REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VODOVODŮ V OHRAZENICÍCH, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ODSTÁVKA DODÁVKY VODY

0

V Ohrazenicích jsme postavili krásný věžový vodojem. Bylo nám však jasné, že tím náročné vodohospodářské investice v obci nekončí. Abychom využili jeho přínosu naplno, tak musíme ještě dostavět nový vodovod, který přivede vodu do domů zejména do horní části obce ve vyšším tlaku. Současně bude připraven pro očekávané rozšíření bytové zástavby.

A nakonec novým vodovodem naplníme základní vodárenské pravidlo, že domy nemají být přímo napojeny na hlavní výtlačné potrubí, které vede od zdroje a nové úpravny vody v Nudvojovicích do areálu nových vodojemů v Ohrazenicích. Cílem naší akce je proto postavit nový vodovod, a když už ho budeme stavět, tak přitom vyměnit skoro sto let starý centrální vodovodní přivaděč. A když už rozkopeme vzhledem ke dvěma vodovodům s novými přípojkami celé ulice, tak přitom musíme vyměnit i všechny kanalizační přípojky k objektům, které jsou dožilé a často v havarijním stavu. Jediné štěstí – samotná kanalizace je ještě v ucházejícím stavu, tu měnit za další desítky milionů korun nemusíme. Po provedené mimořádně náročné vodohospodářské investici je logické, že musíme obnovit stavbou zničené komunikace. V tom nám pomohlo vedení obce a připravilo předem projekty. A protože jsou komunikace v krajském vlastnictví, tak na jejich obnovu významně přispěje Liberecký kraj. A prosí přitom o jediné, aby si po skončení prací převzala obec Ohrazenice obě centrální silnice do svého vlastnictví a udržovala je, protože v reálu nemají charakter a význam krajských silnic.

Takto jednoduše a zároveň logicky vznikla rozsáhlá dvouletá investiční aktivita. Jsou za ní stovky hodin příprav a různých jednání. Tato etapa skončila a v polovině dubna jsme začali v Ohrazenicích stavět. Přitom budeme řešit další a další otázky. Kvůli velkému rozsahu, množství peněz a objízdným trasám musíme stavět dva roky, za rok by to nebylo možné zvládnout. Letos proměníme silnici od podjezdu I/35 až na konec obce, příští rok nás čeká komunikace podél úřadu a školy. Vedení obce je úspěšné – po loňské dokončené proměně Nádražní ulice začíná druhou neméně rozsáhlou stavbu, na jejímž konci by měla být skoro celá obec úplně nová.

Dodavatelem vodohospodářské části je turnovská firma Zikuda. Silniční část postaví firmy ASANO z Liberce a Silnice Žáček z České Lípy. Sdružení firem nabídlo vedle své výjimečné kvality i mimořádně příznivou cenu 46 mil. Kč bez DPH. Na ni se složí Liberecký kraj příspěvkem na silnice 23 mil. Kč a na vodovod 4 mil. Kč. Obec Ohrazenice přidá 6 mil. Kč a zbytek – 13 mil. Kč zaplatíme z investorské kasy VHS Turnov. Díky mimořádné finanční pomoci všech subjektů, za niž jsme vděčni, postavíme 2,5 km vodovodů, 130 vodovodních i kanalizačních přípojek, několik přeložek jiných inženýrských sítí a plně obnovíme všechny komunikace. Stavba přinese jednu zajímavost – kvůli urychlení prací a složitým podmínkám na staveništi začínáme stavbu náhradním přivaděčem vody po povrchu, abychom mohli při stavbě umístit nový přivaděč pod zemí na místo toho současného. Určitým pozitivem pak je, že při této akci jsou s ohledem na velký rozsah stavby relativně snadněji vyřešeny objízdné trasy.
Milan Hejduk, ředitel svazku, VHS Turnov

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ A ODSTÁVKA DODÁVKY VODY

Uzavírky silnic: Uzavírka silnic se týká mimo obce Ohrazenice i části Turnova – ulice Bedřicha Smetany, a sice z důvodu napojovacího místa vodovodu přímo v křižovatce. Do ulice B. Smetany je možný vjezd z Máchovy ulice.
Úsek z Fučíkovy ulice před viaduktem je směrem do Ohrazenic a k firmě Grupo Antolin a benzínové stanici Kontakt průjezdný na semafory.
Úsek od křižovatky od mateřské školky do Ohrazenic směrem na Paceřice je uzavřený, vjezd je možný jen rezidentům zde bydlícím, a to v souladu s aktuálními možnostmi stavby v daném místě a čase.
Úsek komunikace okolo školky je po dobu stavby pouze jednosměrný, a to ve směru od Fučíkovy ulice k centru obce. Všechny místní propojovací ulice v obci jsou po dobu stavby „slepé“ či se zákazem vjezdu.

Velká odstávka vody: V současné době se připravuje provizorní vodovod pro zásobování objektů po dobu stavby. Vodovody je nutné přepojit do všech bočních ulic – viz aktuální příprava sond v místě.
Přepojení proběhne v rámci velké odstávky vody v úterý 11. května od 8.00 hodin do večerních hodin.
K dispozici budou na několika místech cisterny s pitnou vodou. V jeden den je nutné provést několik přepojení hlavních vodovodních řadů včetně asi 30 domů podél trasy.
Odstávka vody se bude týkat v podstatě celé obce Ohrazenice a dále turnovských ulic Fučíkovy, Bedřicha Smetany, 1. máje, Průmyslové, Nerudovy, Vrchlického a části Daliměřic a Vesecka. Konkrétní informace budou zveřejněny přímo v dotčených místech a na stránkách provozní společnosti SčVK u plánovaných odstávek – https://www.scvk.cz/aktuality/planovane-odstavky/turnov-cast-dalimerice-obec-ohrazenice-okr-semily-22405/.
Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov, bimova@vhsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.