ZAČALA DLOUHO OČEKÁVANÁ VÝSTAVBA KANALIZACE A VODOVODU V MALÉ SKÁLE

0

V těchto dnech začala dlouho očekávaná výstavba vodovodu a kanalizace v Malé Skále. Jedná se o zhruba 5,3 kilometrů nových kanalizační řadů a 7 kilometrů vodovodu. Stavba zahrnuje výtlaky kanalizace včetně výstavby nebo úpravy šesti čerpacích stanic odpadních vod, drobnou úpravu čistírny odpadních vod a následnou obnovu stavbou zasažených komunikací. Součástí projektu je nové připojení asi 150 objektů na splaškovou kanalizaci a 80 objektů na veřejný vodovod. Na nové vodovodní řady bude přepojeno zhruba 120 stávajících přípojek. Celkové náklady jsou ve výšit 46 mil. Kč (bez DPH).

„Na akci jsou sdruženy prostředky Vodohospodářského sdružení Turnov, obce Malá Skála, České republiky, Evropské unie a obyvatel obce. Projekt je spolufinancován z prostředků EU, celková výše dotace činí necelých 18 milionů korun,“ uvedl Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov. Podle něho měla zajímavý vývoj výše předpokládaných finančních nákladů. Veřejné zakázky na dodavatele se zúčastnil rekordní počet 30 zájemců!
„Více jak deset z nich podalo nabídku za polovinu projekční ceny. Zvítězila firma Lubomír Dvořák z Havlíčkova Brodu. Její pracovníci se úspěšně předvedli již v Jilemnici při akci Čistá Jizera a na území Malé Skály kvalitně  postavili vodovod do lokalit Filka a Bobov. Pro provádění stavby je velmi příznivé, že již dostatečně znají místní poměry,“ přiblížil Hejduk.

Stavební práce byly zahájeny na začátku dubna 2013, dokončení je plánováno na konec června 2014. Snahou firmy i investora bude dokončit převážnou část pokládky podzemních sítí do konce roku 2013. V roce 2014 pak zbude dokončit poslední řady a finální povrchy komunikací. „Je to v současnosti největší akce, kterou VHS investuje. Navíc budeme muset příští rok stavbu doplnit o připravovanou intenzifikaci celé čistírny odpadních vod,“ dodal Milan Hejduk.
 
 „Pro obec je akce velkým přínosem také proto, že na ni navazuje úprava dosloužilých obecních komunikací a  oprava nejporuchovějších vodovodních řadů. Navíc je velmi pozitivní, že se díky Libereckému kraji zahájí na jaře také rekonstrukce zdevastované komunikace na Frýdštejn a že bude letos zahájena i rekonstrukce známého jezu,“ zdůraznil starosta obce Michal Rezler.

VHS Turnov letos realizuje desítky dalších potřebných akcí na svém území. Současně dokončuje přípravy dvou komplikovaných investičních záměrů – intenzifikace úpravny vody v Příkrém a odkanalizování Rovenska pod Troskami. Intenzifikace největší úpravny v okrese Semily, která slouží městu Semily a okolním obcím, bude zahájena ještě letos. Odkanalizování Rovenska pod Troskami bude zahájeno na počátku jara příštího roku.

(Zpracováno s využitím TZ VHS Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.