ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA ŘEŠENÍ PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU

2

Na říjnovém veřejném zasedání turnovského zastupitelstva byla představena architektonická studie revitalizace parku u nádraží s betonovým bazénkem. Jak vnímáte potřebu revitalizace tohoto prostoru? Jaký je váš názor na představenou studii? Je ve studii něco, co byste chtěl(a) změnit?

Mgr. PETRA HOUŠKOVÁ, místostarostka za Nezávislý blok
Revitalizace veřejného prostranství je nekonečný příběh. Každý rok můžeme upravit jednu plochu a stále nebudeme u cíle. V tuto chvíli uvažujeme o studii nebo již rozpracováváme úpravy na několika místech v Turnově.
Prostor v sídlišti u nádraží kolem tzv. bazénku máme již ve fázi zpracované architektonické studie, mohli bychom zahájit projektovou přípravu a hned poté navázat samotnou realizací. Bazének u nádraží patří mezi dlouholeté záměry, které se stále nedaří posunout dál. Problematické bylo využití prostoru, názorová nejednotnost občanů. Nyní máme studii, která nabízí využití plochy v podobě vodních prvků, které jsou pro Turnov nové, atraktivní. Studie počítá s odstraněním problematického bazénku a zahrnuje i úpravu nelichotivého vstupu do celého sídliště kolem Billy. Pozitivní ohlasy k návrhu přichází i ze strany veřejnosti v rámci ankety nebo veřejné diskuze. Souhlas k dalšímu postupu je nyní potřeba ze strany zastupitelů. K podobě studie nemám výhrady. Snaží se navazovat na současnou strukturu cest, zeleně, která je funkční. Tak proč ji měnit?
Lokalita u nádraží za poslední roky neuvěřitelně rozkvetla. Denně zde proudí stovky lidí do zaměstnání, do škol, pestrost a nabídka obchodů mně připadá snad i lepší než v samotném centru, objevují se nové restaurace, díky opravě nádražní budovy zde bude dostupnější knihovna, pošta, úpravami prošlo sídliště, školy, dětská hřiště. Oponenti asi řeknou, není to už mnoho pro danou lokalitu? Ale vždyť jde o druhé centrum Turnova, které nemá doposud ani malé náměstíčko, vhodný veřejný prostor, kde by se mohli lidé potkat při nějaké akci. Současná volná plocha je dosti velká a je škoda, že slouží jen jako chodník do sídliště nebo odpočívárna pro podivné skupinky či jednotlivce. Jako veřejný prostor pro setkávání tu maximálně funguje zahrádka přilehlé restaurace.

TOMÁŠ HUDEC, zastupitel za ČSSD
Architektonická studie revitalizace parku u nádraží s betonovým bazénkem je zcela určitě pěkná práce, ale má to tak trochu velký háček, a to je přemrštěná cena přes 8 milionů bez DPH. Na jednu stranu odsouhlasily všechny strany v penzionech pro důchodce zvyšování nájemného o 10 % a na druhou stranu budeme vyhazovat investice do zbytečných studií a projektů, jako je zchátralý bazének u nádraží. Nejlepší řešení, jak ušetřit veřejné finance, bude zavezení bazénku a nasadit travní porost. Ono se říká, že z cizího krev neteče, ale v případě zvyšování cen na úkor našich občanů seniorů krev teče!

Ing. MICHAL KŘÍŽ, radní za ANO 2011
Celkový koncept dokončení revitalizace sídliště u nádraží se mně velice líbí. Příští rok by měla být dokončena jeho poslední etapa a zbude jen dokončit centrální park celého sídliště. Musím připomenout, že se odpočinkové plochy a herní prvky postupně obměňují a celkově se celá atmosféra pro život zlepšuje. Jediné, co mě na celé studii zarazilo, byla cena, tedy přes 10 milionů korun. To se mně zdá hodně. Zastupitelstvo se rozhodlo tento návrh za tuto cenu nepodpořit, ale to neznamená, že se tento projekt nebude realizovat. Pokusíme se snížit cenu na přijatelnou, návrh bude znovu zastupitelům předložen po redukci ceny. Příští měsíc se budeme zabývat celkovým finančním výhledem města na další období, takže budeme mít i jasnou představu o tom, v jaké výši by se výsledná cena realizace parku měla pohybovat. Za mě by to mělo být okolo 7 milionů korun.
Ještě jednou chci zdůraznit, že je potřeba dotáhnout celkovou revitalizaci sídliště u nádraží do konce. Doufám, že se nám podaří do dvou let kompletně celou oblast dokončit.

IVAN KUNETKA, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Samotná studie revitalizace se mně líbila. Nahrazení zničeného bazénku vodními tryskami má svou logiku a v horkých létech může dobře fungovat. Otevření parku ve směru od Billy je také v pořádku, pokud budou zachovány všechny vzrostlé stromy. Co bohužel v pořádku není, je předpokládaná cena – 11,2 mil. Kč.
To se mně zdá v současné situaci Turnova jako přílišný luxus. Asi budeme muset hledat cestu, jak dosáhnout podobného efektu výrazně laciněji.

JIŘÍ MIKULA, zastupitel za TOP 09
Naše město se o parky a dětská hřiště „příkladně stará“. To by bylo fajn, kdyby tu nebylo občas nějaké „ALE“. Zkusím některá z nich maličko osvětlit: Veřejnosti možná zatím trochu unikla informace, že projekt na parkové úpravy zpravidla vyhotovuje pražská architektonická kancelář kamarádů pana starosty Hockeho (Nezávislý blok) a dětská hřiště dodává či subdodává společnost pana zastupitele Tomsy (ANO). Možná i toto je důvod, proč si pan starosta nechal odhlasovat zvýšení limitu možného zadání zakázek „z volné ruky“ z 90 tisíc na celých 150 tisíc… Kdo by se s tím přece pořád otravoval, sekat to na tak malé částky, že? V této souvislosti potom nerozumím tomu, proč rada města zdržuje úředníky odboru správy majetku od práce vypisováním výběrových řízení, když vítěz je jasný předem.
Investici 10 milionů do parčíku u Billy zastupitelé zcela správně zamítli, jak správně konstatoval předseda finančního výboru Josef Uchytil, je třeba, aby si pan starosta udělal čas a seznámil finanční výbor se všemi svými plánovanými záměry, aby výbor mohl zjistit, zda na to všechno opravdu budeme mít. Nicméně jsem zvědav, s čím přijde pan starosta příště.
Tento způsob hospodaření města mně neskutečně vadí, ale nemůžu skrývat, že stejně mně vadí i praxe odsouvání řešení zacházení s vodou – naposledy se to panu starostovi na jednání zastupitelstva povedlo v podstatě trikem, a to se mně tedy vůbec nelíbí!

REAKCE STAROSTY
Rád bych velmi krátce reagoval na příspěvek pana zastupitele Mikuly a pokusil se vysvětlit některé zjevné nepravdy. Architekti z pražské firmy AND nejsou mí kamarádi, ale jsou skuteční profesionálové ověnčení několika odbornými oceněními, kteří se do města dostali již v roce 2007 s Nadací Proměny, kdy zpracovávali studii na revitalizaci Metelkových sadů. Já jsem při dalším projektovém stupni navázal na jejich práci. Protože jsou to velmi vnímaví, invenční a pohotoví lidé, s kterými se dobře spolupracuje, tak s nimi řeším další projekty týkající se parkových úprav a veřejného prostoru (park u letního kina, park u nádraží). Projekty nabízejí za rozumné ceny srovnatelné s ostatními.
Kdo subdodává dětská hřiště si řeší generální dodavatel stavby sám, rozhodně mu to investor nepřikazuje ani nepředepisuje. Politická příslušnost v tom nehraje roli – prim hraje kvalita a nabízená cena.
Zvýšení limitu z 90 tis. Kč (platný od r. 2005) na 150 tis. Kč na zadání v poptávkovém řízení schválila RM na základě následujícího zdůvodnění: Od roku 2016 vnímáme změny na trhu především při zadávání nejmenších zakázek. Na práce v rozmezí 90-200 tis. Kč musíme zadávat některé zakázky opakovaně z důvodu nezájmu účastníků. Přestože jsme zakázky rozesílali většímu počtu případných účastníků, od ledna letošního roku jsme pro nezájem účastníků zrušili sedm výběrových řízení, která se následně vypisovala opakovaně (jedná se o zhruba 10 % zakázek). U dalších řízení jsme obdrželi pouze jednu nabídku. Jedná se zejména o zakázky na projektové dokumentace, studie, opravy ve školách a školkách. Opakováním výběrových řízení ztrácíme čas na realizaci zakázek. I pod tento limit bude prováděno neoficiální poptávkové řízení pomocí e-mailu či telefonicky.
Bazének v parku u nádraží vnímám jako určitý historický dluh, který by bylo vhodné vyřešit. Přišel jsem s konkrétním řešením, akceptovatelným obyvateli této lokality. Pan Mikula žádné řešení nepřináší. Ostatně obdobně jako u vodohospodářských otázek. Kritika je jistě potřebná, ale je nutné také přicházet s řešením, které je proveditelné a akceptovatelné. Řešení, která je třeba odpracovat. Jinak starosta není kouzelník ovládající nějaké triky, ale zastupitel zvolený ostatními, jenž se řídí zákonem o obcích, který by měl znát i každý zastupitel…
Ing. Tomáš Hocke

Sdílet

Autor článku

2 komentáře

  1. Na obrázku vypadá studie pěkně. Zamyslel se ale někdo nad tím, jak to bude s údržbou? Příklad Nádražní ulice. Je zde mnoho listnatých stromů. Listí ale na podzim nikdo neuklízí. Je možné zaručit, že vodní prvky nebudou zapadané zetlelým listím?
    A ještě jedna připomínka. Předpokládaná cena je kolem 10 milionů. Před krátkou dobou se zastupitelé dohadovali o rekonstrukci školy v Mašově. Rakonstrukce za 50 milionů se jim zdála příliš drahá. Co kdyby se těch 10 milionů za přednádražní prosto dalo radši na rekonstrukci školy v Mašově?

  2. Pan starosta neříká pravdu. Pan Mikula ( a členové TOPky) několikrát navrhli řešení co se týče VHS. Bohužel současná koalice vedená právě starostou tyto návrhy neodhlasovala, ba dokonce uspořádala na jednom zasedání kampaň starostů jako v 50.letech. Samozřejmě na podporu vedení VHS. Proč asi?
    Na tomto článku je názorně vidět, jak funguje současné vedení města. Jediné místostarostce nevadí předražený návrh na úpravu bazénku….

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.