NEJEN SPORTOVNÍ TRAGÉDIE V SEDMIHORKÁCH. ZATÍM BEZ ŘEŠENÍ!?

0

Když předseda FK Sedmihorky Petr Bajer podepisoval Zápis o odevzdání a převzetí minihřiště s umělou trávu 3.G-LigaGrass 238, vybudovaného v přírodním sportovním areálu v Karlovicích, netušil, že radost se záhy změní na obrovskou starost. Tamní minižáci si na vysněném „plácku“ pořízeném z dotačního titulu EU a ze zdrojů klubu, zahráli pouze párkrát, když se 22. června 2011 prohnal obcí zhruba pět hodin trvající noční přívalový déšť, který notně zdevastoval část obecní infrastruktury a zasáhl bohužel i zmíněné hřiště s umělou trávou.

„Devastující účinky této nenadálé události, jíž v tomto rozsahu v těchto místech nepamatují ani nejstarší místní občané, měla pro minihřiště v jeho technologické části (koberec-písek-guma – pozn. aut.) fatální důsledky. Přes dvě výzvy k dobrovolným brigádám se činovníci fotbalového klubu snažili obratem situaci řešit vlastními silami, leč společné úsilí přišlo vniveč, protože při ohledání místa neštěstí se zjistilo, že manuální silou je tato situace absolutně neřešitelná,“ popsal v žádosti o finanční pomoc při nápravě povodňových škod Karel Bumba, generální manažer FK Sedmihorky.

Takových žádostí odešlo různým institucím hned několik. „Vše se samozřejmě nejprve projednávalo na obci se starostkou Vlastou Špačkovou, potažmo v karlovickém zastupitelstvu, ale i přes vynikající spolupráci jsme cestu jak z té šlamastiky ven, nenašli. Snažili jsme se najít řešení také v samotné Praze s příslušnými pracovníky fotbalového svazu, dnes asociace, ale i přes veškerou jejich snahu to je zatím bez větší odezvy. Stejně tak dopadlo jednání na kraji v Liberci. Nicméně, i přes vkrádající se pocit marnosti, se dál snažíme všemi možnými způsoby dát potřebné finance dohromady, ale pokud se nám v dnešní složité době podaří najít nějakého spasitele, bude to zázrak. Jde nám především o náš fotbalový potěr,“ řekl sportovní ředitel klubu Ondřej Staněk, stále ještě aktivní hráč A-týmu a trenér mládeže v jedné osobě.

Zasvěcená sportovní veřejnost dobře ví, na jaké úrovni se fotbal v Sedmihorkách dělá, takže nechápou… Další smůlou pro Karlovické totiž je, že hřiště bylo ještě před úplným dokončením, tedy dobudováním osvětlení a příjezdových cest, a tudíž v době živelné katastrofy nebylo z logických důvodů ještě pojištěno!

V současné době výkonný výbor FK Sedmihorky disponuje dvěma variantami řešení. První nabídka od Pragosportu, a.s., je na položení nového povrchu, což by karlovické fotbalisty přišlo bratru na 600 tisíc Kč. V případě, že by firma demontovala poškozený koberec a poté jej uložila na skládku, vyšplhaly by se náklady o zhruba dalších 100 tisíc Kč! Sport-Technik Bohemia s.r.o. nabízí regeneraci trávníku technologií Beaver II. Tady se částka pohybuje okolo 300 tisíc Kč a je aktuálním záměrem sedmihorského klubu.

Ani tato varianta však momentálně není v reálných finančních možnostech „pouze“ klubu, takže jeho vedení čeká nelehká cesta k odstranění nezaviněných a nepředpokládaných škod a uvedení hřiště do provozuschopného stavu. „Do efektivní výchovy mladé fotbalové generace, a také právě do této tréninkové plochy, už jsme investovali nemalé prostředky, takže by nás hodně mrzelo, kdyby neměla fungovat tak, jak má. Bohužel bez cizí pomoci se v této situaci asi dál nedostaneme,“ posteskl si předseda fotbalového oddílu Petr Bajer.

Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.