O BUDOUCNOSTI POZEMKU ZA VESNOU ZASTUPITELÉ NEROZHODLI

0

Nejvíce času a prostoru věnovali turnovští zastupitelé na svém dubnovém zasedání řešení budoucnosti pozemku za obchodním domem Vesna u Havlíčkova náměstí. Pozemek před lety koupilo za 4,5 mil. Kč město na zřízení potřebného parkoviště. Když mělo dojít ke stavbě, zvedla se negativní reakce v sousední ZŠ v ulici 28. října. Škola by ráda prostor využila jako školní zahradu. Nově se také proti záměru parkoviště postavili vlastníci okolních nemovitostí, kteří před tím s parkovištěm souhlasili. V rámci odvolacího řízení Liberecký kraj zrušil předchozí povolovací řízení a záměr bude nutné znovu ve stavebním řízení projednat.

Zastupitelé na toto téma jednali opakovaně. Škola přišla s projektem „Zelená zahrada“. Změna užívání pozemku ale nebyla odsouhlasena. Dopravní komise i komise pro rozvoj města nadále doporučují pokračovat v prostoru za Vesnou v projednávání záměru přeměny pozemku na parkoviště, komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje dočasné užívání pozemku školou po dobu, než se vyjasní stavební řízení. Plocha by byla využívána školou, resp. školní družinou, nebylo by na ní nic budováno, pozemek by byl školou udržován. V tomto směru předložil také zastupitelům materiál ke schválení ředitel školy Jaromír Frič. Pro toto řešení se vyjádřila také naprostá většina rodičů žáků školy.

Starosta Tomáš Hocke prosazuje původní záměr, na který zastupitelé vyčlenili nestandardně vysokou částku a až v případě, že se nepodaří získat stavební povolení, tak by zde měl být veřejný prostor s dětským hřištěm, který by sloužil všem obyvatelům města. Starostovi se také nelíbí forma nátlaku, která je na vedení města činěna.

V někdy až emotivní diskuzi jednotliví zastupitelé hájili svůj názor na využití pozemku. Podle Karla Jiránka, když pozemek město jednou škole pronajme, bude v případě kladného řízení na změnu na parkoviště již těžko změnu prosazovat fyzicky. Ivan Kunetka se přimlouval za pronájem pozemku škole, než se vyřeší stavební řízení, nebo se objeví řešení nové. Daniela Weissová připomněla, že nově zvolení zastupitelé jsou ve vleku dřívějších rozhodnutí, přijde jí ale hloupé, nechat nyní pozemek ležet ladem. Jaroslav Knížek byl jako zastupitel dříve pro stavbu parkoviště, možná ale zastupitelé měli vše řešit v širších souvislostech, nyní je spíše pro potřeby využití pozemku školou. Iniciátor občanského dění a zástupce rodičů „dívčajdy“ Roman Rákosník uvedl, že parkoviště v centrech měst již nejsou moderní, navíc zastupitelé ve svých prioritách toto parkoviště odsunuli až na 25. místo.

Starosta Hocke v návrhu na usnesení uvedl, že zastupitelstvo má dále usilovat o stavbu parkoviště a když stavební řízení vyjde negativně, má na pozemku vzniknout veřejně přístupný prostor. Pro tento návrh hlasovalo 11 zastupitelů, 10 se zdrželo a čtyři byli proti.
Naproti tomu ředitel školy Jaromír Frič navrhl usnesení, aby město pozemek škole pronajalo na dobu, než se definitivně vyřeší jeho další osud. Pro tento návrh hlasovalo 13 zastupitelů, devět se zdrželo a tři byli proti.
Ani jeden z návrhů tedy nebyl zastupiteli přijat, téma se pravděpodobně na jednání zase vrátí.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.