BUDOUCNOST TURNOVSKÉ NEMOCNICE: VZNIKNOU NOVÉ PAVILONY, BÝVALÉ DĚTSKÉ ODDĚLENÍ SE MŮŽE PROMĚNIT NA BYTY

0

Turnovská nemocnice je již delší dobu začleněna do Krajské nemocnice Liberec. Tu nyní čeká miliardová investice do výstavby Centra urgentní medicíny. Neznamená to ale, že by se další rozvoj zdejší nemocnice z pohledu této mimořádné investice zastavil.

Zastupitelé města dostali k posouzení aktualizovanou architektonickou studii rozvoje turnovské nemocnice, která je výsledkem jednání mezi managementem KNL a primáři v turnovské nemocnici. Zásadní je vznik nového pavilonu centrálního příjmu, který vznikne přístavbou ke stávajícím ambulancím ve vstupní části. V přízemí vznikne pracoviště urgentního příjmu, ve druhém patře nové prostory oddělení ARO s tzv. dospávacími pokoji a ve třetím podlaží mají být umístěny ambulantní prostory IBD centra, ambulance ARO, bariatrie a další pracoviště.
Tato část rozvoje turnovské nemocnice je vnímána jako prioritní s předpokládanou výstavbou v letech 2023-2024, a to v závislosti na finančním krytí ze zdrojů IROP či vlastního kapitálu nemocnice. Náklady jsou odhadovány na zhruba 100-120 mil. Kč.

Druhou částí rozvoje nemocnice je nový pavilon označený jako TX, který má vzniknout v blízkosti objektu bývalého dětského oddělení. Pavilon obsahuje šatnové a technické zázemí pro personál nemocnice, novou lůžkovou stanici, která umožní snížit počet lůžek na jednotlivých pokojích, může zde být umístěno i nové oddělení intenzivní péče. S hlavní budovou bude nový pavilon propojen spojovacím krčkem. Tento objekt vznikne až po výstavbě centrálního příjmu nemocnice. Odhad nákladů na výstavbu je 220 mil. Kč.

„Prosadit tuto vizi rozvoje turnovské nemocnice nebyla vůbec jednoduchá záležitost a potvrzením, že se to opravdu podařilo, bude pro mě až samotné zahájení výstavby první části – centrálního příjmu,“ říká starosta Turnova Tomáš Hocke. Jak doplnil, město Turnov nechce jen čekat s otevřenou dlaní, ale před lety samo v rámci vkladu mimo základní kapitál vložilo do KNL 3,5 mil Kč. Z těchto peněz se nyní platí projektová dokumentace přístavby nemocnice. Stavební povolení by mělo být k dispozici již v příštím roce.

„Zásadní je pro mě humanizovat oddělení ARO. Funguje v nevyhovujících prostorách a ve stísněných podmínkách vzhledem k množství operačních sálů. Nový centrální příjem navíc umožní, aby vedle sebe mohly fungovat například chirurgická i interní ambulance, aby se pacienti zbytečně nepohybovali v lůžkové části nemocnice,“ doplnil starosta.

Objekt bývalého dětského oddělení je dnes z části využitý pro odborné ambulance, stávající studie rozvoje ho zatím neřeší. Podle starosty by ale mohl po přestavbě dobře posloužit pro byty zdravotníků.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.