SPORTMIX SPECIÁL – GENERAČNÍ OBMĚNA. TENTOKRÁT NA TÉMA JUDO

0

UNESCO vyhlásilo judo za nejlepší začátečnický sport pro trénink dětí a mládeže ve věku od 4 do 21 let, neboť prostřednictvím vytrvalé judistické praxe rozvíjí děti svou sílu, rychlost, pružnost, koordinaci, reflex, koncentraci, rovnováhu, odolnost, osobnost, sebevědomí a znalosti vlastního těla, neustále se měnící situace v dítěti stimulují jeho „taktické myšlení“. Navíc jde o sport olympijský! Také v něm zažil Turnov krásné roky, ale v současnosti to tak navenek nevypadá. Zprávy o úspěších bývají spíš jen sporadické. Jak to tedy na tatami v hale TSC u nádraží vypadá nyní?

Jak se dále uvádí v materiálech organizace UNESCO, judo nepodporuje agresi. Díky vztahům se svými vrstevníky se děti učí spolupracovat, respektovat a rozvíjet sebeovládání. Judo se praktikuje bez úderů a kopů v úvodní fázi, což je pro děti bezpečnější, když začínají bojová umění praktikovat. I když původně jde o bojové umění, judo přenáší do své praxe určitou kulturu a tradice, jako jsou respekt, disciplína a emoční rovnováha. Do každodenních návyků dětí zavádí mnoho dalších hodnot. Jak dalece se všechna tahle vznešená slova odráží v srdci našeho Českého ráje?

Oddíl turnovského juda založil v roce 1960 bývalý úspěšný reprezentant ČSR Štěpán Bouda. Za více než šedesátiletou éru působilo v Turnově mnoho českých i československých reprezentantů. Družstvo ženského juda, tehdy pod hlavičkou TJ Turnov, získalo třikrát mistrovský titul ČSSR. Na historii, která je opravdu bohatá a svým rozsahem přesahuje rámec tohoto materiálu, se podíváme při nejbližší vhodné příležitosti.
Výkonný výbor TSC Turnov, oddíl juda, pracuje od dubna t. r. pod vedením předsedy Radka Loudy ve složení: místopředseda Ondřej Hušek, ekonomka Renata Jáglová a členové Jiří Vele, Klára Volfová, Jakub Mareš a Petr Plašil. Funkci kontrolní komise zastává Pavel Kopal. Na jejich bedrech leží chod oddílu, jehož budoucností je i v tomto případě mládež. A protože se jedná o individuální sport, mládežnická družstva, jak je známe u kolektivních sportů, u juda neexistují. Děti proto závodí v soutěžích jednotlivců a v některých případech se pak jejich výsledky sčítají, aby se z nich stanovilo pořadí oddílů (družstev).

Judo je rozděleno na kategorii benjamínků, mláďat, mladších žáků U13 (11-12 let), starších žáků U15 (13-14 let), dorostenců U18 (15-17 let), juniorů U21 (18-20 let) a mužů (21-99 let!). „Všechny věkové kategorie jsou povinně registrovány ve svazové evidenci. Dle předpisu svazu nemůže nikdo trénovat judo, aniž by neměl zaplacenou licenční známku a nebyl tak pojištěn. Soutěží se účastní všechny kategorie mimo benjamínků. Ti mají od letošního roku zavedenu novou soutěž, v níž předvádějí techniky na zemi,“ vysvětlil člen VV Jiří Vele.
Také on je jedním z dvaceti trenérů, kteří se o turnovskou judistickou mládež starají. Jako nositel 7. danu IJF je jediný s I. trenérskou třídou, a tudíž zároveň trenérem hlavním. Jeho kolegové jsou vzděláni ve třídách II. až IV. a stejně tak to mají i cvičitelé. Jedinou trenérkou je Renata Jáglová. V jedné skupině bývá šestnáct až čtyřicet judistů a trénuje se podle věku jednou až třikrát týdně. „Také v našem oddíle došlo ke generační výměně. Staří, ostřílení borci skončili, a s nimi i účast v 1. lize. Oddíl se proto zaměřil hlavně na práci s mládeží. Zde se i při velkém počtu trénujících dětí postupně snažíme klást důraz také na kvalitu. Pod vedením trenéra Jakuba Mareše v současné době připravujeme několik závodníků, kteří již byli zařazeni do krajských výběrů a získávají body z národních soutěží,“ pokračuje Jiří Vele.

Jen pro připomenutí. Na únorovém mistrovství České republiky získala Lucie Burešová bronz, na Matěje Hyku zbyla bohužel jen medaile „bramborová“, i tak je to ale úspěch. Na Polabskou ligu do Kolína odjelo hned osmnáct turnovských borců. Své kategorie tady vyhrály Lucie Burešová a Natálie Mázdrová, Matyáš a Vojtěch Loudovi brali s Bořivojem Bubeníkem za své výkony stříbro, Daniel Housa bronz. Prostě Turnovští se na tatami neztratili a hlasitě si řekli o to, aby se s nimi ve světě kimon a barevných pásků i nadále počítalo.
Také oddíl sám každoročně pořádá několik soutěží pro mládež. Asi tou nejvýznamnější je tzv. Samurajská katana, které se účastní na čtyři stovky dětí! Dále pak je to Pohár Českého ráje a Podzimní turnaj, věnovaný výročí narození zakladatele juda Jigoro Kana. „Pandemie covidu dopadla na náš oddíl zejména tím, že se snížila sportovní výkonnost dětí. Naštěstí však neubrala na kvantitě. To znamená, že dětí máme stále dost. A na nás teď je, abychom onu kvantitu přetavili na kvalitu,“ zůstává optimistický Jiří Vele.

Ten dlouhodobě působí také ve vrcholných svazových orgánech Českého svazu juda. I to je pro turnovské judo vypovídající úspěch, obzvlášť když se na přípravě žákovských reprezentantů podílí další z našich trenérů Jakub Mareš. Zastoupení má Turnov také v krajském svazu juda. Jako sportovní ředitel zde po mnoho let působil Jiří Vydra, ten se však své činnosti tady musel ze zdravotních důvodů vzdát, bohužel nedávno zemřel. K úplnému výčtu dlužno dodat, že Jiří Vele je předsedou kolegia danů a Jakub Mareš na kraji působí jako předseda kontrolní komise. Do toho úspěšně pokračuje spolupráce se Žlutou ponorkou, kde Jakub Mareš vede judistický kroužek. Jak se tedy zdá, o budoucnost turnovského juda je i nadále dobře postaráno, a to nejenom na oblíbených letních táborech.
Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz

Více informací najdete na www.judoturnov.cz.
(foto: Judo Turnov)

Související články (celkem 7)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.