MALÁ SKÁLA SI ODECHLA: MÁ NOVOU KANALIZACI A VODOVOD, STAVEBNÍ PRÁCE SKONČILY

0

V pátek 1. srpna byla slavnostně setkáním všech zainteresovaných ukončena stavba kanalizace a vodovodu v Malé Skále, resp. především ve zdejších lokalitách Vranové, 2. díl, a Labe. V obci, která pracuje s ročním šestnáctimilionovým rozpočtem, dokázali přispět investoru akce velmi výraznou částkou ve výši jedenácti milionů korun. „Nakonec jsme to zvládli bez úvěru. Zastupitelé před námi šetřili a šetřili jsme hodně i my v tomto funkčním období. Odkanalizovat druhou část obce bylo pro nás prioritní,“ uvedl starosta Malé Skály Michal Rezler. Před lety proběhla stavba kanalizace a vodovodu na levém břehu Jizery, nyní se pracovalo zejména na pravém, i když některé rekonstrukce vodovodních řadů zasáhly i centrální turistická místa na druhé straně řeky.  Malá Skála není tedy pouze vyhlášenou turistickou destinací, ale také obcí, kde dbají na životní prostředí.

„Práce trvaly přesně 476 dnů, musím vyjádřit velké poděkování stavební firmě Dvořák z Havlíčkova Brodu. Její pracovníci měli pro specifika naší obce pochopení. Máme přes jedenáct set obyvatel, v létě je to dvoj i vícenásobek, proto se vloni v sezoně pracovalo jen tam, kde to neohrozilo návštěvníky a stavební firma skončila v termínu i letos těsně před prázdninami. Není to běžné a já všem opravdu moc děkuji,“ doplnil starosta. Stavbaři to opravdu neměli lehké, práce probíhaly v úzkých uličkách, existující inženýrské sítě byly často jinde, než uváděli jejich vlastníci, což bránilo postupu prací. V průběhu  stavby proto došlo i na další práce, se kterými se původně nepočítalo. Firmě a investorovi se navíc podařilo zvládnout  koordinaci s dalšími dvěma klíčovými stavbami v obci – Liberecký kraj prováděl rekonstrukci silnice z Malé Skály na Frýdštejn a vodohospodáři rekonstruovali zdejší jez.

201408120953_oso_67_014_ms

„Stavba vodovodu a kanalizace v Malé Skále byla plná paradoxů. Jednak jsme poměrně dlouho čekali na vhodný dotační titul, a když se otevřely cesty k jeho získání, tak mnoho částí díla nesplňovalo podmínky pro dotační podporu. Proti jiným našim stavbám zde proto byla míra evropské podpory menší. Naštěstí nám pomohly obecní peníze. Dalším paradoxem bylo, že stavba probíhala navenek skvěle, firma byla maximálně vstřícná k požadavkům obyvatel, ale přesto jsme s ní měli opakovaná velmi tvrdá jednání,“ hodnotí za investora Milan Hejduk, předseda Rady Vodohospodářského sdružení Turnov.

Celkové náklady díla přesáhly 53 mil. Kč bez DPH. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činila 17 milionů, obec na stavbu poukázala 11 milionů, Liberecký kraj v rámci grantového programu akci podpořil částkou 2 miliony. Příspěvky vlastníků napojovaných nemovitostí byly ve výši 700 tisíc a zbylých více než 22 milionů doplnil investor ze svých prostředků. „Peněz bylo na velikost obce investováno opravdu mnoho, a proto doufám, že se většina domů na nové sítě co nejdříve připojí,“ hodnotí Milan Hejduk. Jak doplnil, v případě Malé Skály šlo o největší stavební aktivitu na další desetiletí dopředu. Investici, která naplno  zasáhla dvě třetiny obce, by si nikdy samotná obec nemohla dovolit. Stavba tak volně navázala na projekt Čistá Jizera, který probíhal v pěti větších městech v blízkosti řeky nedávno. Tehdy šly prostředky z vodného a stočného vybrané i v Malé Skále na tuto velkou akci. Dnes se situace otočila a velká města společně s dalšími obcemi podpořily v rámci solidárního řízení VHS zase zdejší finančně náročné a potřebné dílo.

Konkrétně bylo v obci pod Suchými skalami postaveno 5,8 kilometru nových kanalizací a 7 kilometrů nových či zrekonstruovaných vodovodů. Nově se na kanalizaci může připojit 170 objektů, 100 domů na vodovod a u dalších 120 objektů došlo k přepojení na nové vodovody z původních vysoce poruchových. Pro každodenní život obce je důležité, že byly velmi kvalitně obnoveny všechny povrchy zasažených silnic i uliček, a to včetně potřebného odvodnění dešťových vod.

201408120953_oso_68_014_ms

Aby se mohly všechny objekty na kanalizaci napojit, bylo předem jasné, že musí dojít ještě k rekonstrukci a intenzifikaci zdejší čistírny odpadních vod. Náklady této akce, která je těsně před dokončením, jsou zhruba 2,6 mil. Kč a i na ní  přispěl částkou 1,7 mil. Kč Liberecký kraj. Ani to však na Malé Skále není poslední vodohospodářská potřeba. Letos zbývá ještě dořešit odkanalizování několika objektů u silnice I/10 v sousedství jezu. VHS Turnov pak  musí také co nejdříve zahájit projekční práce na snížení množství balastních vod, které přitékají do kanalizace zejména z  lokality pod nádražím.

Malá Skála si tedy oddechla, největší investici za dobu své existence má za sebou. Co teď? „Už nebudeme muset rozpočet držet tak přiškrcený, i když ani nyní se život v obci nezastavil. Probíhá oprava opěrné zdi vyhlídkové terasy u kaple na Pantheonu, zateplujeme mateřskou školu, stavíme kilometrový vyhlídkový okruh s výhledem na Suché skály. Dál se budeme snažit, aby Malá Skála byla přívětivější pro návštěvníky, kterých sem přijíždí čím dál víc – aktuálně třeba po nové cyklostezce Greenway Jizera. Proto bychom chtěli co nejdříve vybudovat pořádné sociální zařízení na parkovišti na Labi. Léta jsme ho odkládali, protože jsme čekali na možnost připojení na kanalizaci. Teď se do toho můžeme pustit,“ uzavřel starosta Rezler.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.