Prohlížíte: Anketa zastupitelů

Zápisník
 | 972 přečtení 0

ANKETA ZASTUPITELŮ: DOSTAVBA DIVADLA

Otázka zněla: Architekti Ing. arch Josef Pleskot a prof. Ing. arch Ladislav Lábus představili v dubnu veřejnosti dvě architektonické studie na úpravu městského divadla v Turnově. Jak vnímáte potřebu opravy městského divadla?

Zápisník
 | 911 přečtení 0

ANKETA ZASTUPITELŮ: BYTOVÝ FOND MĚSTA

Otázka pravidelné ankety, ve které odpovídají členové turnovského městského zastupitelstva, zněla: Na únorovém zasedání zastupitelstva byl prezentován souhrnný materiál k bytovému fondu města. Jak vnímáte současnou situaci a stav bytového fondu města? Na co byste se ve stávajícím bytovém fondu zaměřil prioritně? Mělo by město vlastnit více bytů, a proč? Myslíte si, že by město mělo být v pozici pronajímatele bytových jednotek i pro širokou veřejnost, nebo se spíše kloníte k tomu, aby město nechalo tuto činnost na komerčních subjektech?

Zápisník
 | 1 398 přečtení 0

ANKETA ZASTUPITELŮ: OBČANSKÁ VYBAVENOST V TURNOVĚ II (HLASUJTE V ANKETĚ)

Anketní otázka položená zastupitelů zněla: Na lednovém veřejném zasedání zastupitelstva byl prezentován rozsáhlý dokument o občanské vybavenosti v Turnově II. Jaký je podle vás současný stav občanské vybavenosti v Turnově II? Co by se podle vás mělo v této lokalitě změnit nebo vybudovat? A jaké priority vidíte vy? Hlasujte v anketě!

Zápisník
 | 1 243 přečtení 0

ANKETA ZASTUPITELŮ: PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET A PYROTECHNIKA

I v letošním roce pokračuje v tištěné i elektronické verzi TvA pravidelná anketa zastupitelé. Otázky tentokrát byly dvě: Do 1. března 2017 mohou obyvatelé podávat své návrhy na realizaci konkrétního projektu hrazeného z části městského rozpočtu. Na participativní projekty bylo vyčleněno 200.000 Kč. Jaké projekty byste v Turnově uvítali a jaké projekty byste obyvatelům doporučili? Druhý dotaz zněl: Na základě podnětů obyvatel se komise pro občanské záležitosti zabývala zvýšeným výskytem zábavní pyrotechniky na území města Turnova, hlavně v období vánočních a novoročních svátků. Jaký je váš názor na omezení užívání zábavní pyrotechniky například prostřednictvím městské vyhlášky?

Zápisník
 | 1 586 přečtení 0

ANKETA ZASTUPITELŮ: ZDRAVÉ MĚSTO TURNOV

Zdravé město, agenda MA21, větší zapojení občanů do fungování města. Jaké jsou výstupy projednávání problémů města, která místa v Turnově lidé vnímají jako bezpečná a která naopak? Co je v moci města řešit a co je nad jeho možnosti? Na to odpovídají a svůj názor na tuto aktivitu přinášejí jednotliví zastupitelé, svůj názor můžete samozřejmě připojit také vy. Úvod tentokrát nepatří zastupitelům, ale tiskové mluvčí města, která má mj. tuto agendu na starosti:

Zápisník
 | 686 přečtení 0

ANKETA ZASTUPITELŮ: ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017

Rozpočet města je jedním z nejdůležitějších dokumentů, ne-li ten úplně nejdůležitější. V poslední době se daří rozpočet přijmout ještě v prosinci, aby město nemuselo první měsíc nového roku hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Nejdéle bývá rozpočet schvalován v lednu. Pro turnovské zastupitele je tedy v těchto dnech rozpočet města nanejvýš aktuální. Otázka zněla: V prosinci bude zastupitelstvo města schvalovat rozpočet na rok 2017. Jaké jsou vaše investiční priority na příští rok? Co by se podle vás mělo objevit v rozpočtu města v roce 2017 a co byste případně změnil?

Zápisník
 | 509 přečtení 0

TVA ČÍSLO 22/2016 (FLIPBOOK)

Oslavy státního svátku 28. října v Turnově, Tatobitech a na Vyskři na pozadí událostí v naší zemi. Všeň se více otevírá světu; odložení termínu ustavujícího zasedání krajského zastupitelstva z důvodu podané stížnosti na průběh voleb; soutěž o vstupenky na koncert legendární Jany Kratochvílové, který se koná v sobotu 12. listopadu v lokomotivním depu Turnov. A také anketa zastupitelů Turnova na téma rozpočet města na rok 2017 či seriál TvA o právních novinkách. Sportovní a kulturní servis a společenská kronika. To je stručný obsah nového vydání novin TvA.

1 2 3 5