TURNOVSKÁ „ZDRAVOTKA“ BUDE VZDĚLÁVAT LÉKAŘE I NELÉKAŘE

0

Ani jsme se nenadáli a je tu konec školního roku. Střední zdravotnická škola v něm opět nezahálela. Kromě běžné výuky a pořádání tradičních akcí odváděli učitelé ve svém volnu ještě práci navíc. Jedná se o činnost v druhém samostatně vedeném projektu, který částečně navazuje na projekt první. Oč se konkrétně jedná? V červnu 2012 skončil úspěšně první projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy“, v jehož rámci vznikla nová moderně vybavená učebna výpočetní techniky. Právě ona se stala prvotním impulzem při sestavování nového projektu. Chtěli jsme totiž zvýšit efektivitu jejího využití na maximum. Současně jsme hledali pole působnosti blízké škole vzhledem k jejímu profesnímu zaměření a potřebné z hlediska praktického využití. Po krátkém hledání a tápání jsme zaměřili své úsilí do oblasti dalšího vzdělávání dospělých s tématikou výkaznictví.

Problematika správného vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích je poměrně složitá, protože se neustále vyvíjí a mění v závislosti na legislativních změnách a každoročně vydávané úhradové vyhlášce. Na správném vykázání odvedené péče závisí finanční úhrada od zdravotních pojišťoven, na které bytostně závisí existence každé nemocnice. A odborníky dokonale ovládající metodiku vykazování lůžková zařízení Libereckého kraje potřebují. V praxi totiž neexistují pracovníci vzdělaní speciálně v této oblasti. Této problematice se v nemocnicích věnují buď lékaři, kteří bohužel občas nedoceňují ekonomickou stránku věci, anebo administrativní pracovníci, kteří naopak ne zcela proniknou do medicínské problematiky. Pro vykazování se v posledních letech v ČR zavádí moderní systém skupinových diagnóz DRG (Diagnosis-related group).

Z výše uvedených důvodů realizační tým navrhl vytvoření dvou vzdělávacích programů – pro lékařské a nelékařské profese. Účastníci školení se seznámí a na modelových příkladech s pomocí počítačového programu naučí správně vykazovat a vyúčtovat zdravotní péči. Projektová žádost byla podána v červnu 2011 a hned na první pokus byla vybrána k realizaci. Po sestavení řešitelského týmu, jehož členy jsou též pracovníci Panochovy nemocnice Turnov s. r. o., která je partnerem projektu, jsme se pustili do každodenní práce. Byla vypsána výběrová řízení na nákup potřebného hardware a software pro vykazování v systému DRG, na pořízení podpůrných prostředků výuky v podobě e-learningu a praktických úloh. Nákupy byly úspěšně realizovány a nyní řešitelský tým dokončuje zpracování učebnic pro účastníky obou vzdělávacích kurzů. Samotná výuka bude probíhat od září 2013 do jara 2014. Účastníky vzdělávání mohou být podle pravidel projektu pracovníci nemocnic LK z řad lékařů a nelékařů.

Projekt je administrován ve spolupráci s nadřízeným orgánem, tj. Krajským úřadem LK, a spolupráce probíhá k oboustranné spokojenosti. Věříme, že pozitivní vyznění projektu potvrdí i absolventi dalšího vzdělávání.
Podrobnější informace o průběhu řešení projektu naleznete na internetové stránce  http://www.szsturnov.cz/drupal/?q=projekty, kde je umístěn odkaz na stránky projektu a přihláška.
Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
Mgr. Pavel Doubrava, věcný manažer projektu

201306111052_oso_57_013_szs

Projekt: Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK. Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/03.0034

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.