ZÁPISY DO 1. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V TURNOVĚ A JEJICH VÝVOJ

0

Stejně jako v minulých letech proběhl v polovině měsíce ledna slavnostní zápis dětí do základních škol. Přestože podle školského zákona zápis probíhá kontinuální až do poloviny měsíce února, lze již dnes na základě zkušeností konstatovat,  že většina dětí se dostaví se svým zákonným zástupcem právě v den slavnostního zápisu. Proto je možné čísla uvedená níže v tabulce považovat za takřka konečná.

201302151759_oso_19_013_zapis

Čísla ukazují potvrzení obvyklého zájmu o školu ve Skálově ulici, která má své odloučené pracoviště v Alešově ulici (zde probíhá výuka nejnižších ročníků prvního stupně), stejně jako o základní školu v ul. 28. října a v Mašově. Dále se zesiluje trend posledních 3-4 let, který signalizuje zvýšený zájem o školu v Žižkově ulici. Dochází tak k postupnému naplňování kapacity školy po extrémním propadu počtu žáků, který nastal po roce 2002. Z pozice města Turnova, jako zřizovatele základních škol, je tento stav příznivý především z pohledu efektivity provozu. Zároveň podmínky pedagogické práce zůstávají na dobré úrovni.

Pro zajímavost níže uvádím tabulku vývoje počtu dětí nastoupivších do prvních ročníků základních škol v Turnově v posledních desetiletce. Jejich počet logicky kopíruje demografickou křivku narozených dětí, vždy se zhruba 40-50 členným „přírůstkem“ dětí z blízkých okolních obcí, které nezřizují základní školu.

201302151759_oso_20_013_zapis

V dalším období můžeme předpokládat stagnaci počtu dětí a v horizontu deseti let mírné snížení počtu dětí. Tento stav však bude záležet na dalším celospolečenském vývoji, který bude ovlivňován především ekonomickými a sociálními faktory.

PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov
R.Broz@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.