DVA A PŮL TISÍCE SPORTOVCŮ MÁ PROBLÉM S FORMOU PODPORY SPORTU ZE STRANY MĚSTA

2

Dvě největší turnovské tělovýchovné jednoty projevily nahlas nespokojenost se stavem sportu, resp. jeho podpory a řízení ze strany radnice. Nejde o peníze, ale o přístup, říkají zástupci TJ Turnov a Sokol Turnov. Svoji nespokojenost vyjádřily obě jednoty v memorandu adresovaném zastupitelům města. Je to jistě hlas, kterým by se kompetentní měli zabývat, vždyť TJ Turnov má 1 500 a Sokol dalších 900 členů. Dohromady je to tedy podstatná část „registrovaných“ turnovských sportovců.

V memorandu obě tělovýchovné jednoty požadují rovný přístup ke sportovním organizacím a sportování mládeže, podle nich jsou znevýhodňovány sportovní subjekty s vlastními sportovišti. Navrhováno je sloučení podle nich nefunkční sportovní komise s výborem pro sport v jeden subjekt. Zde kritizují především účelovost vzniku sportovního výboru a navrhují předsedu výboru Jiřího Mikulu odvolat, případně nahradit nezávislou a respektovanou osobností z řad zastupitelů města. Zástupci jednot v tomto smyslu také požadují upravit a aktualizovat platnou městskou koaliční smlouvu, a to nejméně pro oblast sportu. Chtějí se také vrátit ke spravedlivé a jednotné městské podpoře všech sportujících dětí i dospělých.

Své stanovisko přišli zástupci Sokola i TJ podpořit na červnové veřejné zasedání zastupitelstva města. Co při projednávání v diskuzi zaznělo?
Podle trenéra florbalu Jana Kováře město sport podporuje finančně na dobré úrovni, apeloval ale na větší morální podporu lidí v jednotlivých oddílech, kteří sport a vedení mládeže dělají v mnohých případech zdarma a z nadšení. Sportovní komise se neschází, neřeší se špatná atmosféra mezi městem a tělovýchovnými jednotami, sportovní komise a výbor nemají mezi sportovci potřebnou vážnost.

Jak uvedl starosta Tomáš Hocke, město se snaží o podporu různých odvětví lidské činnosti, je ale jasné, že někdy nemusí naplnit všechny představy. V každém případě si ale velmi váží práce všech trenérů a dalších dobrovolníků, kteří se věnují mládeži.
Podle zastupitelky Evy Kordové peníze do sportu ve městě jdou, možná jen některé příkopy mezi lidmi jsou vykopány zbytečně hluboko.
Předseda sportovní komise Zbyněk Miklík zdůraznil, že finanční prostředky jdoucí do sportu se každoročně navyšují, on sám si práce trenérů velmi váží, a pokud chce někdo něco ve sportu řešit, má dát podnět a on komisi svolá. Podněty ale podle něho nepřichází…

Starosta Sokola Milan Hejduk připomněl, že si 2 500 sportovců města myslí, že je tady něco špatně a vedení města tento nesoulad nechce vidět. Proto memorandum vzniklo. Cílem je zlepšit vzájemnou komunikaci, výbor a komisi sloučit do jednoho orgánu, některé konkrétní lidi vyměnit, také by na stránkách města měly být aktuální a ne zastaralé informace z pohledu řízení sportu ve městě. Zásadní podle Hejduka je skutečnost, že město zvýhodňuje děti a dospělé sportující na sportovištích města, a to je špatně. „Dva a půl tisíce sportovců se ozvalo, ale ani jeden zastupitel se nepřišel zeptat, co konkrétně nám vadí. Nejde o peníze, ale o zlepšení vztahů a zlepšení řízení sportu ve městě,“ dodal Hejduk.
Sport má na radnici nově na starosti místostarostka Jana Svobodová. Ta slíbila na jednání rady města v polovině července připravit návrh metodiky a postupu aktualizace koncepce sportu ve městě včetně návrhu
harmonogramu projednávání. Do materiálu zahrne i myšlenky z memoranda obou tělovýchovných jednot.
V tomto smyslu nakonec i zastupitelé přijali usnesení.

Memorandum TJ Turnov a Sokol Turnov najdete ZDE.

Výbor pro sport
Jiří Mikula – předseda výboru
Mgr. Jana Svobodová, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Tomáš Špinka, Ing. Jaroslav Knížek, Jiří Vele, Bc. Jindřich Kořínek, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Aleš Mikl

Komise pro sport
Ing. Zbyněk Miklík
Mgr. Jana Svobodová, Jiří Mikula, Mgr. Vít Jůza, Mgr. Ivo Konejl, Tomáš Mareš, Mgr. Martina Marková, Ing. Tomáš Špinka, Mgr. Karel Štrincl, Jiří Vele, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, Tereza Linhartová, Ing. Lumír Šubert, Mgr. Filip Stárek, Mgr. Tomáš Krištof, Miroslav Reichl, František Zikuda (od 29.11.2018), Jiří Šteffan (od 29.11.2018)

Sdílet

Autor článku

2 komentáře

 1. Pavel Charousek

  Redakčně vloženo:

  VYJÁDŘENÍ JIŘÍHO MIKULY K MEMORANDU TJ SOKOL TURNOV A TJ TURNOV
  Bohužel jsem se ze zdravotních důvodů červnového veřejného zasedání zastupitelstva nemohl zúčastnit. K tématu bych se rád vyjádřil. Začnu v období po volbách a pokusím se zrekapitulovat kroky, které jsem udělal jako místostarosta odpovědný za sport.

  Hned na podzim 2018 jsme založili Výbor pro sport, který měl být složen ze zástupců velkých jednot (TJ, Sokol a TSC), za menší oddíly byl nominován předseda Klubu lyžařů. Dále byli ve Výboru zastupitelé jednotlivých stran především proto, že jde o významné dopady do hospodaření našeho města. Vzhledem ke krátké době mezi volbami a Novým rokem zůstal systém dotací pro rok 2019 beze změn.

  Jedním z mých cílů byla výstavba dalšího krytého sportoviště, které nám, sportovcům, evidentně schází. Začali jsme s TSC řešit převod jejich majetku pod město, aby bylo finančně možné rekonstruovat a významně rozšířit halu TSC u nádraží. Je mně trochu trapné, že zde musím vysvětlovat, že nelze investovat (s využitím dotací) do majetku, který městu nepatří. Mám za to, že to autoři memoranda vědí, ale nehodí se jim to do argumentace. Takže dále: Nyní je již zastupitelstvem města schválen postup a pracuje se na projektu, což dopracovala místostarostka J. Svobodová. Ta má nyní sport v gesci.

  Ve všech příslušných orgánech, od Výboru pro sport přes radu města i zastupitelstvo jsme jako volební subjekt PROTO podporovali finanční podporu spoluúčasti dotačního programu pro TJ a jejich plánovanou výstavbu haly v Daliměřicích. Bohužel do dnešního dne TJ dotaci nezískala a ani se nám nepodařilo získat 14 hlasů zastupitelů pro podporu záměru, hlavně kvůli blokaci většiny zástupců Nezávislého bloku. Dále jsem se snažil o zastřešení hřiště Duhové energie či o výstavbu kryté haly v Turnově 2, kde se nyní na projektu kvůli škrtům v rozpočtu nepokračuje. V roce 2019 jsme se v koalici dohodli na významném navýšení finančního objemu pro sportovní spolky. Také se nám povedlo dootevřít okruh uchazečů o dotaci, který byl v minulosti přístupný jen jakémusi „klubu předem schválených“.

  Další fakta: Memorandum přichází měsíc po zasedání zastupitelstva, kde byla schválena Sokolu Turnov podpora ve výši 700 tisíc Kč na opravu stropu sokolovny. Příspěvek provozní dotace TJ Sokol se neustále zvyšuje. V roce 2018 činil 718.675 Kč a v roce 2020 už 855.821 Kč. Příspěvek pro TJ Turnov je v roce 2020 také vyšší než v roce 2018. Na to si však signatáři nestěžují, to je přece v pořádku.

  V souvislosti s Memorandem je třeba konstatovat, že zástupci Sokola Turnov odmítli hned po volbách vyslat svého zástupce do Výboru pro sport. Tímto je opětovně vyzývám k vyslání zástupce, který se bude podílet na požadovaném spravedlivém rozdělení dotací do oblasti sportu. Můžeme se například bavit o tom, proč všichni členové Klubu českých turistů jsou duplicitně uvedeni mezi členy Sokola a zda by případně odstranění této duplicity nepomohlo Sokolu v ekonomice provozu – bez čerpání dalších peněz z rozpočtu města.

  Jsem rád, že vedení TJ ví, jak „spravedlivě rozdělovat“ – jsou asi jediní na světě. Všude jinde se vedou nekonečné debaty o tom, zda: 1/ podporovat stejnou částkou každého sportovce, nebo 2/ zohlednit finanční náročnost jednotlivých sportů, nebo 3/ víc podpořit „větší“ sporty na úkor „menších“, anebo zase 4/ víc podpořit „zdravější“ nebo „tradičnější“ sporty. Nikde na světě na zcela férový způsob, jak rozdělit omezené zdroje mezi neomezené požadavky, zatím nepřišli. To akorát autoři Memoranda vyřešili perpetuum mobile.

  Já však veřejně kladu otázku, zda to tedy opravdu dělají alespoň v TJ spravedlivě? Pro názornost roční příspěvky členů některých oddílů TJ (např. florbalu, basketu, orienťáku, házené, volejbalu) dosahují 2.000 až 6.000 Kč ročně, ale mnoho jejich dalších oddílů má symbolický příspěvek ve výši 100-300 Kč za rok a specialitou TJ je např. Club Musherů, ve kterém není ani jeden občan s bydlištěm v Turnově, ale uplatňují na městu náklady na čtyři trenéry. Je to spravedlivé? Dále určitě stojí za pozornost, že nemalá dotace města ve výši skoro 2,3 mil. Kč nepokryje ani mzdové náklady TJ, které jsou přes 3,3 mil. Kč.

  Dále je potřeba konstatovat, že při předkladateli Memoranda požadovaném spravedlivém rozdělení dle počtu aktivní mládeže vychází TJ příspěvek města na jedno dítě 3.705 Kč, což je více než mj. na malého hokejistu. Například tenisový oddíl, kde jsem byl minulý měsíc opět zvolen předsedou klubu, má na jednoho malého tenistu příspěvek od města 1.844 Kč.
  Už jako úsměvnou perličku je potřeba vnímat výzvy (dotovaných!) sportovců k přepracování koaliční smlouvy. To jako vážně?

  I přes názory autorů Memoranda jsem přesvědčen, že Turnov je městem aktivních sportovců, například nyní se dokončuje projekt pumptracku, kde se ukazuje, že když se chce, všechno jde. Úžasná podpora místních firem – Zikuda, Crytur a mnoha dalších – veřejná sbírka, neskutečné nasazení a tah na branku autorů myšlenky – výsledkem bude další skvělé sportoviště…
  Přeji všem příjemné aktivní léto, nejlépe na některém turnovském sportovišti!
  Jiří Mikula

  • Pavel Charousek

   Redakčně vloženo

   VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍHO TJ TURNOV
   Předně bych chtěl uvést, že účelem Memoranda je konstruktivně posunout řízení sportovního prostředí v Turnově. Pakliže jsme si ho dovolili zveřejnit a předložit k projednání Zastupitelstvu města Turnova, tak proto máme vážné důvody. Ve výboru TJ Turnov jsou nyní bez výjimky dlouholetí dobrovolní trenéři mládeže a daleko raději by se věnovali tomu, co považují za dobré a užitečné, tj. trénování a výchově sportovní mládeže. S ostatními sportovními organizacemi v Turnově na mnoha úrovních od táborů přes sportovní programy bez problémů spolupracujeme.
   K reakci pana Mikuly se vyjádřím jen věcně v bodech, které se přímo týkají TJ Turnov a vyžadují to.

   1. Rozdělování peněz ve sportu: Žádný patent na ně si určitě nepřivlastňujeme. Sportovní prostředí v Turnově je velmi pestré co do formy i obsahu a tím spíše je třeba nastavit citlivě a slušně mechanismy jeho rozdělování. To je to, co chceme řešit.

   2. Členské příspěvky oddílů TJ Turnov: Oddíly TJ Turnov si stanovují jejich výši na základě rozhodnutí oddílových orgánů podle podmínek fungování každého oddílu. Někdo si vydělá dost na činnost z jiných zdrojů (pořadatelství, reklama apod.), někdo raději zaplatí víc na příspěvcích. I náklady jsou velmi rozdílné podle druhu činnosti a úrovně soutěží. Nedá se srovnávat a hodnotit bez znalosti věci.

   3. Oddíl Musher club: TJ Turnov i město Turnov by měly být hrdé na to, že pod hlavičkou Musher clubu Český ráj, který je jedním z oddílů TJ Turnov, se soustředila řada skvělých mezinárodních závodníků v canicrossu, skijoringu, saňovém sportu a dalších moderních „psích“ sportech. Oddíl patří mezi tradiční turnovské sporty a jména jako J. Šabaka, ak. soch. J. Marek či J.„Sumec“ Bulva stála u zrodu silného turnovského oddílu. Pravda, se smečkou závodních psů se ve městě žít a trénovat v současnosti moc nedá. Oddíl závodí, pořádá akce pro veřejnost, propaguje mushing v mnoha jeho podobách, a to i v Turnově. Částka 26 tis. Kč na rok 2020 na trenéry mládeže a mládež z rozpočtu sportovní komise je milá, ale v celkových nákladech skutečně symbolická. Jinak oddíl rozpočet SK ani TJ Turnov finančně nezatěžuje. A je mně líto, že to vůbec musím uvádět.

   4. Příspěvek města na jedno dítě: Srovnává se nesrovnatelné. Přepočet celkového příspěvku města na provoz TJ na jedno dítě bez ohledu na to, jestli zahrnuje jako v případě TJ Turnov celkový příspěvek na provoz zařízení sedmi sportovních areálů (energie, údržba apod.), nebo jen příspěvek na činnost u organizací, které majetek nevlastní. Sportovní zařízení ve vlastnictví TJ Turnov slouží nejen členům TJ, ale školám, veřejnosti a dalším klubům.

   5. Krytá hala TSC, popř. Daliměřice: Pokud vznikne větší rekonstruovaná hala TSC, tak je to jedině dobře. TJ Turnov řešila ve prospěch svých oddílů i Turnova již dříve možnost stavby nafukovací haly v Daliměřicích se zázemím a projekt je již ve stadiu stavebního povolení a podané žádosti o dotaci na MŠMT. Před projektováním, které TJ Turnov stálo nemalé finanční prostředky, prošel projekt opakovaně hlasováním ve Sportovní komisi a Výboru pro sport. A to vždy s jednoznačně podpůrným usnesením. I na základě toho jsme projektu věnovali nemalé úsilí. Ani budoucí vlastnictví nového areálu městem nebylo limitujícím faktorem.

   Přeji dobré léto všem, nejen sportovcům!
   Filip Stárek, vedoucí TJ Turnov

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.