NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY

0

Ředitele základních škol v Turnově a spádových obcí jsme na prahu nového školního roku požádali o zodpovězení několika otázek. Jestli odpoví bylo jen na nich:

* Vstupujete do nového školního roku s nějakými novinkami?
– Michal Loukota, ředitel ZŠ Skálova: Opět se nám rozrůstá pedagogický sbor o nové kolegy a kolegyně, je to dáno nejen nárůstem žáků, ale i tím, že využíváme tandemovou výuku. Aktualizovali jsme školní vzdělávací program, posílena byla informatika. Našimi hlavními pilíři zůstávají tři gramotnosti – matematická, čtenářská a pohybová.
– Jaromír Frič, ředitel ZŠ 28. října, Turnov: Výrazné novinky nechystáme, škola funguje velmi dobře, spíše doplňujeme vybavenost. Chceme modernizovat čtyři učebny, žádost v projektu IROP společně s městem je podána, snad vše dopadne dobře.
– Ivo Filip, ředitel ZŠ Žižkova: O prázdninách se opravovalo, malovalo, vylepšovalo. Nyní se montují dva nové sety pro smíšenou výuku a dojde tak k modernizaci jazykových učeben. Máme nový školní informační systém.
– Lukáš Kočvara, ředitel Základní školy Malá Skála: Máme nově vybavenou počítačovou učebnu.
– D. Kožuriková, ZŠ Všeň: Na naší škole působí od dubna nová ředitelka, avšak rádi bychom pokračovali v započatém rázu školy na pomezí tradiční a alternativní koncepce.
– Vítězslav Šťastný, ředitel ZŠ Zborovská: Od letošního září otevíráme novou třídu a rozšiřujeme také pedagogický sbor. Jsme moc rádi, že je o naši školu zájem a počet žáků narůstá.

* Hodně se dnes diskutují ukrajinští žáci, jak na tom v tomto ohledu jste a jste spokojeni s tím, jaké stát vytvořil pro tuto mimořádnou situaci školám podmínky?
– Michal Loukota, ředitel ZŠ Skálova: Navýšili jsme mimořádně kapacitu pro 30 ukrajinských žáků, přes menší problémy jejich integrace do tříd zdárně probíhá. Válečná agrese Ruska vůči Ukrajině spustila vlnu turbulencí a samozřejmě se nevyhnula ani školství. Po těžkém období covidu přišla hned další krize. Stát pomáhá metodicky i finančně. Od září nám poskytne celý úvazek na ukrajinsko-českou asistentku a poskytuje finanční prostředky i na jazykovou přípravu cizinců, kterou naše škola poskytuje i pro žáky z okolních škol.
– Jaromír Frič, ředitel ZŠ 28. října, Turnov: Podmínky a dispozice pro vzdělávání ukrajinských dětí se neustále měnily a doplňovaly, každá škola musela zareagovat dle svých možností. My budeme mít v novém školním roce jen několik ukrajinských žáků, zařazených do tříd. Neměli jsme sice volnou skoro žádnou učebnu, přesto jsme ukrajinské děti vzdělávali pravidelně, hlavně dopoledne ve školním klubu. Kontrola z inspekce nás velmi chválila za bezprostřednost a operativnost, za skvělou práci učitelů.
– Ivo Filip, ředitel ZŠ Žižkova: Od září k nám nastoupí i ukrajinští žáci, ale v jakém počtu se teprve uvidí. Důležitá bude jejich jazyková připravenost. Doufáme, že se jejich rodiče o to i během prázdnin snažili.
– Lukáš Kočvara, ředitel Základní školy Malá Skála: Ano, domnívám se, že vzhledem k okolnostem je podpora státu dostačující.
– D. Kožuriková, ZŠ Všeň: Od nového roku k nám ukrajinští žáci nenastupují. V prvopočátcích ležela tíha začlenění dětí do výuky výhradně na pojetí té které školy, situace byla náročná jak pro učitele, zvláště kvůli jazykové bariéře a koncepci hodin, tak po psychické stránce pro děti. Postupem času docházelo ke zlepšení.
– Vítězslav Šťastný, ředitel ZŠ Zborovská: K nám žáci z Ukrajiny nastupují stejnou cestou, jako žáci „domácí“, to znamená, že je přijímáme na základě žádosti rodičů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Od září máme dva žáky z uprchlické vlny a očekáváme, že ještě nějací můžou v průběhu roku přijít. Kapacitu na několik žáků ještě máme.

* Je něco, co ve své škole výrazně postrádáte a je to třeba cíl pro další období?
– Michal Loukota, ředitel ZŠ Skálova: Materiální vybavení máme na velmi dobré úrovni, i když je třeba postupně inovovat. S městem připravujeme projekt na vybavení učebny pro polytechnickou výuku a robotiku. V letošním školním roce se chceme zaměřit na podporu vzájemných hospitací učitelů. Vnímáme, že ve výuce našich učitelů najdeme mnoho inspiračních zdrojů. Jsme největší školou v Turnově, máme plnou kapacitu a víme, že je stále třeba pracovat na wellbeingu žáků i zaměstnanců školy. Můžete mít nejlepší vybavení, ale když vám nebude škola fungovat jako tým, není to nic platné. Práce na lidských vztazích, spokojenosti a klimatu školy je nekončící příběh.
– Jaromír Frič, ředitel ZŠ 28. října, Turnov: Máme málo místa například pro dělené hodiny, nechtěli jsme ale žádat o snížení kapacity, i kvůli žákům, kteří chtějí chodit do naší školy. Podáváme proto žádost společně s Městem na výstavbu venkovní učebny, která by nám v tomto směru velmi pomohla. Finančně je výstavba velmi náročná, uvidíme, jak žádost dopadne. Projekt je už hotový, měli bychom zde mít i dílničku tradičních turnovských řemesel – zpracování skla, kovů a kamenů.
– Ivo Filip, ředitel ZŠ Žižkova: I nadále chceme naši školu modernizovat ve všech směrech. Měly by nám k tomu pomoci i nové projekty, kdy chceme předělat a zdokonalit dvě další odborné učebny a učebny informatiky.
– Lukáš Kočvara, ředitel Základní školy Malá Skála: Ne výrazně, ale trochu zápolíme s nedostatkem prostoru (učebny, kabinety, sklady). Plánujeme proto společně se zřizovatelem vestavbu do půdních prostor druhé budovy školy.
– D. Kožuriková, ZŠ Všeň: Od školního roku 2023/2024 bychom rádi navýšili kapacitu školní družiny, abychom vyšli vstříc i rodičům dětí z vyšších ročníků a dojíždějícím z širšího okolí.
– Vítězslav Šťastný, ředitel ZŠ Zborovská: Naše škola působí v pronajatých prostorách, což má své výhody i nevýhody. Nemáme tolik starostí s údržbou budovy a investicemi, ale zase musíme složitěji vyjednávat prostory například pro tělesnou výchovu nebo pracovní vyučování. Ale díky vstřícnosti kolegů z jiných škol se nám to docela daří.

* Co byste si od nového školního roku přáli nejvíc, a nejen, aby už žádné lockdowny nebyly…
– Michal Loukota, ředitel ZŠ Skálova: Abychom zvládli překonat všechny překážky jako doposud a školu stále posouvali směrem ke vzdělávání pro 21. století. Změny ve školství jsou možné. Je to hlavně o lidech a chuti se neustále vzdělávat a posouvat dále.
– Jaromír Frič, ředitel ZŠ 28. října, Turnov: Aby nám i nadále fungovaly výborně nastavené vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Aby vládla důvěra a pozitivní nálada na celé škole, abychom si vždy dokázali vyjít vstříc a řešit problémy, které se vyskytnou.
– Ivo Filip, ředitel ZŠ Žižkova: Do nového školního roku bychom si přáli hlavně klid na práci, aby probíhal standartním způsobem a dala se zase plánovat spousta zajímavých aktivit.
– Lukáš Kočvara, ředitel Základní školy Malá Skála: Přál bych si, aby nový školní rok byl úplně normální, klidný a pohodový.
– D. Kožuriková, ZŠ Všeň: Covid a následně konflikt na Ukrajině podobu výuky značně ovlivnily, snad se ale již české školství dokáže nenadálým situacím přizpůsobit. Ne tak se dovedou přizpůsobit děti, které trpí odloučením od kolektivu, změnami, těžko se vrací k narušenému dennímu rytmu. Ze všeho nejvíc si proto přejeme poklidný školní rok a děti i učitele těšící se do školy na kolektiv i vyučování.
– Vítězslav Šťastný, ředitel ZŠ Zborovská: Mým cílem pro tento rok je zlepšovat pracovní podmínky pro učitele a pomáhat jim, abychom nárůst žáků dobře a v pohodě zvládli. Přál bych si ukázněnou a dobře naladěnou školu. Letos se chceme zaměřit na zkvalitňování výuky zejména pracovní a tělesné výchovy. A také plánujeme nabídnout našim žákům několik nových zájmových kroužků, jako jsou vaření, šití nebo hra na kytaru.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.