ŠKOLNÍ STŘÍPKY: TURNOV A JENIŠOVICE, ZÁKLADNÍ MATEŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA

0

* Zahradní slavnost 2013 – Staročeská  pouť. Návrat k tradičním oslavám – to je motiv našich společných akcí. V zimě jsme všichni ze základní školy „Alešovky“ slavili masopust, nyní jsme se s rodiči a dalšími příbuznými vypravili na pouť. Ve čtvrtek 13. června probíhala v ZŠ v turnovské Alešově ulici zahradní slavnost, při níž jsme se stručně seznámili s duchovním základem poutí a následně jsme se proměnili v komedianty. Ve školním zábavním parku se postupně všechny děti vystřídaly s písničkami, hraním na všemožné hudební nástroje, cvičením, hraním v muzikálu a tancem.

Namísto vystřelené růže ze střelnice si každý mohl vyrobit svou upomínku v rukodělných dílnách. K naprosté spokojenosti přispěla spousta výborného domácího pečiva a ovoce od maminek, babiček, učitelek a vychovatelek. Děkujeme všem za sponzorské dary a dobrovolné příspěvky. Za vybranou částku 3 742 Kč a 1 € nakoupíme stojany na noty, venkovní basketbalový koš a slunečníky na zahradu. Těšíme se na příští oslavy!
Marta Doubravová, doumarta@seznam.cz
Vendula Bičíková, vendula.bicikova@centrum.cz

* Čteme dětem, aneb jak funguje spolupráce rodičů, mateřské a základní školy v Jenišovicích. Začalo to nevinnou otázkou: „Jak letos vyzdobit prázdnou stěnu schodiště ?“ Paní učitelka Jana Brodská přišla s nápadem podpořit předčtenářskou gramotnost akcí Čteme dětem. A už tu byly hlavičky housenek Dášenek. Dál už to bylo na rodičích – co přečtená knížka, to jeden článek těla housenky. Do čtení se pustilo 18 z 24 rodičů. Ani si možná neuvědomili, jak významně rozvíjejí psychické schopnosti a dovednosti svých dětí. Pochopení logické, dějové a časové posloupnosti, porozumění textu, soustředění, paměť, doplnění slovní zásoby o nové pojmy, rozvinutí fantazie. Při prohlížení ilustrací si děti tříbí smysl pro estetiku. Nezanedbatelný je příklad rodičů, kde čtou rodiče, bude s největší pravděpodobností číst i dítě.
Nejdelší housenka měla 33 článků. Ze zahraničních autorů se nejvíce četly knihy bratří Grimmů, H. Ch. Andersena a A. A. Milneho, z našich spisovatelů vedl E. Petiška, K. Čapek a B. Němcová. S dětmi pak paní učitelky navštívily knihovnu místní základní školy. S velkým zájmem pak školkové děti naslouchaly svým větším kamarádům. Páťáčci zvládli předčítání profesionálním způsobem. Poté si děti prohlédly knihovnu a paní zástupkyně Kadečková s paní ředitelkou ZŠ Kučerovou  jim vysvětlily fungování knihovny.
Pro rodiče na besídce i pro mladší děti ve školce pak „předčtenáři “ sehráli pohádku Paleček a jeho kamarádi. Pro výtvarné ztvárnění si děti vybraly pohádku „ Povídání o pejskovi a kočičce “. Práce jsme pak vystavili v prostorách Obecního úřadu pro veřejnost.
V rámci slavnosti rozloučení s předškoláky korunovalo naše dílo vyhlášení nejpilnějších čtenářů – rodičů. Každá rodina si pak odnesla domů drobnost. Všichni si pochutnali na výborném dortu /samozřejmě ve tvaru knihy / od  šikovné maminky Horáčkové.
Akce měla velkou odezvu, líbila se i krajské paní inspektorce. Takže po prázdninách opět čteme dětem!
V. Matoušová, ředitelka MŠ Jenišovice
info@ms-jenisovice.cz

* Další možnost profesní volby – strojírenství. Strojírenský průmysl má v našem městě a okolním regionu dlouholetou tradici, a proto odborná příprava budoucích zaměstnanců tohoto odvětví je součástí nabídky studijních a učebních oborů Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Turnově.
Již 2. rokem se zde realizuje výuka nového čtyřletého maturitního oboru STROJÍRENSTVÍ, v němž jsou žáci připravováni jak teoreticky, tak prakticky do různých pozic středního strojírenského managementu nebo studia na VŠ. Vedle teoretického vzdělávání je součástí výuky odborná praxe, která probíhá pravidelně jednou za 14 dní ve Sklostroji Turnov CZ, s. r. o., kde pod vedením zkušených učitelů se žáci učí osvojovat základní strojírenské dovednosti a postupně se vyškolí až k obsluze CNC strojů a jejich programování. Dále v každém ročníku je pro žáky povinná souvislá čtrnáctidenní praxe, která probíhá ve spolupráci s různými strojírenskými firmami v Turnově a jeho okolí. Velký dík tak patří majitelům těchto firem za to, že nejen umožní žákům u nich absolvovat uvedenou praxi, ale vytvoří jim takové podmínky, že žáci jsou zde spokojeni a hodnotí praxi velmi pozitivně a přínosně.
Absolventi tohoto oboru budou ovládat tvorbu výkresů součástí a sestav, schémata a produkty technické dokumentace, naučí se vytvářet programy pro pracovní operace na číslicově řízených strojích, pracovat se standardními aplikačními softwarovými produkty a další jiné odborné dovednosti.
Zavedením maturitního studijního oboru Strojírenství v Turnově se tak nabízí nová možnost žákům 9. ročníků základních škol zvolit si profesi, která je perspektivní a žádaná na trhu práce. 
Milena Lednejová, ředitelka, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, Zborovská ulice, Milena.Lednejova@ohsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.