ZAJÍMÁ VÁS ŠKOLSTVÍ NA TURNOVSKU?

0

V květnu 2016 byla zahájena realizace projektu nazvaného MAP Turnovsko, jehož cílem je podpora a rozvoj spolupráce škol a jejich zřizovatelů a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na Turnovsku. Hlavním výstupem je pak vytvoření Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Tento plán bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, bude tedy zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání. Podobný projekt probíhá i v ostatních obcích s rozšířenou působností (ORP) na celém území ČR. Na Turnovsku zajišťuje jeho vedení Místní akční skupina Obecně prospěšná společnost pro Český ráj.

Na začátku projektu probíhalo vyhodnocení výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření organizovaného MŠMT koncem roku 2015 a byly zjištěny investiční záměry škol a dalších organizací působících ve vzdělávání. Z těchto podkladů byl vytvořen dokument „Strategický rámec a seznam investičních priorit“. Tento dokument je možné pravidelně aktualizovat, proto byly vzdělávací organizace na Turnovsku v únoru tohoto roku vyzvány ke zveřejnění svých záměrů v oblasti vzdělávání. Výše uvedený dokument je důležitý pro možnost zapojení se do výzev např. v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program), kdy je pak posuzován soulad připravovaného projektu s investičními prioritami uvedenými v dokumentu.
V rámci projektu probíhají opakovaně tematická setkávání pedagogů, ředitelů a zřizovatelů škol. „Pro pedagogy pořádáme různé workshopy a nabízíme jim také účast na kurzech dle vlastního výběru“, řekl člen odborného týmu projektu Mgr. Karel Bárta. Všechny uvedené aktivity jsou pro účastníky zdarma díky spolufinancování celého projektu z prostředků EU.
V současné době probíhá příprava samotného dokumentu MAP, na jehož vzniku pracují společně s odborným týmem projektu také zástupci mateřských a základních škol i zástupci zájmového vzdělávání. Předpokládáme, že v dubnu bude připravena první verze dokumentu, která bude následně zveřejněna na stránkách projektu www.mapturnovsko.cz. Uvedenou verzi bude možné připomínkovat. Finální verze dokumentu by měla být schválena do konce roku 2017.
Zapojit se do uvedeného projektu může každý, koho zajímá daná tematika. Pokud se chcete dozvědět další informace o projektu, či zvažujete možnost aktivní účasti, navštivte stránky www.mapturnovsko.cz a neváhejte nás kontaktovat. Pojďme společně vytvořit životaschopný dokument, který by nám měl umožnit získávat dotace do regionu dle skutečných potřeb.

Za realizační tým projektu MAP Turnovsko Ing. Lenka Krupařová, l.kruparova@cbox.cz

201703071009_oso_14_016_skola

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.