ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA NOČNÍ KLID

0

Otázka zněla: Zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, kde jsou zanesené výjimky pro kulturní akce, pro které se posouvá doba nočního klidu po 22.00 hodině. Jak obecně k nočnímu klidu přistupujete? Mělo by město třeba myslet i na nedělní klid od motorových pil a sekaček, jak to mají třeba některé okolní obce?

KAREL JIRÁNEK, zastupitel za Nezávislý blok
Nejsem příznivcem velkých regulací a nařízení, omezujících naše životy. Dlouhou dobu jsem vyhlášku o nočním nebo nedělním klidu považoval za zbytečnou. Mělo by být samozřejmé, že k odpočinku po pracovním týdnu patří hlukem nerušený klid. V minulosti se na mě obrátilo pár lidí s dotazem, jestli by město nemělo vyhlásit nedělní klid. Odpovídal jsem na to, že když v sobotu vidím sousedy v pergole u kávy, nechám sekání trávy na neděli. Tím jsem chtěl vyjádřit, že by každý člověk měl mít v sobě určitou dávku ohleduplnosti vůči ostatním, která by měla být přirozená a samozřejmá.
Bohužel je mezi námi spousta bezohledných spoluobčanů, kteří to neřeší a dobu nedělního odpočinku nerespektují. Spolehnout se na zdravý rozum a sousedské vztahy někdy nestačí. A to nás nutí začít se vážně zabývat legislativní úpravou. Rušení nočního nebo svátečního klidu řeší i občanský zákoník. Mnoho obcí už k regulaci hluku o nedělích a svátcích přistoupilo, většinou ke spokojenosti občanů.
Rád bych tuto anketu chtěl využít jako apel na ohleduplnost k sousedům a ostatním spoluobčanům. Neděle je, pokud se nemýlím, od slova nedělat.

Ing. MICHAL KŘÍŽ, zastupitel za ANO 2011
Na zastupitelstvu jsme schválili vyhlášku, která je kompromisem mezi klidným životem města Turnova a Turnova jako turistického centra Českého ráje. Jako každý kompromis bude mít své podporovatele a odpůrce. Já sám bych se přikláněl k rozšíření výjimek pro kulturní akce, jak jejich rozsahu, tak i možnosti delšího účinkování umělců v pozdních hodinách. Dosažený kompromis je dohodnutý model, na kterém se zastupitelstvo shodlo.
Ohledně zakazování používání nástrojů typu sekačka, pila, cirkulárka, míchačka atd. – tak to je taková forma brutální regulace a zásahu do osobních práv, že je to pro mě nepřijatelné. To můžeme zrovna zakázat používání motorek v neděli, nebo výlety početnějších skupin občanů v neděli, protože velká skupina výletníků taky hlučí a je to srovnatelné s decibely, které vydává motorová sekačka.

Mgr. MICHAL LOUKOTA, radní za PROTO
Pro vyhlášku o nočním klidu jsem hlasoval, jde o kompromis mezi zastánci co nejmenšího překročení 22. hodiny a žadatelů, kteří chtěli delší výjimku. Speciálně v dnešní době, po několika lockdownech, nekončících chaotických opatřeních vlády a omezení na všech stranách, by nebylo dobré letní akce zakázat. V tomto směru má Turnov pravidla nastavená rozumně.
Nejsem zastáncem nařízení, které nemají praktickou vymahatelnost, a zrovna vyhláška o nedělním klidu je v tomto diskutabilní. Činnost městské policie vidím jinde, než že ji bude někdo volat na souseda, který v neděli řeže dřevo do kamen. Bez ohledu na vyhlášku to vždy bude o ohleduplnosti a domluvě mezi sousedy.
Když chybí slušnost a respekt k Ústavě na místech nejvyšších, můžeme vůbec chtít po obyčejných lidech, aby neobcházeli pravidla? Samozřejmě můžeme a musíme, ale s příkladem našich nejvyšších ústavních činitelů je to dost obtížné. Až se zlepší úroveň vedení našeho státu, ubyde sobeckosti a snahy o programové dělení společnosti, věřím, že se zlepší i mezilidské vztahy.
Zákazů a příkazů jsme v poslední době zažili až nad hlavu, je to jednoduché, ale jak je vidět, velmi neefektivní. Cesta je v nastavení jasných pravidel (nemusí být formou nařízení), srozumitelně komunikovaných a dostatečně propagovaných (prostor města v médiích, sociální sítě, mobilní rozhlas). Nástroje město má a půjde to i bez vyhlášky.

Ing. ZBYNĚK MIKLÍK, radní za Českou pirátskou stranu
Obecně nejsem zastáncem regulací a nařízení, které se snaží usměrňovat chování občanů, pro mě již v míře přesahující mez normální mezilidské ohleduplnosti. Tímto tempem bude za pár let naše životy řídit CML* a my budeme vykonávat pouze nadefinované činnosti v předem určených časech – bez vlastní vůle a vlastního rozhodování. Je to celé především filozofická otázka na téma „individualismus, solidarita, empatie a sobectví“. Další a další vyhlášky, zákazy a pravidla pod dohledem městského policisty nevidím jako řešení.
Nehlasoval jsem pro novou vyhlášku města regulující venčení psů (zákaz venčení psů na dětských hřištích je jasný a platil již před aktualizací), vyhlášku regulující konzumaci alkoholu v parcích a nebudu hlasovat ani pro případnou regulaci s mírumilovným názvem „nedělní klid“. Je možné, že se i v České republice dostaneme opravdu do fáze, kdy se bez doslovného manuálu chování neobejdeme a bezohlednost převáží nad slušností. Je to pro mě smutná představa a věřím, že to nenastane, ale také chápu, že psí exkrement, který si po procházce v parku přinesete na podrážce domů, je pro vyhlášku regulující volný pohyb psů pádný argument.
Chápu, že kulturní akce probíhající do ranních hodin ruší spánek jak dospělých, tak především dětí. Osobně nemám problém například s produkcí letního kina, ani s koncerty v rozumné míře četnosti. Žiji ve městě, pokud budu chtít klid a maximální soukromí, zvolím k životu velký pozemek na samotě u lesa. Nakonec je vždy důležité najít kompromis, který bude většinově vyhovující. Takový jsme, myslím, schválením výjimek pouze do 0.30 hod. našli. Na závěr si dovolím větu k zamyšlení: „Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě.” (Konfucius, 551-479 před n.l.).
(*CML – Centrální mozek lidstva)

Ing. TOMÁŠ ŠPINKA, zastupitel za ODS
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu je jednou z možností, jak dohlížet nad nočním klidem v Turnově. Je potřeba vždy najít rozumný kompromis mezi potřebami jedince v podobě nočního klidu a zároveň možností společenské zábavy pro určitou skupinu občanů. Noční aktivita, kterou musím jednoznačně podporovat, je naše letní kino. Zážitek v podobě zhlédnutí filmu pod širým nebem je kouzelný a vzhledem k malému množství letních kin nejen v okolí i výjimečný. U ostatních aktivit vždy záleží na místě pořádání. Výhodnou pozici mají například akce v areálu Pivovaru Rohozec. Zde tyto aktivity omezí relativně malé množství občanů. Taktéž např. jednorázová akce v areálu koupaliště či v Dolánkách. Jako problematické (vzhledem k negativním zkušenostem) vnímám hlučné aktivity v prostoru bývalého autobusového nádraží. V tomto duchu nalezený kompromis v podobě zkrácení konců těchto aktiv z dřívějších 2.00 na 0.30 hodin shledávám jako prospěšný pro obě skupiny. Další kapitolou jsou výjimky pro oslavy příchodu nového roku a pálení čarodějnic. Zde jsem rád, že většina zastupitelstva upravila na můj návrh připravenou vyhlášku o nočním klidu a vrátila do ní výjimku právě pro pálení čarodějnic. Další regulace dle mého názoru není potřeba.
Taktéž si myslím, že není potřeba dále regulovat například nedělní klid. Omezovat někoho v tom, aby si o víkendu nemohl posekat trávu atd. Toto by byla naprostá hloupost. Zároveň se mně chce také věřit, že případní víkendoví „pracanti“ budou ohleduplně postupovat v případě řezání dřeva a jiných hlučných aktivit. Chtěl bych věřit, že žijeme ve vyspělé společnosti, ve které není nutné tyto případy regulovat vyhláškou.

(TvA ve spolupráci s městem Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.