ŠPERKÁRNA PREZENTOVALA SEBE I TURNOV V CELÉ ČR

0

Ve dnech 7. a 8. listopadu se na turnovskou SUPŠ a VOŠ sjeli k dvoudennímu jednání členové Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Bylo to již 32. jednání této Asociace, která sdružuje umělecké školy s tou nejdelší tradicí, školy založené na kvalitní výuce výtvarných a uměleckořemeslných oborů z celé České republiky. V současné době je členem Asociace 28 škol a na přijetí čeká dalších pět škol. Turnov tak navštívilo 54 ředitelů a vedoucích výtvarníků nebo zástupců ředitele, včetně dvou hostů z ministerstva školství.

Cílem jednání bylo jako vždy řešení těch nejpalčivějších problémů, které umělecké školství trápí. I letos jsme se zástupci MŠMT řešili maturity, jejichž podobu neznáme ani na začátku listopadu. Žáci uměleckých škol začínají maturovat často již v březnu, protože praktická zkouška obsahuje výtvarný návrh díla v daném oboru, až čtyři týdny realizace v dílnách, písemnou prezentaci díla a ústní prezentaci před komisí odborníků –  to vše je jedna známka na maturitním vysvědčení. Poté následuje celá teoretická část maturity, jako na každé jiné střední škole. Velmi diskutována byla otázka maturity cizinců, kteří se na těchto školách vzdělávají v uměleckých oborech, ale po čtyřech letech pobytu v naší zemi nemají žádné úlevy u maturity z českého jazyka.

Dalším důležitým bodem jednání bylo zhodnocení proběhnuvších celorepublikových soutěží (Studentský design, Figura 2012 atd.) a příprava dalších ročníků. Již tradičně jsme si my, ředitelé, postěžovali na dlouhodobé podfinancování uměleckých škol, na neustálé otevírání nových uměleckých oborů na školách, které nemají pro tuto výuku zázemí ani kvalifikované pedagogy a jejichž kvalita je velmi diskutabilní. Takové školy o vstup do Asociace ani neusilují, protože kriteria přijetí jsou přísná, škola je podrobena delšímu průzkumu úrovně vzdělávání.

n201211140856_oso_65_012_supsJednání mělo nabitý program, přesto jsme nalezli čas na prezentaci naší školy i Turnova. Účastníci si prohlédli veškeré provozy šperkárny, nešetřili chválou, fotili si vystavená díla na chodbách i v obou výstavních sálech, v prodejně nakoupili vánoční dárky. Obdivovali jako raritu na střední škole společenský sál, který je součástí budovy a na němž jednání probíhalo. Přestože počasí právě ve středu 7. listopad procházkám moc nepřálo, zavedli jsme účastníky jednání do Muzea Českého ráje, resp. do klenotnice – stálé expozice děl pocházejících ze sbírek naší školy, kde je provedli odborní pedagogové školy, a pánové Cogan a Řídkošil z muzea. Slova obdivu nebrala konce. Krátkou procházkou jsme došli až ke KC Střelnice k plastice k uctění památky B. J. Horáčka. Plastika byla již osvětlena a na výtvarně erudovanou skupinu udělala ohromný dojem. Zde musím poděkovat za odborný výklad našemu výtvarníkovi, ak. mal. Václavu Zajícovi.

Celé jednání probíhalo v atmosféře dlouhodobých přátelských vztahů, mnohé problémy a otázky byly vyřešeny. Naše díky patří pedagogům a žákům školy, kteří se podíleli na přípravě a průběhu jednání. Velký dík patří městu Turnovu za finanční i morální podporu jednání. Poděkování si zaslouží také pedagogové a žáci turnovské Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, kteří zajistili oběd v jejich jídelně a dvoudenní občerstvení během jednání.
Slova chvály při odjezdu a přání hodně sil do další práce od našich kolegů nás přesvědčily, že se turnovská šperkárna ubírá správným směrem, že má stále co nabídnout a je pořád jednou z nejprestižnějších uměleckých středních škol v zemi.

Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními školami budeme moci posoudit na dalším jednání Asociace, které proběhne v příštím roce v dubnu ve Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě. 

Ing. Jana Rulcová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov
jana.rulcova@sups.info

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.