TO NÁM BYL ČERT DLUŽEN, KOMENTUJÍ NOVOU FORMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY NĚKTEŘÍ ŘEDITELÉ

0

V poslední době se stává téměř pravidlem, že každý rok platí jiná kritéria pro přijetí žáků devátých ročníků základních škol na školy střední. V letošním školním roce je přijímací řízení zcela v rukou ředitelů středních škol, žáci, resp. rodiče deváťáků, mohou podat přihlášky na tři střední školy, což hodně znepřehlední celé přijímací řízení. Na druhou stranu: Ten tam je stres přijímacích zkoušek, probíhajících v jednom dni. „Máš špatný den?, máš smůlu,“ platilo dříve…

„V právě probíhajícím školním roce je ve správním obvodu Turnovska celkem 283 žáků v devátých ročnících, z toho 214 přímo v Turnově. Počet žáků v základních školách stále klesá a tento jev bude minimálně šest let pokračovat,“ uvádí René Brož, vedoucí odboru školství a kultury turnovské radnice. Jak dále uvedl, nelíbí se mu, že v poslední době stále dochází ke změnám v systému přijímání žáků na střední školy, které nevycházejí ze zkušeností a názorů odborných pracovníků, tj. ředitelů škol, pedagogů a dalších. „Změny jsou vyvolávány zástupci politických stran, kteří jsou právě u moci, to je špatně, ke stabilizaci resortu školství to nepřispívá. Pokud mohu komentovat letošní systém, tak snad pozitivní na něm je, že si žák může vybrat z více škol. Odbourává se tak stres u dětí,“ dodal Brož.

 

A jaký názor na letošní formu přijímacího řízení mají ředitelé středních škol? Požádali jsme je o odpovědi na tyto anketní otázky:

1. Jakým způsobem vaše škola přistoupila k letošnímu přijímacímu řízení? Podle jakých kritérií budete žáky vybírat?

2. Jaký je zájem o vaši školu, když uvážíme, že nově mohou rodiče, resp. žáci dát přihlášku na tři střední školy?

3. Kolik žáků, v kolika třídách a v jakých oborech pro školní rok 2009/10 přijmete?

4. Vyhovuje vám tento systém přijímacího řízení?

 

Miroslav Vávra, ředitel Gymnázia Turnov:

Ad 1) Vycházíme ze školského zákona, tudíž kritéria vycházejí striktně z §60 zák. 561/04 Sb. Pro přijetí do 1. ročníku mají největší váhu výsledky ze základní školy, pomocnými kritérii jsou výsledky olympiád a soutěží, výstupní hodnocení, každý uchazeč musí u nás absolvovat pohovor. Pro přijetí do primy budou nejdůležitější výsledky testu, které pro nás připravila společnost Scio.

Ad 2) Zájem je setrvalý – do čtyřletého studia 60 uchazečů, do primy 71 uchazečů.

Ad 3) Do primy bude přijato 30 studentu, do 1. ročníku také 30 a do kvinty 6 uchazečů (tady je limitující podmínkou prokazatelné studium druhého cizího jazyka).

Ad 4) Kdybych měl nový systém nahlížet pouze optikou naší školy, musel bych říci, ze můj vztah k němu je indiferentní (neutrální). Proč? U přijímacího řízení to je jednoduché – pro uchazeče o víceleté studium jsme jedinou volbou, u drtivé většiny zájemců o čtyřleté studium je to stejné. Prestiž, pověst a kvalita gymnaziálního studia stále hraje svou roli. Mnozí chápou, že mít maturitní vysvědčení z jakékoli střední školy mnoho neznamená, uvažují-li o dalším studiu. Kompetence získané na gymnáziích dávají velkou šanci k tomu, aby se absolvent na vysokou školu nejen dostal (to při dnešním počtu míst na VŠ není problém), ale taky ji úspěšně dokončil. 

Ze solidarity ke kolegům ředitelům z velkých měst musím říct, že právě oni budou díky tomuto sytému přijímacího řízení dlouho v nejistotě. Týká se to čtyřletého i víceletého studia (rodiče mohou dát tři přihlášky i do víceletého studia, na což se mnohdy zapomíná). Údajně má dojít v příštím školním roce k dalším změnám a právě překotnost změn je největší slabinou přijímacího řízení.

 

Otakar Špetlík, ředitel Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v turnovské Zborovské ulici (dlouhý název vyplývá ze splynutí s ISŠ Turnov, ke kterému došlo 1. ledna t. r. – pozn. red.):

Ad1) Vzhledem k předpokládané složitosti přijímacího řízení nekonáme až na výjimky přijímací zkoušky. Na učební obory hodnotíme prospěch v 9. ročníku ZŠ, přijímačky neděláme ani na Obchodní akademii – posuzujeme prospěch z 8. a 9. ročníku včetně výstupního hodnocení (když už ho musí školy zpracovávat – nebrat ho v úvahu by bylo neslušné!). Výjimkou je obor Hotelnictví, kde máme přijímací zkoušku tradičně ve formě pohovoru a k tomu hodnotíme prospěch a výstupní hodnocení ze základní školy. Pohovor jako přijímací zkoušku máme také na nástavbový obor Podnikání.
Ad 2) Z počtu přihlášek nelze vyvodit vůbec nic, je to sázka do loterie. Snad na tom mohou vydělat prestižní obory v 1. kole. Pro zajímavost: na Obchodní akademii máme zhruba čtyřnásobek přihlášených, na Hotelnictví skoro dvou a půl násobek než je počet žáků, které můžeme přijmout!
Ad 3) Záměr počtů přijímaných máme uvedený na webových stránkách issturnov.cz a oahs.cz. Při 15 oborech v rejstříku by to byl dlouhý výčet…
ad4) Tento systém je na první pohled populisticky zaměřen na uchazeče, ve skutečnosti jim moc nepomůže, ale způsobí problémy a nejistotu. A nám přinese zvýšené náklady, daleko více práce a u oborů s výučním listem nebudeme vědět do září skutečné počty a naplněné, či nenaplněné obory. A pak budeme propouštět nebo shánět učitele. To nám byl čert (spíše parlament) dlužen!

Pavel Doubrava, zástupce ředitelky Střední zdravotnické školy Turnov:

Ad 1) Rozhodující je prospěch na ZŠ, do hodnocení zahrneme též výstupní hodnocení ze ZŠ, povinností je potvrzení od lékaře. Se zájemci o studium na naší škole budeme dělat neformální pohovor.

A d 2) Zájem vyčíslený podanými přihláškami je následující: celkem 122 přihlášek, 45 na zdravotnické lyceum, 57 na zdravotnického asistenta a 20 na obor ošetřovatel. Z těchto čísel ovšem nelze vůbec na nic usuzovat, protože všichni mají podané tři přihlášky a my nevíme, jestli k nám skutečně chtějí přijít, nebo jsme až druhá nebo třetí volba. Jasněji bude až po odevzdání zápisových lístků.

Ad 3) Chceme přijmout 30 žáků na zdravotnické lyceum, stejný počet na obor zdravotnický asistent a 20 žáků na obor ošetřovatel. Od všech oborů budeme mít vždy po jedné třídě.

Ad 4) Nový systém přijímacího řízení nám nevyhovuje. Přináší další papírování a nejistotu. Žákům přitom dává jen zdánlivě větší možnosti, protože ti lepší budou přijati na tři školy a ti horší nikam.  Ale na školách přitom zůstanou po těch lepších dvě volná místa!

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.