ANKETA: POČET ZASTUPITELŮ A FUNGOVÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

0

Otázka zněla: Turnov jako město s počtem nad 10 tisíc a do 50 tisíc obyvatel si může dle zákona o obcích stanovit počet členů zastupitelstva od 15 do 35. Dlouhodobě se počet zastupitelů v Turnově ustálil na čísle 27. Domníváte se, že je dosavadní počet zastupitelů pro Turnov optimální, nebo byste počet zastupitelů měnili v zákonném rozmezí? Pro přehled uvádíme počty zastupitelů v okolních městech: Jičín 21, Česká Lípa 25, Semily 21, Mnichovo Hradiště 23, Jablonec nad Nisou 30.

Mg. JAROMÍR FRIČ, zastupitel za ODS
Když jsem si přečetl, že obce se srovnatelným počtem obyvatel mají i méně členů v zastupitelstvu, ani mě to nepřekvapilo. V turnovském „zákonodárném uskupení“ (rozuměj zastupitelstvu města – ZM) jsem členem již od roku 2002. Mám zafixováno, že k odsouhlasení usnesení je potřebných 14 hlasů, které se někdy horko těžko dávají dohromady. Počet zastupitelů bych do budoucna neměnil. Každé uskupení, které jde do komunálních voleb, má takto možnost získat svého zástupce. Ale někdy mě hříšná myšlenka snížit počet napadá. To když je názorů až moc a nejsme schopni vytvořit onu „čtrnáctku“ pro schválení.
Jiná věc mě ovšem napadne, když si vzpomenu na zasedání hodně minulých ZM, kde ještě byli například pánové Eckert a Šolc. Všichni jsme měli zájem se nějak domluvit, dohodnout, aby se „dobrý“ záměr uskutečnil. Dnes je diskuze kolikrát zbytečná, skoro vše je předem„nalajnováno“, předem domluveno k hlasování či proti němu, kolikrát se spíše hledá problém a zádrhel, než aby se hledal kompromis. A to mně v současnosti vadí. Doufám, že bychom se v tomhle směru mohli do budoucna zlepšit.

Ing. JAROSLAV KNÍŽEK, radní za ANO 2011
Zastupitelstvo v dosavadních 27 členech fungovalo jako demokratické uskupení k řízení města dobře, a tak nevidím důvod ke změně. Výhoda většího počtu členů oproti srovnatelně velkým městům je možnost pro více lidí přímo ovlivňovat místní dění. Ještě větší počet ale také není nutný. Větší počet zastupitelů nemá nahrazovat vnitrostranickou diskuzi jednotlivých volebních uskupení. Ta má probíhat paralelně, živě a v co největším počtu angažovaných. Takto připravený zastupitel bude při společných jednáních zodpovědně informovaný a akceschopný. Bude mít na zřeteli priority svých voličů, ale zároveň být otevřený pro konsenzus, aby bylo možné rozhodnout. Příliš velký počet zastupitelů také může svádět k rozmělnění osobní zodpovědnosti za problematická rozhodnutí. Když to shrnu: O tom, jak efektivně bude zastupitelstvo pracovat, nerozhoduje ani tak počet jeho členů, ale více jejich zodpovědná příprava a zároveň schopnost fungovat pro dobrou věc v týmu napříč politickým spektrem.

EVA KORDOVÁ, radní za Nezávislý blok
Turnov jako město s počtem nad 10 tisíc a do 50 tisíc obyvatel si dle zákona o obcích stanovilo dlouhodobě počet členů zastupitelstva města na 27. Dle mého názoru je to počet dostačující. Často musím konstatovat, že počet docházejících zastupitelů na jednání je kolem čísla 22, nebo i méně. A to je při některých projednávaných bodech nedostačující počet. Pokud tomu nebrání vážné osobní důvody, měl by každý zastupitel plnit své povinnosti a zúčastňovat se všech jednání. Patří to k jeho právům, ale i povinnostem zvoleného člena a zástupce obyvatel města Turnova.

 


Mgr. MICHAL LOUKOTA, zastupitel za TOP 09

Pro město velikosti Turnova považuji za adekvátní 21 zastupitelů. Zastupitelstvo musí dle zákona o obcích určit počet členů zastupitelstva nejméně 85 dní před volbami, budeme se tedy této otázce věnovat. Nicméně bych si na toto téma představoval delší diskuzi. S koncem mandátu a již v rámci kampaně, kdy jsou vytvořeny kandidátky, považuji snížení pro období od roku 2018 za méně pravděpodobné.
Nechci snížení počtu zastupitelů kvůli snazšímu sestavování kandidátky, nebo snaze zkrátit diskuzi a tím délku jednání zastupitelstva. Argumentem pro je úspora nákladů (i když nijak závratná) a snazší povolební vyjednávání koaličního vládnutí.
V současném zastupitelstvu TOP 09 i „Turnov potřebuje změnu“ plní roli konstruktivní opozice. V zásadních otázkách na chod a rozvoj města jsme se shodli s koalicí, uměli jsme však i upozornit na věci, které dle našeho názoru nebyly v pořádku. Stejně tak jsme předkládali vlastní návrhy, z nichž některé byly realizovány. Josef Uchytil je předsedou finančního výboru, já jsem předsedou výboru kontrolního. Snažíme se odvádět kvalitní práci a pracovat ve prospěch Turnova, stejně jako Jiří Mikula v dozorčích radách VHS Turnov (pravidelné upozorňování zastupitelstva města na závažné problémy ve VHS a s tím vším související cena vody) a Městské sportovní (prosazení opatření vedoucího k úspoře nákladů krytého bazénu v řádu statisíců ročně). To chceme dělat i nadále, vytvořili jsme nový politický subjekt, chceme spojovat, nikoliv rozdělovat.
PROTO má připraveno 27 kvalitních kandidátů, kteří se budou ucházet o přízeň voličů v podzimních komunálních volbách. Pokud ve volbách uspějeme, v následujícím volebním období zahájíme diskuzi nad snížením počtu zastupitelů dříve než půl roku před volbami.

Ing. TOMÁŠ TOMSA, nezávislý zastupitel
V pořadí důležitosti problémů k řešení bych zařadil tuto otázku zřejmě až na poslední místo. Počet zastupitelů je dlouhodobě zažitý a prakticky nevnímám akutní nutnost řešit, zda počet zvýšit, či snížit. Pokud ale mám zhodnotit dopady na město, tak vyšší počet zastupitelů samozřejmě nese poněkud vyšší náklady, i když se nedomnívám, že toto není v jakékoliv variantě významná položka.
Vyšší počet zastupitelů vnáší do komunální politiky i více lidí, kteří jsou ochotni se ve svém volném čase zabývat věcmi veřejnými. Ale jestli jich bude 21 nebo 31 ze 14 tisíc obyvatel Turnova asi také není významné. Není žádná jistota při jakémkoliv počtu, že se všichni zastupitelé budou účastnit jednání zastupitelstva, či jinak aktivně pracovat.
Významnějším je fakt, že pokud zastupitelů bude méně, malé strany jako lidovci či svobodní se do zastupitelstva neprobojují a někdy názor těchto malých stran či jejich reprezentantů může být obohacující. Na druhou stranu uvedu příklad z praxe turnovského zastupitelstva – a musím to konstatovat nerad – např. zastupitelé za komunisty vždy, byť v opozici, pracovali v porevolučních zastupitelstvech konstruktivně, pro město. Ale bohužel totéž nemohu říci o všech představitelích např. současné opozice.
Je to vždy o lidech. Nejpodstatnější je, zda zvolení zastupitelé chtějí pro město pracovat a pracují v jeho prospěch. A na voličích je, aby volili moudře, aby dokázali rozpoznat ty, kteří jen mluví a politikaří a víc než prázdná či zlá slova za nimi nezůstanou… Není to o počtu zastupitelů.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.