POZEMKOVÉ ÚPRAVY A VÝSTAVBA BIOKORIDORU MEZI VITANOVICEMI A VLASTIBOŘICEMI

1

Ač příroda bývá často nazývána mocnou čarodějkou, sama na všechno prostě nestačí. S rozsáhlou stavební činností se navíc, především v okolí obcí, neustále zmenšuje přirozený životní prostor pro zvěř. Je tedy ve veřejném zájmu prostorově a majetkově uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova jsou tzv. pozemkové úpravy. Ty navíc vytvářejí příznivé podmínky pro racionalizaci zemědělské výroby, přispívají k ochraně a tvorbě krajiny a často také zlepšují hospodaření s vodou v ní.

Úvodní jednání na téma pozemkových úprav v konkrétních obcích svolává vždy příslušný pozemkový úřad a povinnost jej svolat je dána zákonem č. 139/2002 Sb. Jeho obsahem pak je seznámení vlastníků s účelem, formou, postupem a předpokládaným obvodem pozemkových úprav, příp. projednání dalších významných skutečností. Samotné řízení je vždy zahájeno z podnětu pozemkového úřadu. Plánem společných zařízení je potom dán základ nového uspořádání pozemků, které má být k užitku všem uživatelům dotčeného území – řeší zpřístupnění pozemků, navrhuje vodohospodářská, protierozní a krajinotvorná opatření. V praxi to znamená nejenom nové polní cesty se všemi doprovodnými stavbami, jako jsou mostky, propustky, brody, výhybny atd., ale prostřednictvím svodných příkopů a průlehů také třeba retenční vodní nádrže. Ruku v ruce s tím jde doplnění zeleně v krajině a omezení důsledků eroze.

Biokoridor u Vitanovic

V našem regionu se o tohle všechno stará Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Liberec, jejíž působnost je v okresech Liberec a Jablonec n. N. V našem regionu se mj. jednalo o tyto aktivity: V roce 2013 byl dokončen biokoridor v Jenišovicích a v letech 2014–2015 byla vybudována suchá retenční nádrž v nedalekých Odolenovicích. Hned dvě asfaltové cesty mohou využívat také lidé i návštěvníci Paceřic, zlepšena byla rovněž dopravní obslužnost v Radimovicích a Střížovicích.

Pracuje se i v dalších lokalitách: „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pěnčín byly ukončeny v roce 2002. Na základě žádosti obce Pěnčín jsme pak v roce 2014 vybudovali nejprve dvě účelové komunikace o délce 457 metrů a o rok později ještě jednu dlouhou 1,3 kilometru, to vše s přilehlou výsadbou a ozeleněním. Pěnčín je navíc osadil ještě lavičkami pro oddech poutníků. Někdy se podaří získat i dotační příspěvky, ovšem náklady na tyto cesty šly tentokrát z našich peněz,“ přiblížil za liberecký SPÚ jeho vedoucí Tomáš Maček.
Aktuálně je v běhu výstavba biokoridoru mezi pěnčínskými Vitanovicemi a Vlastibořicemi, kde bylo třeba zlikvidovat pozůstatky skládky komunálního odpadu ještě z předlistopadové éry o rozloze zhruba jednoho hektaru. K prvotní úpravě inkriminovaného místa posloužila metrová vrstva zeminy, přemístěná sem ze stavby průmyslové zóny na Vesecku. Postupem času došlo v dalším kroku k výběrovému řízení, v němž naplánovanou realizaci zakázky za bezmála dva miliony korun (vč. DPH) vysoutěžila firma Školky-Montano z Přerova nad Labem. „Leckdy bývá potíž se domluvit se všemi majiteli na všem, ale v tomhle případě to šlo poměrně hladce. Pod projektem jsou totiž celkem tři pozemky, z toho dva patří obci Pěnčín,“ pochvaluje si liberecký krajinotvůrce.

Sdílet

Autor článku

1 komentář

  1. Ozeleňovat lokality,pod kterými jsou zasypány tuny odpadu včetně pneumatik,televizorů,plastů všeho druhu,skla,apod.,je jistě užitečné.Bývalá skládka po dvou desítkách let začala sama zarůstat náletovými dřevinami,hlavně osikami a břízami.Místo sloužilo srnkám a zvěři jako přirozený úkryt mezi poli. Do oploceného prostoru se nyní nedostanou.
    Osázení skládky považuji za užitečné,ale několikanásobně předražené a přehuštěné hlavně lacinými listnatými stromy s dřevěnými kůly. Přitom každý strom potřebuje ke zdárnému růstu patřičný prostor a tak bude třeba stovky stromků,které bylo potřeba prodat, zase vyřezat. Biokoridor vede odnikud nikam a zvěři významně nepomůže,zejména,bude-li oplocený a jen bude několikrát do roka komplikovat zemědělcům obdělávání okolních polí .Na celé akci,která přírodě ani zvěři zásadně nepomůže,někdo potřeboval dobře vydělat. Dotace ale nepadají jako dar s nebe, jsou to peníze daňových poplatníků! Krajině je třeba pomáhat a chránit ji,ale toto je předražený puntík v krajině a dobrý kšeft pro jisté osoby.
    Stromky bylo možno vysázet v patřičné vzdálenosti třeba do alejí nebo kolem polních cest – i ty slouží zvěři jako biokoridory.Akce za bezmála dva miliony je extrémně předražená a peníze pro ochranu přírody a krajiny lze využít efektivněji.
    V blízkosti biokoridoru,podél celé hlavní silnice vysadil jeden člověk na desítky ořešáků a okrasných jabloní,jejichž plody pomáhají ptákům překonat zimní období. Z lásky k přírodě a zadarmo. Nezná někdo jeho jméno?

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.