U PŘEPEŘ VYRŮSTÁ NOVÁ ELEKTROROZVODNA, ARCHEOLOGOVÉ ZDE NALEZLI SÍDLIŠTĚ Z DOBY BRONZOVÉ

0

Turnovsko je v energetické soustavě bývalého východočeského kraje až na samém konci a moc v tom nezměnilo ani nové krajské uspořádání. Časté výpadky dodávky elektrické energie a nestabilita systému na některých místech města jsou velmi nepříjemné. V nejbližší době však dojde ke kvalitativní změně, zdejší síť bude výrazně posílena. Mezi dvěma částmi Přepeř (mezi vlastní obcí a částí Na Potůčku za železničním přejezdem) vyrůstá nová elektrorozvodna. Investora, firmu ČEZ, přijde na víc než 270 milionů korun. Bez této rozvodny by už nebyl možný další rozvoj průmyslových zón, přímo existenčně závislá je na ní mj. plánovaná výstavba nového závodu firmy Kamax na Vesecku.

Zajímavostí, která mírně zasvěcené ani mnoho nepřekvapí, je, že archeologové v místě budoucí stavby elektrorozvodny objevili stopy po sídlišti z doby bronzové. „Na katastru Přepeř jsme před několika lety prozkoumali část sídliště z mladší doby kamenné a také usedlost ze starší doby železné. V bezprostřední blízkosti zkoumané lokality byly na počátku 20. století objeveny žárové hroby lidu popelnicových polí a přímo na poli, kde bude stát nová rozvodna, byla před více než 60 lety nalezena stříbrná byzantská mince Justiniána I. (527 – 565 n.l. – pozn.aut.). Z tohoto důvodu jsme před vlastním zahájením stavby rozvodny provedli předstihový archeologický výzkum,“ uvedl Jan Prostředník, archeolog Muzea Českého ráje v Turnově.

Archeologický průzkum proběhl na konci letošního jara, objeveny byly pozůstatky sídliště, které představovalo na 240 zahloubených objektů. Sídelní aktivitu doloženou při archeologickém výzkumu lze předběžně datovat do širokého časového intervalu mladší doby bronzové až raného středověku (1000 př. n. l. – 1000 n. l.). Největší část nalezených objektů tvořily pozůstatky po nadzemních konstrukcích staveb, tzv. kůlové a sloupové jámy.

„Kvůli agresivnímu podloží se movité archeologické nálezy dochovaly v poměrně špatném stavu. Zlomky keramiky jsou natolik poškozené, že pro přesné datování sídliště si musíme počkat na radiokarbonová data, která jsou zadána laboratoři univerzity v Georgii v USA,“ uzavřel Prostředník.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.