POSTUP PŘIJETÍ NOVÝCH UŽIVATELŮ DO DOMOVA DŮCHODCŮ POHODA

0

Naše sociální pracovnice se setkávají při přijímaní žádostí se spoustou mylných informací, které mají žadatelé nebo jejich rodinní příslušníci o přijetí do Domova důchodců Pohoda. I proto bychom chtěli podat veřejnosti pravdivé informace týkající se čekací doby, kritérií pro přijetí a postupu při přijímání nových uživatelů.

Každý žadatel musí podat písemnou žádost o poskytování služeb v Domově důchodců Pohoda. Žádost lze získat přímo v domově důchodců, nebo ji lze stáhnout na našich internetových stránkách www.zsst.cz. Po přijetí žádosti zjišťují sociální pracovníci aktuální sociální situaci žadatele. Ověřují, jestli pro žadatele není vhodnější jiná sociální služba a jestli byly vyčerpány všechny možnosti jiných sociálních služeb. Dále se zjišťuje, zda žadatel patří do okruhu osob, pro které jsou určeny poskytované sociální služby v našem domově důchodců. Do okruhu osob patří senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo stařecké demence a ostatních typů demencí. Dále senioři, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby v průběhu celého dne a dosahují věkové hranice minimálně 65 let.
Každá přijatá žádost dále prochází schválením dvou komisí rady města, a to komisí sociálně bytovou a komisí pro Zdravotně sociální služby Turnov.
Výběr nového uživatele z pořadníku žadatelů probíhá dle kritérií pro přijetí nových uživatelů dle data podání žádosti a podle aktuálně volného místa (jednolůžkový či dvoulůžkový pokoj, muž nebo žena). O výběru nového uživatele rozhoduje skupina vedoucích pracovníků z domova.

Kritéria pro přijetí nových uživatelů:
1. Žadatelé s trvalým bydlištěm v Turnově, kterým je poskytována pečovatelská služba a již nedostačuje.
2. Ostatní žadatelé s trvalým bydlištěm v Turnově.
3. Žadatelé s bydlištěm ve spádových obcích Turnova.
4. Žadatelé s trvalým bydlištěm mimo Turnov a spádové obce, kteří mají v Turnově a okolí rodinné příslušníky nebo osoby blízké a jejichž umístěním by rodina nebo blízcí měli možnost být nápomocni v péči o seniora.
5. Ostatní žadatelé s trvalým bydlištěm mimo Turnov a spádové obce.

Všechna uvedená kritéria jsou předem jasně dána a nelze je měnit. V pořadníku žadatelů jsou i žádosti, kde žadatelé uvedli, že doposud péči zvládají a prozatím ještě nechtějí umístit. Až se jejich situace změní a již umístit potřebují, informují o tom sociální pracovnice. Potom jsou zařazeni do aktuálních žádostí.
Velká část žadatelů se ptá na délku čekací doby před umístěním. Na to nelze nikdy s přesností odpovědět. Čekací doba může být v rozsahu od měsíce až po tři roky. Je to ovlivněno již podanou žádostí, užíváním našich dalších sociálních služeb a trvalým bydlištěm žadatele. Kapacita domova je omezená a místo se uvolní jen při úmrtí stávajícího uživatele. Někteří žadatelé by chtěli umístit ihned a jsou pak překvapeni, že to nelze. I proto je určitě dobré myslet na žádost již do budoucna, a to i s vědomím toho, že nebude využita a vy budete spokojeně žít doma.

Aktuálně máme v pořadníku žadatelů 314 žádostí, z toho aktuálních 43 a 271 neaktuálních. Informace o celkovém počtu žádostí je zpřístupněna na našich webových stránkách a průběžně je aktualizována.
Bližší informace o poskytované péči v našem domově vám ochotně poskytnou sociální pracovnice, na které se můžete obrátit v případě dotazů.
Bc. Jaroslav Cimbál, ředitel ZSST

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TURNOV OBHÁJILY PĚT HVĚZD ZNAČKY KVALITY
Zdravotně sociální služby Turnov v květnu 2019 obhajovaly Značku kvality ve službě Domov pro seniory. Je to jediné hodnocení, které komplexně prověří spokojenost seniorů s poskytovanou péčí, bydlením, stravou, kulturou a volným časem.
Počátkem října byla potvrzena, již potřetí v období osmi let, obhajoba u této služby s maximálním získáním počtu pěti hvězdiček. Jde o obdobné hodnocení jako u hotelů.
Vedle této služby stejným hodnocením v minulosti prošla i pečovatelská služba, která byla dokonce první v celé ČR, která získala toto nejvyšší ocenění. V Libereckém kraji jsou Zdravotně sociální služby Turnov jediným poskytovatelem sociálních služeb, který toto prestižní ocenění u dvou velkých služeb získal. Potvrzuje to vysoce nastavenou laťku kvality poskytované péče o seniory v Turnově a okolí.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.