PŘÍŠOVICE SI SPLNÍ SNY

0

V prosinci loňského roku bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na hotovou cyklostezku z Příšovic do Přepeř. Po mnohaletém úsilí se tak splnil sen mnoha účastníků silničního provozu. Nová cyklostezka je určena pro chodce a cyklisty v režimu společného provozu. Vede podél krajské silnice II/610, je dlouhá zhruba 700 metrů o šíři tří metrů (s lokálním zúžením na dva a půl metru) a navazuje na chodníky v obou obcích. Podél cyklostezky je vybudováno veřejné osvětlení a vysázena alej jeřábů a javorů. Cyklostezka je také vybavena prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba cyklostezky probíhala v koordinaci s rekonstrukcí krajské silnice II/610 s využitím mostních konstrukcí přes Čtveřínský potok u Příšovic. Při její stavbě bylo nutné vybudovat novou kanalizaci pro odvod dešťových vod z tělesa cyklostezky a přilehlé silnice. Vzhledem k tomu, že stavba zasahovala do ochranného pásma stávající trafostanice a sloupů vedení vysokého napětí, musely být v rámci stavby tyto objekty přemístěny. Současně se obec rozhodla restaurovat sochu svaté Agáty (kulturní památka, viz snímek) stojící na levé straně při vjezdu do Příšovic.
Náročné bylo zajistit financování takto rozsáhlé akce. Celkové náklady se vyšplhaly na zhruba 11 mil. Kč. Na základě žádostí jsme získali na stavbu dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR a obě obce potom také dotaci z Libereckého kraje. Tím bylo pokryto asi 73 % nákladů. O zbytek se rozdělí obě obce stejným dílem na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Touto cestou bych chtěl poděkovat zhotoviteli, firmě Zepos RS, za kvalitně odvedenou práci, společnosti Eurovia CS za dokonalou koordinaci a vlastně všem, kteří přispěli ke zdárnému dokončení díla. Ať již jde o starostu Přepeř Luďka Sajdla nebo dopravního specialistu Jiřího Rutkovského a další.

Situace při vjezdu do Příšovic

Vybudování této cyklostezky je prvním významným příspěvkem obcí pro plánovanou trasu Greenway Jizera v úseku Turnov – Přepeře – Příšovice – Svijany. Obec Příšovice má připraveny další projekty, kterými zvýší dopravní bezpečnost svých občanů. V letošním roce budou vybudovány nové oboustranné autobusové zastávky u krajské silnice v oblasti bývalých drůbežářských závodů s komfortním napojením na chodníky směrem do obce a do Svijan. Investiční náklady ve výši zhruba 2 mil. Kč částečně pokryje přidělená dotace z SFDI ČR a o zbytek se podělí obě obce.
Rozpracován je také navazující projekt rekonstrukce dopravního koridoru spojujícího tuto oblast s průmyslovou zónou Sever a podniky Kovodemont, GIGA a areál hal „P3“.
František Drbohlav, starosta, prisovice@email.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.