MATEMATIKA PRO ŽIVOT

0

Na sobotu 27. února chystá Základní škola ve Skálově ulici ve spolupráci s H-mat – organizací propagující Hejného matematiku konferenci pro učitele mateřských a základních škol, ale také setkání pro rodiče, kteří se o netradiční přístup výuky matematiky zajímají. Zeptali jsme se proto učitelek Venduly Bičíkové a Ireny Skalské, které již 8 let matematiku metodou pana Hejného na 1. stupni vyučují:

* Proč jste se rozhodli s touto formou matematiky začít?
Líbilo se nám moderní zpracování učebnic a především hravá forma, která není založena jenom na drilu, ale naopak přispívá k rozvoji myšlení dítěte i ve všech ostatních předmětech.

* Co je konkrétním přínosem pro žáka vyučovaného metodou pana Hejného?
Tato matematika rozvíjí logické, tvůrčí myšlení a hravost. Děti často pracují ve skupinách, zároveň mohou řešit úlohu po svém, děti si vzájemně radí, napomáhají si, obhajují svůj názor. Matematika se díky této metodě stala nejoblíbenějším předmětem žáků, kteří se teď matematiky nebojí.

* Co ale žáci, kterým nebylo matematické myšlení shůry dáno?
Rodiče mají obavy, jestli jejich dítě bude nový způsob podání matematiky zvládat. Bude. A možná často lépe než rodič, který byl veden metodami založenými na drilu. Startovní čáru má každý žák někde jinde a s tím tato metoda počítá.

* Jak?
Děti například v pracovním sešitě mají úlohy, ve kterých každý postupuje dle svého tempa. Tatáž matematická úloha je koncipována do několika prostředí (autobusu, pavučin, pyramid, tabulky, zvířátek, rodokmenu, pohádkové země s jinou měnou atd.) Cvičení v učebnicích jsou řazena podle obtížnosti A, B, C, D, E, slabší děti mohou počítat za A, B, ti šikovnější A, B, C přeskočí a mohou rovnou počítat D, E.

* Myslíte si, že veřejnost již o metodě Hejného ví?
Ano, víme, že v České republice se touto metodou vyučuje na více a více školách, v současné době metodu využívá kolem 1000 základních škol a číslo narůstá.

* Kde se učitelé na výuku této metody připravují?
Existuje mnoho seminářů, konferencí i několikadenních školení, kterých se učitelé naší školy účastní. Aktivně připravuje studenty Pedagogická fakulta UK, kde autoři našich učebnic prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., RNDr. Darina Jirotková Ph.D., PhDr. Jana Kratochvílová Ph.D. působí jako vysokoškolští profesoři na katedře matematiky.

* Jaké jsou úspěchy žáků v konkurenci žáků vyučovaných jinými metodami?
Před několika dny se vrátili žáci páté třídy z okresní matematické olympiády v Semilech a obsadili tam 1., 4., a 8. místo z 21 účastníků. V roce 2015 obsadili v okresním kole Pythagoriády 1. místo. A když se ohlédneme ještě zpět, v roce 2014 to bylo opět místo 1. v okresním kole matematické olympiády. Ještě bychom asi měli zmínit velké procento úspěšnosti přijetí našich žáků na víceletá gymnázia.

* A jaké jsou reakce dětí, co je nejvíce baví?
Děti mají rády především slovní úlohy. Žáci vlastně počítají a ani neví, že počítají. Jednotlivé matematické úkoly jsou motivovány příběhy, pro děti je potom jednodušší si vše představit.

Děkujeme za rozhovor.

Zeptali jsme se také Marty Bažantové, maminky žáka ve 2. třídě:

* Jak se díváte jako rodič na výuku matematiky svého dítěte metodou Hejného?
 Myslím, že tato metoda rozvíjí v dítěti komplexní myšlení, logiku, představivost, dítě si na řešení úkolu přijde samo podle svého úsudku, ne podle nějakých naučených matematických vzorců. Tento rozvoj myšlení se mu určitě bude hodit jak do jiných předmětů, tak i do budoucího života. Stalo se mi asi třikrát, že moje dítě ve druhé třídě vyřešilo příklad tak, že na to šlo úplně z jiné strany, jiným způsobem, který mě osobně vůbec nenapadl.

* Vzpomenete na své dětství a matematiku, jak na vás působila? Co si z výuky matematiky pamatujete?
Matematiku jsem vůbec nemusela, pro mě to bylo jen memorování nějakých vzorečků, vtloukání si do hlavy různých postupů, které si samozřejmě po letech stejně skoro vůbec nepamatuji. Pravda, pamatuji si nějaké základy, jako je násobilka, jednoduše to, co člověk musí používat dodnes v běžném životě, aby si třeba spočítal, jestli mu v obchodě vrátili dobře zpět. To ovšem není zásluha minulé matematiky, ale výsledek každodenního života. Samozřejmě nějaké algoritmy, integrály či jiné už jsou dávno ve vodách zapomnění.

Pokud i vás zajímá, jak může Hejného metoda rozvinout myšlení vašeho dítěte, přijďte se podívat na konferenci. Setkání pro rodiče proběhne v sobotu 27. února od 15.00 hodin na základní škole v Alešově ulici. Na akci není nutné se přihlásit předem a je zdarma.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.