ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA NOVÁ KNIHOVNA V TURNOVĚ

0

Výstavba nové městské knihovny A. Marka získala mezi investičními prioritami města Turnova na období 2019-2023 třetí místo. Zastupitelé již na začátku roku odsouhlasili, že půjde o samostatný objekt bez Žluté ponorky. Místem realizace by měl být prostor mezi letním kinem a Domem Na Sboře. Na doporučení RM zastupitelé dále jednali o navrhovaném postupu v projektové přípravě novostavby s cílem oslovit co nejvíce ateliérů a získat maximum možných návrhů (za částku „skicovného“ ve výši 40.000 Kč). Naplňuje tento postup vaši představu, souhlasíte s ním, nebo byste chtěl(a) něco změnit?

Mgr. JAROMÍR FRIČ, zastupitel za ODS
Knihovna a její současné nevyhovující prostory se řeší už řadu let. Návrhů na novou knihovnu a její umístění bylo několik, postupem času se vždycky nějak věc „odložila“, posunula či neuskutečnila kvůli jiné prioritě. Teď konečně vypadá vybudování nové knihovny reálně. Umístění skvělé – v trojúhelníku mezi největšími školami, v centru, kde hodně lidí pracuje, kam chodí děti na kroužky nebo za sportem. A argumenty, že jsou lepší čtečky než knihy, že si můžete knihu stáhnout místo vypůjčit, v současnosti naštěstí nefungují. Děti sice čtou méně, ale knihy se svým kouzlem stránek a obrázků stále fascinují především malé čtenáře. V dnešním světě uspěchanosti, stresu, unavenosti, se stává duševní relaxační činnost stále významnější. Normální lidé se vracejí k četbě, k přírodě, protože si prostě potřebují odpočinout. Počítače, televize, mobily vycucávají energii, hlavně z hlavy. Budujeme nové obchody, dálnice, silnice, parkoviště, kupujeme stále nová a nová auta místo abychom rozšiřovali parky a zelenou plochu. Ničíme bohužel sami sebe, i když si to nechceme přiznat.
Proto vítám výstavbu nové knihovny, těším se na architektonické návrhy a umístění v souladu s parkem. Nové klidné místo, kde si tiše vybírám novou knihu a zvažuji, která z nich mě víc potěší nebo zaujme. Věřím, že i to přitáhne nové čtenáře a větší zájem o knihy. Velký dík patří paní Evě Kordové za neúnavnou snahu a boj o novou, důstojnou knihovnu.

Ing. JAROSLAV KNÍŽEK, zastupitel za ANO 2011
Téma výstavby nové knihovny je pro mě téma naprosto jasné. Již v minulém volebním období jsem podporoval variantu samostatné knihovny. Jsem rád, že získala podporu v investičních prioritách a posouvá se k realizaci. Místo pro knihovnu považuji za vhodné. To, co mně vadí, že vše trvá neuvěřitelně dlouho a měli jsme být již mnohem dál. Věřím, že nový prostor a kvalitní činnost turnovské knihovny se budou dále rozvíjet a oslovovat nové zájemce. A na závěr poděkování Evě Kordové, že to nevzdává a jde za svým cílem. Hodně štěstí.

EVA KORDOVÁ, radní za Nezávislý blok
Při psaní mé odpovědi do ankety je již jasné, že z deseti oslovených projekčních kanceláří mají zájem čtyři vypracovat studii na výstavbu nové knihovny ve Skálově ulici. Dvě z nich jsou turnovské, další dvě ne, ale mají již zkušenosti v této oblasti projektování. Zadání studie je navrženo v rámci uzavřeného poptávkového řízení. Měla jsem osobně velké obavy, že skicovné ve výši 40.000 Kč je opravdu velmi nízké a projekční kanceláře neprojeví proto dostatečný zájem. Z deseti oslovených se čtyři neozvaly vůbec, dvě odmítly a zůstaly čtyři. Další obavy jsem měla z návrhu, že celkové investiční náklady z městského rozpočtu by neměly přesáhnout 40 milionů Kč vč. DPH. Při růstu cen stavebních prací by bylo obtížné stavbu realizovat s tímto finančním limitem. Děkuji proto velmi kolegům, že při jednání rady města a následně zastupitelstva města byla schválena částka 50 milionů Kč. Jsem po třinácti letech úsilí o výstavbu odpovídajícího objektu knihovny, který by odpovídal nejen současným, ale i budoucím potřebám této vzdělávací instituce, dost unavená. Ale věřím, že tentokrát se od studie dostaneme opravdu k realizaci výstavby. V příštím roce 2020 oslaví knihovna v Turnově neuvěřitelných 200 let od svého založení páterem Antonínem Markem. Nesplní se můj sen položení základního kamene a zahájení stavby, ale pokud se podaří v tomto roce dle navrženého harmonogramu ukončit projekční práce a získat územní a stavební rozhodnutí, bude to k výročí knihovny skutečně velmi významné. Další harmonogram zahájení stavby na jaře 2021 a na podzim 2022 zahájení provozu knihovny tak to pro mne osobně bude znamenat významné ukončení nejen mého profesního úsilí, ale také zastupitelského mandátu. Děkuji všem, kteří nám pomáhají uskutečnit tento dlouhodobý záměr. Jsme opět na významném začátku a já věřím, že vše dovedeme k úspěšnému ukončení stavby. A začne se psát další historie turnovské knihovny v náročné budoucnosti, kterou naplno uchopí kolegové jdoucí po nás.

DAVID SCHINDLER, zastupitel za Českou pirátskou stranu
Na začátek je důležité zmínit, že turnovská knihovna, jako druhá nejstarší v Čechách, patří mezi ty nejaktivnější, a všem, kteří se na tom podílí, patří obrovský dík. Navzdory tomu stále sídlí v naprosto nevyhovující bariérové budově, která už kapacitně ani morálně nevyhovuje. Knihovny se těší velkému zájmu veřejnosti, to dokazuje i oblíbenost nově otevřené pobočky v budově nádraží. Turnov tedy novou knihovnu v centru města nejen potřebuje, ale i si ji zaslouží. Argument, který občas slýchám, že stačí pobočka u nádraží, není relevantní už jen proto, jak obsáhlý depozitář knihovna má. Propojení s parkem, blízkost škol a bezbariérovost budovy bude jistě silným magnetem pro stávající, ale i nové čtenáře. Stavba by měla vzniknout místo stávajícího objektu za plátnem letního kina, to mě trochu uklidňuje v ohledu na citlivé téma záboru zeleně v centru města. Budova by podle mě navíc měla splňovat udržitelné standardy. Jímání dešťové vody a její následné využívání, pasivní standard, fotovoltaiku, zelenou střechu. Byla by to první vlaštovka směru, kterým by se měly ubírat rekonstruované nebo nové městské objekty a zároveň inspirace či motivace pro občany, jak zmírnit dopady člověka na klima a životní prostředí. Na zastupitelstvu jsem hlasoval pro vypsání studie, nechci realizaci knihovny brzdit. Na druhou stranu ale souhlasím se Zbyňkem Miklíkem, radním za Piráty, že by bylo vhodné prověřit s architekty Střelnice a statiky, zdali je možné přistavět knihovnu k objektu Střelnice, jejíž sály a klubovny doposud nejsou plně využívané. Poté, co se majitel starého kina rozhodl prodat ho do soukromých rukou místo městu, je to už asi poslední místo, kam by se teoreticky mohla nová knihovna umístit. Pokud by tato varianta ne(vy)šla, nebudu se vůbec zlobit, knihovna u parku se mně bude líbit a už teď se nemůžu dočkat výsledků architektonické soutěže. Samotná realizace menší verze (ta původní obsahovala kavárnu a zázemí pro Žlutou ponorku) se už nyní odhaduje na 50 mil. a město má hodně ambiciózních projektů, které také „hoří“. Knihovnu zastupitelé zvolili na 3. pozici v žebříčku priorit, přejme jí to. Hezké letní dny a dostatek deště…

RNDr. JOSEF UCHYTIL, radní za Proto
Městská knihovna Antonína Marka čeká na nové prostory už více než dekádu. Osobně se mně líbila kombinace se záchranou starého kina na Trávnicích. Tato varianta už ve hře není, objekt snad čeká brzká rekonstrukce. Nemá tedy smysl už na nic čekat a je třeba pustit se do díla.
Po komunálních volbách probíhala debata o tom, zda stavět objekt pro samotnou knihovnu, či zda vytvořit synergické propojení knihovny a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka. Tady musím pozdvihnout knihovnu, která je už dnes komunitním centrem, v tomto ještě o úroveň výše. Na kulturní komisi jsme po dlouhé debatě došli k závěru, že je přednější knihovnu postavit, nicméně stavět ji s možností budoucího rozšíření.
V anketě zastupitelů o investičních prioritách pak zvítězila právě varianta bez Žluté ponorky, budoucnost ukáže, nelze vyloučit, že by třeba za 5, 10 let k nějaké formě propojení došlo.
Knihovna není jen nějaká nemovitost, má svá specifika, své potřeby, proto se mně líbí myšlenka oslovit co nejvíce ateliérů, které již s výstavbou knihoven mají zkušenosti. Zároveň jsme se na radě shodli, že by měli dostat šanci i místní architekti. Otevřená architektonická soutěž má svá úskalí, finanční nákladnost nevyjímaje. Proto soutěž s možností prezentovat se knihovnou a především možností být u realizace je snad pro architektonická studia dostatečně zajímavým lákadlem, byť v případě neúspěchu získají jen drobné „skicovné“.

(Anketa vzniká ve spolupráci s městem Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.