ANALÝZA DALŠÍHO PROVOZU VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

1

Turnovští zastupitelé byli na květnovém veřejném zasedání seznámeni s výsledky analýzy provozování vodohospodářského majetku města po roce 2020, kdy končí současná koncesní smlouva a bude se hledat nový provozovatel. Cena vodného a stočného a vodohospodářské investice jsou dlouhodobým kontroverzním tématem. Proto zastupitelé zadali vypracování analýzy, která by měla odpovědět na základní otázky: Může město z Vodohospodářského sdružení Turnov vystoupit? Co by to znamenalo? Jaká jsou v tomto případě rizika vrácení peněz z dotací, které byly čerpány například na projekt Čistá Jizera, resp. jsou čerpány v současnosti (úpravna vody v Nudvojovicích, vodovod na Vesecku, vodojem v Ohrazenicích ad.)? Zpracovatelem analýzy, který byl vybrán ve výběrovém řízení, byla pražská firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba – na jednání zastupitelstva ji zastoupil Jan Plechatý.

Jak z analýzy vyplývá, město Turnov z VHS vystoupit může. Samozřejmě by potom bylo nutné řešit rozsáhlé převody majetku, vrátit se do začátku 90. let, kdy byl majetek na město a tehdy nově vzniklé VHS převeden (město do VHS vstoupilo v roce 1995). To by odhadem mohla být částka – včetně vrácení dotací na část projektů – až kolem 800 mil. Kč. Jak ale připustil zpracovatel analýzy, může to být i méně. Velmi problematické je v případě vystoupení Turnova z VHS propojení sítí s Ohrazenicemi. Ty by musely buď také vystoupit, nebo by musela být poměrně náročně vodohospodářská infrastruktura rozdělena technicky i administrativně.

Jak na zasedání shrnul starosta Tomáš Hocke, město z VHS vystoupit může, ale bude to znamenat poměrně velké peníze. Druhým faktem je, že se město necítí ve svazku obcí komfortně a mělo by dojít k úpravě stanov. Turnov má ve VHS téměř polovinu jeho celkového majetku a z vodného a stočného je zde vybírána zásadní částka. Tomu ale neodpovídá role a zastoupení města v řídících orgánech společnosti. Proto starosta v usnesení navrhl jednat o pozici města a tu více v rámci svazku VHS upevnit s větším rozhodovacím vlivem. „Nechci vystupovat z VHS, ale jednat o změně stanov,“ zdůraznil starosta.

Zastupitel Jiří Mikula zpochybnil zpracovatele analýzy, protože současně pracuje v některých věcech jako poradce VHS. Ten ale vzešel z řádného výběrového řízení a necítí se ve střetu zájmů. Podle Mikuly také není k dispozici původní privatizační projekt převodu majetku v 90. letech, což je chyba. Radní Hana Maierová připomněla velké investice typu Čistá Jizera a menší investice v obcích, které by bez VHS nebylo možné uskutečnit. Obce ve svazku mají vodohospodářský majetek na rozdíl od jiných v dobrém stavu, což je vykoupeno právě výší ceny vodného a stočného.

Závěrečné usnesení zní, že zastupitelé projednali analýzu provozování vodohospodářského majetku na území města a pověřují zástupce města v orgánech VHS jednat o nových stanovách a posílení pozice Turnova. Pro toto usnesení hlasovalo 23 přítomných zastupitelů, jeden byl proti.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Jasný střed zájmů zpracovatele analýzy a jasná snaha Hejduka i starosty udržet nesmyslné ( pro Turnov) VHS při životě a tím zajistit jednu z nejvyšších cen vody v republice. Doufám, že toto rozhodnutí nechají zastupitele na nové zastupitele . Nebo si těch 14 koaličních??? zastupitelů vezme na triko nemožnost změny= vystoupení z VHS. Nyní se jedná na celorepublikové úrovni o vrácení vody do rukou státu , když byla v 90.letech nesmyslně prodána do ciziny…

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.