízený orgán bude konstatovat, že došlo k pochybení?
Potom například bezprostřední sousedé, kteří nyní kritizují tu skutečnost, že účastníky řízení nebyli, resp. nebyli osloveni stavebním úřadem, se budou moci domáhat svého práva vstupu do tohoto řízení, a krajský úřad musí rozhodnout o tom, jestli měli nebo neměli být účastníky původního stavebního řízení.
Když řekne, že být účastníky měli, znovu se otevře stavební řízení. Pozastaveno bude stavební povolení, také vlastní stavba bude pozastavena. Krajský úřad může přímo určit okruh účastníků, může ale celou věc vrátit s tímto požadavkem stavebnímu úřadu.

* Lidé z okolí si stěžují kromě toho, že nebyli jako sousedé účastníky stavebního řízení, také na to, že stavba podle jejich názoru nerespektuje výšku a charakter okolní zástavby ve čtvrti Vrchhůra, a je v rozporu s územním plánem, který má jako prioritu ochranu pohledově a historicky významných míst, jako je právě sousoší a vyhlídka U Tří svatých. Město prý jako účastník řízení nemělo ke stavbě výhrady. Co k tomu můžete říct?
Stavba dle mého názoru respektuje platný územní plán, město opravdu nemělo připomínky k dané stavbě, nechávalo rozhodnutí na orgánech státní správy.

* Co bude nyní? Za jak dlouho se dá očekávat stanovisko nadřízených orgánů?
Základní běžná lhůta ve správním řízení je 30 dní, vždy ale může být rozhodnuto ze zásadních důvodů o jejím prodloužení.

* Může dojít až k odstranění stavby, nebo si spíš budeme muset na tento bytový dům zvyknout? A není možnost jednat ještě se stavebníkem o úpravě projektu?
Jestli dojde k odstranění stavby, nedokážu říct, ale ze zkušenosti vím, že se tak neděje ani u ještě závažnějších případů. Navíc se domnívám, že stavba je v souladu s územním plánem. Je to ale můj názor, který není důležitý, protože důležitý je názor státní správy. To je kouzlo správního řízení, které se snaží „odpolitizovat“ stavební řízení, které není věcí samosprávy, ale státní správy, což jsou dvě různé věci, které bohužel velká část občanů nevnímá, nebo vnímat nechce.
Se stavebníkem bude ještě jednat městský architekt. Bylo to na jeho radu, že jsme v zástavbové studii nechali v této lokalitě čtyři bytové domy, protože chtěl ctít uliční řadu ve směru od sídliště a oddělit ji od další zástavby rodinných domů. Obecně je to o regulativech vložených do územního plánu, které by detailněji měly řešit konkrétní lokality více do hloubky. Původní územní plán od roku 1996 na Vrchhůře umožňoval výstavbu celé řady bytových domů, v územní studii z roku 2018 jsme jejich počet omezili na čtyři, bohužel nikdo detailněji neřešil rozhledové místo U Tří svatých, jen jsme některá rozhodnutí přejímali od našich předchůdců.

* Kde se chystá stavba dalších bytových domů?
Diskutované jsou záměry v ulici Jana Palacha a v Jeronýmově ulici, zde ale byli do stavebního řízení zahrnuti i sousedé, takže je možné, že tyto bytové domy vůbec nevzniknou, nebo budou nějak významně omezeny. Ve Slunečné ulici stavební řízení probíhalo bez účasti sousedů a výsledek je, jaký je.
Další menší bytový dům se začne stavět ve Skálově ulici v proluce za muzeem, další dům by měl vzniknout v sousedství sokolovny v Daliměřicích, v budoucnu nás čeká výstavba bytových domů na Hruštici. To je vše, o čem zatím vím, starosta ale nemusí vědět všechno.

* Vraťme se k domu na Vrchhůře. Čtyři bytové domy tam už asi nevzniknou, na druhou stranu, jestli tam tento jeden zůstane osamocený, tak to taky nebude moc dobře vypadat…
Je to pravda. Atmosféra je rozjitřená, ale já si myslím, že jestli tam má zůstat stát tento jeden dům, tak by snad pohledově bylo lepší, aby byly dva. To je můj názor. K tomu budeme jednat ještě s vlastníkem stavební parcely přímo u sousoší, že bychom ji vyměnili za jiný pozemek a tento prostor změnili na veřejný.

* Město Turnov trpí jako vyhlášená „dobrá adresa“ nedostatkem bytů, stavebních parcel, chybí menší bytové domy. Každý další projekt bytového domu to bude mít po této zkušenosti těžší. Jak se z toho poučit?
Obecně budu navrhovat soubor opatření, úpravy zástavbových studií, lépe musíme stanovit regulativy jednotlivých lokalit zejména ve smíšených územích. Město se musí rozvíjet, musíme stavebníkům umět nabídnout atraktivní parcely pro individuální i bytovou výstavbu. Události kolem domu ve Slunečné mě velmi trápí, jako samospráva ale nemůžeme, jak by si někdo mohl myslet, rozhodnout cokoli. Bohužel až tady se ukázalo, že nikdo v minulosti neřešil pohledové studie kolem historického sousoší. Že do stavebního řízení nebyli zahrnuti bezprostřední sousedé, je pro mě velký otazník a stejně jako ostatní budu zvědav na rozhodnutí odvolacího orgánu.

* Děkujeme za rozhovor.

RADA MĚSTA 25. BŘEZNA
Tématem se na své řádné schůzi zabývali radní města. Projednali materiál „Územní plánování – opatření ve spojitosti s kauzou BD Slunečná a dalších domů“. Rada pověřila odbor rozvoje města zpracováním úpravy územní studie Turnov – Durychov, Na Kamenci s úpravou regulativů podlažnosti, koeficientu zastavěnosti, nutnosti průhledů s následným vložením do změny územního plánu č. 4.
Rada města uložila starostovi předložit na jednání rady informace o výsledku přezkoumání odvolání opomenutých účastníků řízení proti rozhodnutí „Novostavba bytového domu na p. p. č. 3185/80 v k. ú. Turnov, investor: Na Vyhlídce Turnov, s. r. o.“
(Zdroj: zápis ze schůze RM)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.