ZAMYŠLENÍ NAD SOUČASNOSTÍ A BUDOUCNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU

0

TJ Turnov je největší zdejší sportovní organizací. Jaký je zájem o její služby? Jak vypadá financování turnovského sportu z pohledu největší sportovní organizace a jak by mělo vypadat v ideálním případě? Co s velkými projekty, jako jsou Maškova zahrada či dolánecké údolí? Máme dostatek prostředků na údržbu nemovitého i movitého majetku? Nejen na to jsme se zeptali Filipa Stárka, který v čele TJ stojí již 14 let a 23 let se také zabývá trénováním mládeže v orientačním běhu.

* TJ Turnov je největší sportovní organizací ve městě, v devatenácti oddílech je v ní sdruženo na dvanáct stovek členů. O jaké sporty je největší zájem?
Postupem času se zájem o jednotlivé sporty mění. Záleží to na popularitě sportu u nás obecně, ale ještě více na tom, zda se najde v oddíle dostatek nadšenců, kteří pro sport získávají zejména děti. Dlouhodobě stoupající zájem, nejen v Turnově, je o florbal, ale nově například i o box. Tradičně silné postavení mají v TJ Turnov kolektivní sporty – volejbal, basketbal, házená či futsal, z individuálních sportů mají u nás tradici i výborné výsledky orientační sporty, zájem je i o kick box vedený bratry Kazdovými. Je toho hodně, v roce 2012 měly oddíly TJ Turnov v soutěžích všech úrovní téměř 60 družstev.

201302011543_sport_14_013_tj

* Kromě sportování v oddílech je v komplexu TJ ve Skálově ulici pro zájemce připravena v rámci sportovního centra také poměrně bohatá nabídka dalšího vyžití. Co vše centrum nabízí a oč je největší zájem v tomto případě?
Kromě sportovní haly, která je v hlavním období obsazena od osmi ráno do deseti večer téměř bez přestávek, nabízí Sportcentrum TJ Turnov pro sportovce i veřejnost další sportovní a regenerační možnosti. Velmi oblíbený je pro svou herní jednoduchost zejména squash. Na dvou kurtech kromě veřejnosti trénují i členové oddílu sqaushe, úspěšně funguje i squashová školička vedená zkušenou hráčkou Bárou Hynkovou. Je zajímavé, že mezi zájemci o ni převažují děvčata. Jako výborný prostředek pro zlepšení celkové fyzické kondice funguje spinning, kde si zájemci všech úrovní mohou vybrat z devíti zkušených instruktorů. Regeneraci nabízí kromě sauny, jejíž obliba v poslední době stoupá, ještě solárium, dvě vířivé vany a své služby nabízí i dva zkušení maséři – Jana Votrubcová a Petr Hofhans. Nabídku doplňuje posilovací vibrační plošina pro zájemce o nenáročný způsob posilování a hubnutí. O všech možnostech, cenách a dění v TJ Turnov se mohou zájemci přehledně dozvědět na stránkách www.tjturnov.cz, kde je i možnost on-line rezervace na jednotlivé provozy.

201302011543_sport_15_013_tj

* Je něco, o co by byl ze strany veřejnosti zájem, ale z nějakého důvodu to nelze v Turnově realizovat?
Myslím, že nabídka sportů je v Turnově vzhledem k jeho velikosti hodně široká. Až je problém v některých věkových kategoriích sehnat do oddílů šikovné děti. Kdo chce, tak si svůj sport najde. Spíš jde o to, vytvořit co nejlepší podmínky pro stávající sportovní odvětví.

* TJ Turnov disponuje kromě haly i sportovním centrem, volejbalovým areálem, loděnicí a hřištěm mezi mosty, nově zrekonstruovanou sokolovnou v Daliměřicích, a také turistickou chatou v Kořenově. Je asi dost složité tyto objekty udržet v dobrém technickém stavu…
Lehké to nebylo nikdy. V tělovýchově nebylo a nikdy nebude peněz nazbyt, jde o to, nalézt nějakou rozumnou míru šetření. Máme šikovného údržbáře, který je schopen zajistit i odbornější opravy sám, o některé areály se starají částečně svépomocí oddíly. V posledním desetiletí se povedlo kromě zásadní přístavby sportovní haly a atletického stadionu v několika etapách zachránit sokolovnu v Daliměřicích, opravit budovu loděnice, kompletně zrekonstruovat volejbalový areál a vylepšit turistickou chatu v Kořenově. TJ Turnov nemá prostředky na větší  přímou finanční podporu sportovní činnosti svých oddílů, ale snaží se jim zajistit co nejlepší zázemí a servis a aspoň symbolicky podpořit trenéry a oddíly starající se o mládež. Výsledkem je podle mne docela zdravý systém, kdy většina oddílů má solidní sportovní zázemí. Je pak na každém oddílu, na jaké úrovní si může dovolit  soutěžit, protože peníze na svou sportovní činnost si všichni shání převážně sami. Ale není to vždy jen o penězích. Rozhodně nám nehrozí, že by TJ Turnov zkrachovala proto, že by neměla na výplaty hráčů či trenérů. Je docela obdivuhodné, na jak vysoké profesionální úrovni a s jakými výsledky umí v amatérských podmínkách fungovat některé oddíly.

201302011544_sport_16_013_tj

* Dnes se prakticky vše musí z nutnosti přepočítávat na peníze. Je tajemstvím, s jakým ročním rozpočtem TJ Turnov pracuje, resp. daří se vám plnit výdajové a příjmové stránky rozpočtu?
Tajemství to není, pracujeme s rozpočtem zhruba 9 milionů korun na výdajové straně včetně odpisů, příspěvek z rozpočtu sportovní komise města se pohybuje v posledních letech kolem 2 milionů korun. Hlavním problémem je, že zatímco na příjmové straně už moc rezerv nemáme, tak u výdajů jsme mnohdy vydáni na milost a nemilost monopolním dodavatelům, ať už ze zákona povinných revizí všeho druhu až třeba po cenu vody, kdy čím víc šetříte, tím víc ji dodavatel zdražuje. Stejně jako má stát svého ekonomického „jestřába“ v podobě ministra Kalouska, tak má i Turnov podobně smýšlejícího strážce městské pokladny. Jenže výsledkem takto necitlivě uplatňovaného šetření je ekonomická a s ní spojená dlouhodobá celospolečenská recese.

* Město Turnov věnuje na sport zhruba 11 milionů korun včetně dotace pro vlastní sportovní organizaci Městská sportovní Turnov s. r. o. To se zdá jako poměrně vysoká částka. Nebo ne?
Na první pohled to tak vypadá. Ale je v ní zahrnuto všechno možné, od provozu městského bazénu pro školní plavání a provozu všech sportovních zařízení až po obecně prospěšné organizace mládeže, které vzal sport pod svá křídla. Vlastní částka pro sportovní kluby a oddíly, rozdělovaná sportovní komisí, se v posledních letech ustálila na 5 milionech korun. To je naštěstí částka, která je uvedena jako minimální ve schválené koncepci sportu. Naštěstí říkám proto, že tak je alespoň nějaká jistota podpory sportovních organizací při tvorbě rozpočtu města. Po rozpadu financování údržby zařízení přes ČSTV a zatím minimální podpoře z kraje je město hlavním  partnerem pro sportovní organizace. V zásadě správná myšlenka o posílení obecních rozpočtů penězi z tzv. hazardu, které šly dříve do ČSTV, nebyla bohužel státem dotažena do konce. Peníze do rozpočtu navíc v řádech několika milionů přichází, ale obce – Turnov nevyjímaje – nic nenutí je dále použít pro sport či kulturu. V situaci, kdy by tyto peníze navíc mohly velmi pomoci, jsme byli svědky spíše vytáček a virtuálních přesunů položek místo systémové podpory, kterou jsme za sportovní komisi městu předložili. Možná se ještě něco změní, ale zatím je v návrhu rozpočtu pro letošní rok z těchto peněz jen 450 tisíc korun pro všechny samostatné sportovní organizace v Turnově, což pro TJ znamená asi 150 tisíc. TJ dokončila rekonstrukci sokolovny Daliměřice a hřiště za sokolovnou, a město není ochotno nám letos ani symbolickou částkou pomoci při splácení. Tento přístup je pro nás všechny hodně demotivující.

201302011544_sport_17_013_tj

* Jsou peníze na sport v Turnově podle vás rozdělovány účelně? Změnil byste něco?
Odpověď vychází z předchozí otázky. Nemyslím si, že by se někde na úrovni jednotlivých sportovních organizací penězi plýtvalo, ale podmínky pro fungování jsou samozřejmě značně rozdílné. Kde se dlouhodobě zbytečně utrácí, jsou neustále předělávané a nově zadávané projekty areálu v Maškových zahradách. Má-li sport, ale nejen sport, do budoucna v Turnově dobře fungovat, musí se podle mě nutně změnit způsob, jakým si město stanovuje priority v oblasti sportu a jak je uvádí v život. Skutečnost je nyní bohužel taková, že sportovní komise jako poradní orgán města nemá velký vliv na zásadní rozhodnutí v oblasti sportu, která jsou příliš politická  a podle toho to někdy dopadá. Sport by nutně potřeboval někoho v užším vedení města, kdo by se fundovaně a s určitou mírou odvahy pustil do řešení problémů, které se nahromadily za delší období.

* Před námi stojí několik velkých projektů spojených se sportem. Vedle největší investiční výzvy v podobě sportoviště v Maškově zahradě s koupalištěm a do budoucna zimní halou stojí například výzvy v podobě nutné rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu, úpravy doláneckého údolí na přírodní sportovní areál, v majetku TJ Turnov je to například dlouho odkládaná rekonstrukce venkovního hřiště u daliměřické sokolovny. Je zde také každoroční atletický Memoriál Ludvíka Daňka. Jaké jsou priority z pohledu vedení TJ Turnov?
Já vidím jako sportovní investiční priority dořešení nejbolavějších míst současných areálů, kterými podle mne jsou: za prvé – zázemí fotbalového stadionu, za druhé – kompletní oplocení atletického stadionu a za třetí rekonstrukce hřiště na malou kopanou a házenou v Daliměřicích. Všechno to jsou věci nutné, které se řeší už dlouho a nezatíží nijak výrazně provozně navíc městský rozpočet. Oplocení stadionu AC je jen věcí vůle města, nevidím v tom žádnou vážnou překážku. Přesto se kolem toho vedou už roky plané diskuse a stadion trpí vandalismem dál.

201302011544_sport_18_013_tj

* A ty velké projekty?
Velké projekty, jako jsou bazén a zimní stadion v Maškových zahradách, jsou podle mého věcí politického rozhodnutí, v přípravě se utopilo již hodně peněz. Otázkou je, zda na to nyní město Turnov má a zda bude mít možná dalších až několik milionů ročně navíc na dotaci provozu. Možná na to máme, ale pak pro mě není přijatelná argumentace, že není na předchozí tři nutné investice do stávajících areálů s daleko menší finanční náročností, ale i na další nutné investice do údržby současných areálů. TJ Turnov se již sedm let nepodařilo dostat do rozpočtu města samostatně jedinou investici do svých sportovních zařízení, která mají celkovou hodnotu kolem 100 milionů korun. To je špatně, protože je to prostě občanská vybavenost města a areály postupně vyžadují investice do údržby. Oblast Dolánek se postupně díky přirozenému, krásnému umístění mění na rekreační přírodní zónu, a to by si zasloužilo systematickou podporu. Není asi nyní všeobecně odvaha a vůle vrátit se k obnově koupališť a k vybudování třeba i dalšího zázemí, ale neměly by se alespoň dělat zásadní chyby. Tou je podle mě třeba budování šotolinové cesty v rámci Greenway Jizera. Všude jinde se budují cesty i pro in-line bruslaře či matky s kočárky, jen tady ne. Přitom jde o projekt za desítky milionů. Stejně tak v „území nikoho“ vybudovat beachvolejbalové neoplocené hřiště bez jakéhokoliv zázemí nemá podle mne smysl a nedá se ani trvale udržovat.

201302011544_sport_19_013_tj

* Pohled do věštecké koule: budoucnost turnovského sportu. Jak by měla v ideálním případě vypadat?
Budu optimista. Turnov má skvělé, přirozené podmínky pro příjemný a aktivní život. Až překonáme problémy, které si děláme většinou sami svou malostí a nedostatkem rozhledu, odvahy a slušnosti, tak se tu bude žít opravdu dobře. Sportoviště budou v dobrém stavu a využívána lidmi, kteří se na nich budou rádi setkávat nejen kvůli vlastnímu sportování. Trenéři, kteří se starají o mládež, nebudou muset dokola žebrat o každou korunu a budou se věnovat trénování. Všechny velké podniky v okolí pochopí, že je potřeba žít i jinde než v areálech výrobních hal, a budou podporovat sport a další občanské aktivity. O víkendu budeme moci s rodinami zajít do hezkého rekreačního areálu, ať už v Dolánkách či v Maškovce, nebo jít fandit na hezký stadion či do haly skvělým výkonům turnovských sportovců. Jeden či dva menší kolektivní sporty v nejvyšší soutěži by Turnovu slušely a nebude problém pro ně sehnat  sponzory. A hlavně – problémy nejen sportu se budou řešit věcně, fundovaně, bez populismu a s respektem k odlišným názorům. Ale to už to s tím optimismem asi trochu přeháním…

* Děkuji za rozhovor.
Pavel Charousek,
foto autor

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.