MILUJI ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ JE, ŘÍKÁ LENKA MEIXNEROVÁ

0

Klidně to přiznám. Když se schvaloval projekt výstavby nového polyfunkčního domu ve Skálově ulici, kde měl sídlit Fokus, moc nadšená jsem nebyla. Jak z vnitřního uspořádání, tak ani z exteriéru. To pro pořádek. Součástí rozhovoru s Lenkou byla ovšem i prohlídka tohoto domu. A tak si dovolím poznamenat: Spletla jsem se. Překvapilo mě, kolik je tam lidí, a přesto je uvnitř klid. K tomu dobrá energie, krásná výzdoba, na které se podíleli klienti. Atmosféra té budovy je jednoduše přívětivá. Co si z toho vzít? Že možná není důležitý plášť, ale obsah. Představuji vám ředitelku Fokusu, kterou znám ještě z dob jejího studia na gymplu, kdy chodívala brigádničit do Knihy Českého ráje paní Radoušové a já tam pracovala. To byly časy. Lenka Meixnerová.

* Jaká byla tvoje cesta k ředitelce neziskové organizace?
Po dokončení právnické fakulty jsem téměř tři roky pracovala jako justiční čekatel a asistent soudce v Liberci a v Českých Budějovicích. Pak jsem si založila reklamní agenturu, věnovala jsem se marketingu, ale… někdy se věci spojí. Narodil se mně syn, vrátila jsem se do Turnova. Tedy na pomyslný začátek. Mám pocit, že Fokus si mě spolu s mým městem přitáhl zpátky.

* Než začneme o tom, jak a čím tady ve Fokusu žijete – po únorovém agresivním napadení Ukrajiny Ruskem to byl právě Fokus, který se jako jedna z prvních neziskových organizací velmi angažoval v pomoci uprchlíkům. Klobouk dolů, že nepatříte mezi zacyklené spolky, které nejsou schopné vystoupit ze svého stínu a nechtějí jen brát, ale i dávat…
Jsem přesvědčená, že spolky ve městě by měly fungovat tak, aby se tam dobře žilo. A jestliže nastane situace, kdy někdo potřebuje pomoc, ať už je to kdokoli, tak by mu měla být poskytnuta. Zpočátku jsem se trochu obávala. Nebo se do toho nehrnula, nevím teď ten správný výraz, ale spontánní podpora ze strany zaměstnanců a členů spolku k pomoci Ukrajině, a hlavně uprchlíkům, byla tak veliká, že jsme se do toho pustili. A já jsem za to moc ráda, už jen pro to poznání, kolik lidí má srdce na správném místě. A v neposlední řadě to byla svým způsobem i terapie pro naše klienty, kteří, pochopitelně v rámci svých možností, zažili pocit, že jsou užiteční. Že i oni mohou obdarovat, pomáhat.

Video ze slavnostního otevření komunitního centra ve Skálově ulici 15. září 2021:

* Dívala jsem se na vaše webové stránky, mimochodem velmi zdařilé. Fokus má značný rozsah služeb a aktivit, které nabízí, ale řekla bych, že čtyři z nich jsou „majákové“. Tak asi bych začala u centra denních služeb.
Skvělé. Už jsem se nadechovala, že bych chtěla začít právě tady, protože to je jedna z těch čtyř sociálních služeb, které poskytujeme a která se malinko vymyká našemu hlavnímu proudu. Fokus Turnov vznikl v roce 1994 jako jedna z mnoha organizací, které v té době po České republice spustily své služby s cílem podpořit mentálně postižené nebo duševně nemocné. Fokus Turnov má obě tyto cílové skupiny. Původně byly spojené, dnes máme pro lidi s mentálním postižením lehkým a středně těžkým vyčleněnou službu Centrum denních služeb (CDS). Aktuálně ji využívá třináct klientů, kteří chodí pravidelně, a to buď každý den, nebo po domluvě několikrát týdně. Denní režim je perfektně uzpůsobený, pracuje se tam s nimi jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na jejich potřeby. Mají svoje zázemí, svůj prostor.

* Kolik máte v centru asistentů?
Dva. Je to málo. Ale poradili jsme si. Nechtěli jsme klienty nechat jen navlékat korále nebo vymalovávat omalovánky, ale zvyšovat jejich životní kompetence, rozvíjet je a posouvat. V roli dobrovolníků k nám chodí studenti na praxi, ať už ze střední zdravotnické školy, tak z technické univerzity. A musím říct, že ta spolupráce je skvělá. A nejen studenti. Sama jsi při prohlídce budovy viděla turnovského divadelníka Petra Hakena, který s nimi připravuje divadelní představení. Klienti jsou z toho nadšení, je to už třetí společná inscenace.

* Co to bude?
Sibiřské legendy. Ta spolupráce je úžasná. Petr s klienty pracuje jako s opravdovými herci, navíc je zapojuje do přípravy rekvizit, masek, scény a všeho okolo. Brzy budou mít premiéru v turnovském divadle. A ty další tři služby, které máme, tak ty už jsou cíleně zaměřené na lidi s duševním onemocněním s psychiatrickou diagnózou, anebo v nějaké psychické krizi.

Společná fotografie z představení nadějných houslistek, které ve Fokusu zahrály vloni v rámci svých letních kurzů.

* Tak jdeme na to. Podpora samostatného bydlení.
Jedná se terénní službu, kterou poskytujeme v rámci území obcí s rozšířenou působností Turnov, Železný Brod, Jilemnice a Semily.

* To je poměrně velký region.
Tak to ano. Vykonává ji jedna sociální pracovnice a čtyři pracovnice v sociálních službách, které se pohybují v terénu. Uživatelů této služby je kolem stovky. Nejedná se ovšem o pečovatelskou službu, ale podporovou. To znamená, že klienty podporujeme ve chvíli, kdy to oni sami potřebují. Chodíme s nimi k lékařům, na úřady. Konečně to známe všichni, že i pro zdravého člověka je to někdy peklo, jít něco vyřizovat. A pro někoho, kdo trpí úzkostnou poruchou, nebo je ve fázi deprese bipolární poruchy, je to téměř neřešitelný problém. V tu chvíli nastupují naše pracovnice. Pomáhají ale řešit problémy i s bydlením nebo jiné životní komplikace.

* Jedná se o službu za úhradu?
Ano. Maximálně do výše měsíčního příspěvku na péči. Je to stejné jako v CDS.

* A co se skrývá pod sociálně terapeutickými dílnami?
To je ambulantní služba, kterou poskytujeme v naší nové budově a je určena lidem s duševním onemocněním a psychiatrickou diagnózou. Ta je bez úhrady, jedinou podmínkou je doporučení psychiatra nebo klinického psychologa, že využívání této formy terapie je pro dotyčného vhodné. Zájemci přicházejí, pokud potřebují podporu. Většinou když se cítí dobře, v opačném případě nejsou schopni ani jít ven z domu. Tam potom nastupují terénní pracovnice. Tady bych ráda uvedla, že mnozí z uživatelů služby v případě, že jsou stabilizovaní, chodí i do práce, mají rodiny, normálně fungují. K nám přicházejí, když dojde k nějakému psychickému propadu. Zaregistrovaných máme kolem čtyřiceti lidí, ale nechodí všichni najednou. Je to jen a pouze podle jejich potřeby.

* A poslední, čtvrtá služba – sociální rehabilitace?
Jedná se o novou službu, poskytujeme ji od 1. ledna 2022. Pro pochopení, proč právě sociální rehabilitace, je zapotřebí vědět, že celá reforma psychiatrické péče v celé republice je postavena na centrech duševního zdraví (dále CDZ), kterými disponují všechny kraje. Krom Libereckého. Z našeho zaměření na psychicky nemocné nám naopak vyplynulo, že nepokryjeme všechny potřebné. To centrum jednoduše znatelně chybí. A jelikož je to poměrně velký problém, jak pro financování reformních služeb, tak pro kraj, domluvili jsme se s Fokusem Liberec a s krajským úřadem, že prvním krokem pro vznik CDZ bude právě sociální rehabilitace poskytovaná reformním způsobem, tedy formou multidisciplinárního týmu. Cesta bude asi dost trnitá, náročná. Ale už jsme alespoň na začátku.

Velikonoční dílna ve Fokusu

* Pro jakou cílovou skupinu je tato služba určena?
Pro lidi, kteří se ocitnou v nějaké akutní psychické krizi. Mohou, ale nemusí mít psychiatrickou diagnózu. Jednoduše jsou v nějaké nekonformní životní situaci. V CDZ funguje multidisciplinární tým, který poskytne nejen prvotní ošetření, ale i další odbornou péči. A naším cílem je vytvořit právě takový tým, kde vedle sociálních pracovníků pracují i další odborní zaměstnanci, jako například psychiatr, psychiatrická sestra, psychoterapeut, psycholog, adiktolog… A nově se nám ukázalo, že bude zásadní i speciální pedagog. Jedná se o ambulantně-terénní službu.

* Šlo by to přiblížit nějak podrobně, pro laiky?
Určitě. Každý se občas dostaneme do situace, kdy jsme pod tlakem, nebo se ocitneme ve stresu. A každý máme jinou hranici, jak to zvládat. Ale každému se může stát, že se ráno probudí a uvědomí si, že potřebuje pomoc. Že už si sám neporadí. Obvolá psychology, psychiatry a zjistí, že čekací doba na vyšetření je i půl roku, protože odborníků je kriticky málo. S tímto problémem nemůže zavolat záchranku ani jít na pohotovost. Rady typu: dej si zákusek nebo koukni, jak na tom jinde jsou špatně, opravdu nepomohou. A proto Fokus vytvořil a stále vytváří multidisciplinární tým, který je schopný problém s vámi konzultovat, odborně vyhodnotit a hledat řešení. Mimochodem, všichni v týmu jsou proškolení v krizové intervenci. Někdy stačí, že s vámi někdo „počká“, než vás přijmou do ambulantní péče. Týmy vyjíždí i do terénu, spolupracujeme s úřady a městskou policií.

* A proč potřebujete speciálního pedagoga?
Protože u dětí a mladistvých je právě tato problematika alarmující. Snížili jsme věkovou hranici na 13 let pro akutní podporu a připravili projekt „Únikový východ“, který funguje každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin. Sebevražedné tendence, sebepoškozování, užívání návykových látek u dětí… Je smutné, kam jsme to jako společnost nechali dojít. Ale osobně se snažím na všem špatném najít i zrnko dobrého. Problematika dětí a mladistvých se začíná mnohem víc řešit nejen v rámci rodin, ale i škol a jiných institucí.

Snímek z divadelního představení Sibiřské legendy, který klienti Fokusu hráli na letošním ročníku divadelní přehlídky Turnovský drahokam.

* Plánovali jste také chráněné bydlení…
Komunikujeme na toto téma jak s Libereckým krajem, kde jsme přihlášeni s touto službou v základní síti, tak s městem Turnov, které vznik podporuje. Odpovědnosti se určitě nezříkáme, v regionu je tato služba zapotřebí, je nedostatečná. Ale všechno nejde hned. I když už se něco rýsuje. Ale zatím bych ani nenaznačovala, abych to nezakřikla.

* S novou budovou jste získali poměrně zanedbaný pozemek, tady došlo k velkým změnám…
Budova Fokusu není jen naše, jedná se o polyfunkční komunitní centrum. Chtěli jsme tedy zahradu, která je svažitá, nějak smysluplně využít, aby nesloužila jen k pěstování zeleniny. I když tu budeme mít také. Máme projekt a vlastně podoba zahrady už se mu velmi blíží. V současné době je hotový malý amfiteátr, pódium se sezením zapuštěným do svahu a jiné drobnosti. Já doufám, že na jaře proběhnou terénní úpravy a osázení dřevin a bude vše hotovo. Nyní se domlouváme na spolupráci s Kulturním centrem Turnov, že by tento prostor mohl být zahrnutý do pořádání drobných kulturních akcí. S KCT ostatně už spolupracujeme, naši klienti chodí v rámci terapie do kavárny KUS na Střelnici jednou týdně obsluhovat.

* Chystáte další ročník festivalu (NE)Blázni Turnove?
Z festivalu mám obrovskou radost, určitě budeme pokračovat. První ročník v roce 2020 byl v rámci Mezinárodního dne duševního zdraví jen jednodenní, jednalo se o osvětově vzdělávací akci. Vloni už z toho bylo šest dní, které byly naplněny přednáškami, kulturou, zúčastnily se i jiné organizace. K tomu jsme uspořádali den otevřených dveří, festival navštívily stovky lidí.

* Nově jsi také zastupitelka města Turnova (PROTO). Co považuješ za zásadní témata, kterým by ses chtěla věnovat?
Jak už jsem říkala, poměrně dlouho jsem v Turnově nežila. Ale kontakt a přehled o tom, co se v Turnově děje, jsem neztratila, mám tady maminku, rodinu, přátele. Ale rozhodně jsem neměla v úmyslu jít do politiky. Ani do té komunální, fakt ne. Ale oslovil mě Michal Loukota, jestli bych přece jen nezměnila názor. Několikrát jsem jeho nabídku odmítla. Už vzhledem k mojí osobní situaci. Mám pětiletého syna, potřebuji, a hlavně chci mít na něho čas. Nakonec jsem kývla, brala jsem to jen jako podporu kandidátky. A jak to dopadlo, už víš. Ale zatím toho nelituji. A témata? Zastupitel by měl mít podle mého přehled o všem, o čem hlasuje. Ale nejvíc se chci věnovat právě sociální oblasti.

* Jak trávíš volný čas, tedy jestli nějaký máš. Mám na mysli koníčky, záliby…
Kultura, divadlo, literatura, výtvarné umění, muzika. To všechno mám ráda. Ale opravdu nyní je toho času málo. Ale co jsem v Turnově, mám syna a jsem ve Fokusu, tak miluji život takový, jaký je. A jestli něco nestíhám nyní, tak na to bude čas někdy jindy. Včetně těch koníčků.

Děkuji za rozhovor.
Bohuslava Charousková

Lenka Meixnerová (1980). Narodila se v Turnově, kde navštěvovala ZŠ v ulici 28. října, následně turnovské gymnázium. Jak sama uvedla, velmi toužila po studiu psychologie, podřídila tomu tři roky života, ale nakonec vystudovala Západočeskou univerzitu, obor právo.
V roce 2020 vyhrála výběrové řízení a stala se ředitelkou Fokusu Turnov. Má syna.

FOKUS Turnov, z. s.
Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 2336, Turnov
www.fokusturnov.cz

Jak šel život s turnovským Fokusem na stránkách TvA čtěte ZDE

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.