ZINKOVNĚ ŘÍKÁME JASNÉ NE!

0

Obyvatelé Příšovic se bouří proti výstavbě žárové zinkovny v obci. O stavbě zinkovny se převážná část obyvatel Příšovic dozvěděla jen díky některým zastupitelům, kteří se v lednu 2014 rozhodli dát lidem na vědomí, co se připravuje v novém územním plánu. Co tomu předcházelo? Zastupitelstvo  23. září 2009 schválilo záměr firmy Wiegel na stavbu žárové zinkovny. Souhlas se stavbou byl podmíněn sjezdem z R10. Tuto podmínku si kladlo 6 z 11 přítomných zastupitelů. Už v prosinci 2009 Ředitelství silnic a dálnic vydalo zamítavé stanovisko k tomuto dopravnímu napojení.

Na jednání zastupitelstva 16. prosince 2009, kde byla tato informace oznámena, byl přítomen jednatel firmy Wiegel. Tato skutečnost byla firmě Wiegel známa od samého počátku. Přesto firma Wiegel od záměru neodstoupila a podnikala další kroky. Firma dále nakupuje pozemky, jedná se zastupiteli a připravuje stavbu včetně přístupových komunikací. A souběžně obec Příšovice připravuje nový územní plán, podmínky kterého by nová zinkovna splňovala. Tento územní plán nebyl doposud schválen!!

Po pěti letech jednání v tichosti se informace o zinkovně dostala na veřejnost. Obyvatelé Příšovic okamžitě reagovali písemným vyjádřením nesouhlasu se stavbou. Na obecní úřad bylo doručeno zhruba 560 nesouhlasných vyjádření.

n201403310814_oso_26_014_prisoviceProti záměru se v současnosti zvedla velká vlna nevole, která přinesla zvýšenou míru občanských iniciativ, do nichž se zapojili mj. také někteří zastupitelé. „Se záměrem vybudování zinkovny důrazně nesouhlasíme. Do obce se za posledních 5 let přistěhovalo hodně nových mladých rodin s dětmi. Z toho bychom měli mít radost. Věříme, že v tomto smyslu budete jednat v zájmu Příšovic, a tím je v žádném případě nestavět, protože vedle zničení životního prostředí a zvýšení již tak hustého provozu v obci nevidíme jediný důvod, jenž by nám přinesl prospěch,“ stálo ve výzvě zastupitelům podepsané Milenou Prokorátovou.

To, co se nyní děje v Příšovicích, je podle názoru starosty důsledkem nezájmu občanů o dění v obci. Toto tvrzení obsahuje i jeho neuvěřitelně emotivní dopis rozeslaný všem občanům obce. Na žádné pozvánce na veřejná zasedání zastupitelstva však nebylo zmíněno, že se bude jednat o stavbě zinkovny. Dopis informoval občany nejen o záměru výstavby zinkovny, ale také o údajné hrozbě nedozírných následků a velkých finančních ztrát pro obec v případě, že zinkovna nebude.

K celé této situaci nemuselo dojít, kdyby starosta a zastupitelé v prvotní fázi, když se objevil bohatý investor – firma Wiegel – informovali občany o záměru stavby žárové zinkovny na území obce Příšovice. Tomu všemu se dalo předejít. 

Dnes již někteří zastupitelé pochybení veřejně přiznávají a hledají cestu k rychlé nápravě. Zastupitelstvo obce si nechalo zpracovat od advokátní kanceláře KVB z Pardubic analýzu řešení situace včetně specifikace rizik a ekonomických dopadů pro obec.
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva 19. března t. r., kterého se občané zúčastnili ve velkém počtu, bylo pod nátlakem veřejnosti na zastupitele rozhodnuto o vypracování nové právní analýzy od jiné advokátní kanceláře.
O celé záležitosti bude nakonec rozhodovat pověřený stavební úřad.

Důsledkem rozhořčení občanů bylo založení spolku „Za lepší Příšovice“, který se snaží aktivně zapojovat do všech správních řízení v této věci. Spolek si klade za cíl jednat s občany Příšovic v jejich prospěch, zajistit kvalitní a zdravé životní prostředí v obci, která je přátelská ke svým obyvatelům.
Občané Příšovic přes všechny potíže doufají, že se vše v dobré obrátí a zůstane jim klidné a čisté životní prostředí.

Spolek Za lepší Příšovice
Petra Daňková
, spolek-prisovice@seznam.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.