VÝHRADY OBČANŮ K ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ NA NOVOU KOMUNIKACI I/35 POD KOZÁKOVEM

0

Naše redakce v minulých dnech obdržela text, který vysvětluje nesouhlasné postoje části občanů našeho regionu proti vedení budoucí rychlostní komunikace I/35. Text přinášíme v plném znění, jak ho redakce obdržela:

Vážení občané Českého ráje, následující text je zkrácenou verzí e-mailu, který poslal 4. ledna Spolek Tisovka starostům obcí dotčených záměrem přivaděče II/283 Žernov-Zelený háj, jehož výstavbou je podmíněna stavba rychlostní silnice I/35 Turnov-Úlibice. O několik dní později zveřejnil MěÚ Turnov článek „Kroky k výstavbě komunikace I/35, které přinesl rok 2023“, v němž popisuje loňské dění kolem I/35 a přivaděče. O vážných problémech, na které náš dopis upozorňuje, v něm bohužel není ani zmínka. Dovolte, abychom to napravili.
Na úvod je třeba zdůraznit, že Spolek Tisovka není proti výstavbě I/35 ani přivaděče, ale proti nedomyšleným a vůči občanům a přírodě necitlivým projektům a zfušovaným a účelovým posudkům, které jen mrhají penězi a časem nás všech. Nežádáme zrušení záměru, ale kvalitní a na relevantních datech založené posouzení jeho variant, a to včetně možnosti snížení rozsahu a proporcí přivaděče anebo využití úprav současné dopravní sítě (které už ostatně probíhají) mezi plánovanou I/35 a Kozákovským hřbetem.

Původní varianty záměru přivaděče II-283 (Valbek, 2015)

VARIANTY JEN ABY SE NEŘEKLO?
V dubnu 2022 jsme zpracovali připomínky k minulé dokumentaci pro posouzení vlivu záměru přivaděče na životní prostředí v procesu EIA. Krajský odbor životního prostředí a zemědělství naše námitky uznal a v Závěru zjišťovacího řízení stanovil řadu bodů, podle nichž měl investor (ŘSD ČR) záměr i jeho hodnocení přepracovat. Jedním z hlavních požadavků bylo zohlednění dříve navrhovaných variant trasy přivaděče, z nichž investor pro posouzení v EIA předložil pouze jednu! Její výběr tehdy „zdůvodnil“ několika větami, v nichž dopady na životní prostředí odbyl třemi slovy v závorce bez odkazu na cokoli:
„Z hlediska technických parametrů, technické náročnosti a zásahu do území (zástavba, sady, ekologie) jsou nejméně vhodné varianty 1, 3 a 5.” (Valbek, 2015).

V listopadu 2023, po roce a půl od Závěru zjišťovacího řízení, byla zveřejněna nová dokumentace s novým hodnocením, jímž ŘSD pověřilo stejně jako minule Ekoteam RNDr. Vladimíra Ludvíka z Hradce Králové. Na prostudování téměř 800 stran dokumentů a sepsání nových připomínek jsme měli měsíc. A nestačili jsme se divit.
Místo aby bylo posouzeno více variant, předložilo ŘSD opět jen jednu, která se od té předchozí liší pouze 1) zakončením v Zeleném háji, kde místo mimoúrovňové křižovatky navrhuje přímé napojení na křižovatku současnou, a 2) posunutím trasy o pár desítek metrů u Žernova a Tatobit, kde bydlí největší „křiklouni“. K tomu přibyla řada studií, z nichž většina je důkazem toho, že papír snese všechno. O neprofesionalitě a manipulativnosti hodnotitele svědčí nejlépe následující tři kauzy.

Varianty obchvatu Turnova od Radostné pod Kozákovem (AF-CityPlan 2014)

MINUS 80 %
Podle nové dokumentace má vlivem I/35 s přivaděčem klesnout intenzita dopravy na současné trase II/283 – od ul. Sobotecké přes nám. Českého ráje v Turnově až po Zelený háj a Slanou u Semil – o neuvěřitelných 80 %. Autoři se ve svých prognózách odvolávají na dopravní model studie AF-CityPlan z roku 2014. Tato deset let stará studie přitom výslovně uvádí, že do svých výpočtů nezahrnuje vliv plánované I/35. Hlavně ale zkoumá úplně jiný záměr, a sice návrh obchvatu Turnova od Radostné pod Kozákovem! Experti Ekoteamu navíc buď nevědí, nebo nechtějí vědět, že existuje novější studie (AFRY 2020), která odhaduje pokles dopravy v centru Turnova vlivem I/35 a přivaděče (nikoli vlivem obchvatu zamýšleného úplně jinde) na cca 15–35 %.
Obě zmíněné studie jsou k dispozici na webu MěÚ Turnov.

BERMUDSKÝ ČTYŘÚHELNÍK V ZELENÉM HÁJI
Pochybná čísla, s nimiž autoři dokumentace operují, se definitivně rozsypou na konci přivaděče na křižovatce v Zeleném háji. Po přivaděči ze Žernova má podle jejich prognóz jezdit cca 9 000 aut denně (!), tedy zhruba dvakrát víc, než do Zeleného háje přijíždí od Turnova dnes. Na celé stávající II/283 – od Turnova po Zelený háj a odtud dál přes Slanou na Semily – má pak doprava vlivem přivaděče klesnout na cca 950 aut denně (!) (o zmíněných 80 %). Ke čtvrté silnici ze Zeleného háje – do Lomnice nad Popelkou – prognózy uvedeny nejsou. Buď se tedy Lomnice n. P. stane novým okresním městem a většina dopravy zamíří tam, nebo v Zeleném háji budou denně mizet tisíce aut v černé díře.
Znamená to, že autoři dokumentace svou práci nezodpovědně odflákli? Nebo záměrně mlží, aby zakryli průšvih, který nastane ve svazích kolem Zeleného háje a v obcích mezi Zeleným hájem a Semily/Košťálovem, až tam naddimenzovaný přivaděč přivede dvakrát víc dopravy, než kolik tudy proudí dnes? Nebo je chybný (lživý?) už předpoklad zdvojnásobení dopravy, jímž autoři odůvodňují nutnost stavby s téměř dálničními proporcemi?

Aktuální návrh přivaděče II/283 (Žernov-Zelený háj)

ÚDOLÍ TISOVKY A OSLÍ STEZKA
V obklíčení ovocných sadů mezi Tatobity a Žernovem leží údolí potoka Tisovka s mokřady, údolní nivou a rybníkem (zákonem chráněné významné krajinné prvky). Tahle zelená oáza uprostřed průmyslově obhospodařovaných plantáží je vedená jako Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV), je útočištěm chráněných živočichů a rostlin včetně památných dubů a také sídlem ekofarmy SIRENI-Oslí stezka. Přivaděč podle předchozího i současného návrhu by toto území přetnul vedví mostním náspem vysokým až pět metrů a nenávratně tak poškodil jeho hydrologickou, biologickou i rekreační funkci. Pro Oslí stezku, jejíž zážitkové a rehabilitační programy se odehrávají pod širým nebem, by to mělo důsledky zcela likvidační. Mezi staršími návrhy trasy přivaděče je přitom i varianta, která by se této lokalitě vyhnula, ovšem na větší úkor osmdesátihektarových sadů!

A to je jen několik nejabsurdnějších příkladů za všechny. Na další ukázky diletantství, jako je např. hluková studie, která započítává tlumivé účinky kdejakého osaměle rostoucího stromu a uvádí vzájemně se popírající výpočty, zde není prostor. Najdete je v plné verzi dopisu starostům a v kompletních připomínkách k záměru přivaděče na webu Spolku Tisovka.
Na závěr je třeba dodat, že vzhledem k tomu, že královehradecký Ekoteam zpracovával také posouzení vlivů na životní prostředí k rychlostní silnici I/35 Turnov-Úlibice, padá velmi neblahý stín i na tento záměr. K jeho schválení v procesu EIA navíc došlo po veřejném projednání, které kvůli covidu proběhlo on-line a kterého se kvůli výpadkům spojení mnoho občanů (včetně zastupitelů) ani nemohlo zúčastnit.
Chcete pro Českorajsko rozumnější a ohleduplnější dopravní řešení? Oslovte stejně jako my své zastupitele a přimějte je komunikovat nejen skrze úřední desky. Nebo se alespoň připojte k petici „Za rozumné řešení přivaděče II/283 v kraji pod Kozákovem“ a sdílejte ji se svými přáteli!

Za Spolek Tisovka
Mgr. Kamil Pinta, Mgr. Filip Kyral, Mgr. Ing. Maria Žižlavská, Ondřej Suška, BEng a Mgr. Petra Von Seydlitz.
Aktivity Spolku Tisovka můžete sledovat také na Facebooku – https://www.facebook.com/people/Spolek-Tisovka/61554734310228/.

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.