MUZEUM HOROLEZECTVÍ V TURNOVĚ? LÉTO 2019!

0

První studie pro vznik muzea horolezectví v Českém ráji vznikla již v roce 1986. Tehdy mělo být muzeum situováno do prostor hruboskalského zámku. Od té doby se tento záměr několikrát objevil na veřejnosti, aby zase zapadl. Až v posledních pěti letech se o tomto tématu hovoří často a konkrétně. „Na společném projektu jsme nejprve začali pracovat se saským městečkem Hohenstein, ležícím na druhé straně našeho Českosaského Švýcarska. Poté, co tam nastaly problémy s řešením uprchlické krize, vrátili jsme se ke spolupráci s příhraničním městem Bad Schandau,“ přibližuje ředitelka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová. V prosinci loňského roku se jeho zástupci dohodli s turnovským muzeem a jeho zřizovatelem, Libereckým krajem. Na konci ledna byla podaná společná žádost o dotaci z česko-německých fondů EU.

„V Bad Schandau jsme již opakovaně byli, je to dnes nádherně opravené asi osmitisícové město, které žije z cestovního ruchu a také z blízkých skal. A Sasové v minulosti naučili Čechy lézt na skály, tak se vše pěkně propojuje. Mají vlastní malé muzeum horolezectví, pořádají outdoorový festival, který je známý i mezi českými horolezci. Je to týden spojený s turistikou, po městě jsou rozmístěné horolezecké stěny a koná se spousta rozličných aktivit. V rámci projektu oni udělají velkou putovní výstavu na téma horolezectví, festival rozšíří a budeme pracovat na společných projektech,“ přibližuje Jakouběová.

201602092103_oso_17_016_muzhorolezectvi

A tak by horolezecký festival měl být také v Turnově, a co je hlavní, větší část peněz ze společného projektu půjde na výstavbu muzea horolezectví přímo v areálu turnovského muzea. Půjde o jediné muzeum tohoto druhu v České republice. Donedávna ještě fungovalo malé horolezecké muzeum v Adršpachu, to ale již svoji činnost ukončilo.

201602092103_oso_18_016_muzhorolezectvi

Společný projekt představuje objem zhruba 50 milionů korun na obou stranách dohromady. Dotace by měla být poskytnuta ve výši 80 procent, spoluúčast Libereckého kraje a státu činí po 10 procentech. Jestli bude dotace poskytnuta, bude oznámeno v červnu. V kladném případě by se pracovat začalo v lednu příštího roku s tím, že nové muzeum by v Turnově mělo být otevřeno v létě 2019. Některé aktivity budou probíhat již v průběhu výstavby.

201602092103_oso_19_016_muzhorolezectvi

„Muzeum vznikne na místě dnešní galerie u Sasíků a na zahradě sousedního objektu čp. 72, který kraj vloni od města pro tyto účely koupil. Půjde o nový třípodlažní objekt, do kterého budou návštěvníci vstupovat zhruba v místě dnešní kavárny v atriu. První část expozice bude věnovaná historii horolezectví jako takové, další část bude o pískovcovém lezení v Českém ráji a třetí o vysokohorském lezení z pohledu expedic, kterých se zúčastnili horolezci z Turnovska či s vazbou na náš region,“ představuje nové muzeum jeho ředitelka.
Expozice bude tvořena ze samostatných modulů s interaktivními prvky, ze kterých bude vytvořena horolezecká stezka. Obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou bude do expozice zakomponován, současné hlediště ale zmizí. Přednáškový, resp. společenský sál by měl být zhruba v prostorách dnešního odboru kultury a živnostenského odboru v sousedním domě čp. 72 Tady bude také výstavní síň. Stále se počítá i se stálou expozicí unikátních fotografií Viléma Heckela. Ředitelka muzea věří, že žádost o dotaci z evropských fondů bude úspěšná, už také s ohledem na to, kolik práce a finančních prostředků bylo již do projektu vloženo.

201602092104_oso_20_016_muzhorolezectvi

„Muzeem horolezectví se uzavře pomyslný kruh. Naše muzeem se dlouhé roky profiluje jako muzeum drahých kamenů, zlatnictví a šperkařství, ze širšího pohledu najdeme spojení i mezi geologií a horolezectvím. Věřím, že tímto krokem nebude mít muzeum do budoucna nouzi o návštěvníky, a možná, že se nám v další etapě podaří rekonstruovat i stávající  stálé expozice. Máme už pro ně i nový pracovní název: Kámen ve službách civilizace,“ uzavřela vizionářsky Vladimíra Jakouběová.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.