DVAKRÁT ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL TURNOVSKA: DEN V RÁJI V ROVENSKU A VLASTÍK V TATOBITECH

0

V pondělí 27. května proběhl na Základní škole v Rovensku pod Troskami Den v ráji. Ráno k nám přijelo celkem 37 dětí z Libuně, Tatobit a Hrubé Skály. Čekalo je tu pohoštění a den plný zajímavých aktivit. Po seznamovacích hrách se děti zúčastnily některých vyučovacích hodin – zopakovaly si angličtinu formou hry na interaktivní tabuli a v hodině zeměpisu si formou videostopu ověřily, jak jsou na tom se znalostmi hradů a zámků. V učebně hudební výchovy pro ně bylo připraveno představení divadélka Rohlík a čarodějnická škola. Poté si zahrály na badatele v učebně přírodopisu.

Jsme rádi, že s přípravou Dne v ráji pomohli i Bobříci – rovenský oddíl mladých zálesáků, vedený manželi Majerovými. Bobříci si připravili pro děti dobrodružné hry. Počasí nám bohužel nepřálo, proto se musely hry s Bobříky odehrát v hale místo venku. To však dětem nikterak neubralo na herním zápalu a po náročném přírodovědném bádání byly hry příjemným odreagováním. Na své si přišly i šikovné dětské ručky – paní učitelky z 1. stupně měly pro děti připraveno vyrábění z papíru.

 Den byl zakončen otevřením školy nejen pro rodiče, kteří si přijeli pro své děti, ale i pro všechnu veřejnost. Všichni mohli nahlédnout do prostředí školy a seznámit se s pestrou škálou činností, kterým se naši žáci věnují.
Proběhla vernisáž výtvarných děl a hudební vystoupení žáků ZUŠ Lomnice nad Popelkou, jejíž pobočka na naší škole působí. Pro návštěvníky byl připraven zajímavý kvíz, jehož vyplňování je vlastně provedlo celou školou. V učebně chemie si pod vedením paní učitelky mohli návštěvníci vyzkoušet chemické pokusy, v dílnách předváděli žáci z deváté třídy výrobu svícnu. V učebně informatiky byly k dispozici zajímavé učební programy, v učebně přírodopisu probíhalo promítání prezentací ze školních akcí. Aktivně byli do organizace zapojeni hlavně žáci 9. třídy, kteří naši školu na konci června již opustí. Deváťáci měli po celé škole svá stanoviště a byli návštěvníkům plně k dispozici, odpovídali na dotazy či radili s orientací v budově.
Ve škole se také prezentoval již zmíněný oddíl Bobříků, bylo možné shlédnout výstavu prací kroužku Šikulek a výrobků z keramiky. Otevřen byl budoucí klub školy, který bude plně fungovat od nového školního roku. Žáci druhého stupně zde budou moci trávit odpoledne čas buď v jednom z mnoha kroužků, nebo činností podle svého uvážení.

Vše bylo doplněno bohatým pohoštěním, které připravovali žáci prvního stupně, paní kuchařky a někteří rodiče.
Děkujeme všem za pomoc při přípravě této akce – učitelům, žákům, rodičům i podpoře města. Věříme, že se u nás dětským i dospělým návštěvníkům líbilo. Atmosféra byla báječná a my už se těšíme, až příští rok uspořádáme podobnou akci znovu.
Tereza Mrázková, ZŠ Rovensko pod Troskami, http://rovensko.cz/skola/

n201306050906_oso_54_013_zsVLASTÍK 2013 ANEB DOMOV JE MÍSTO V SRDCI
Ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května se u nás ve škole (Masarykova ZŠ Tatobity) konal šestý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2013. Letos se sešlo na dvoudenním klání celkem deset (což je maximální počet) týmů chtivých vlastivědného poznání. Letos jsme přivítali ve svém středu hned dva nováčky – ZŠ Koberovy a ZŠ Turnov, ul. 28. října – a jejich zástupci se rozhodně v soutěži neztratili. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí.

A co že to ten Vlastík je? Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

První den po slavnostním zahájení na děti čekaly cyklické úkoly, při kterých musely osvědčit postřeh, pohotovost a smysl pro orientaci. Jako každý rok ani letos soutěžící neminuly také protokoly – všeobecné testy z vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i z matematiky – vždyť Vlastík je chlapec komplexně zdatný. Po obědě jsme pro děti připravili velkou čtyřhodinovou hru. Všichni soutěžící se přesunuli na Slavku, kde v místním lese proběhla hra ve stylu velké počítačové strategie – soutěžící nejprve museli získat potřebné prostředky pro stavbu středověkého města a potom ho vystavět tak, aby bylo co nejlépe chráněné a odolalo nájezdům případných nepřátel. Jednalo se tedy o přesnost, logiku, ale i rychlost a pohotovost…
n201306050907_oso_55_013_zsPo odpolední strategické hře přišlo na řadu opékání vuřtů a… klid na lůžku ještě ne. Všichni Vlastíci zavítali na naši půdu, kde máme expozici „Stará škola“ mapující tatobitské školství od postavení nové budovy v roce 1935 do Sametové revoluce. Průvodcem jim byl spoluautor expozice bývalý ředitel pan Jaroslav Šťastný. Po prohlídce byla pro všechny (včetně pedagogů) připravená ještě poslední hra – tatobitské Vlastíkovo putování. Každá dvojice týmů si vylosovala barvu fáborků a po nich pak jednotlivé týmy vyrazily na okružní trasu po tatobitských památkách. U každé památky byla soutěžní otázka a na tu bylo třeba co nejpřesněji zjistit odpověď. Celé klání končilo kolem půl deváté večer, takže únava po celodenním soutěžení způsobila, že záhy se celá škola ponořila do spravedlivého odpočinku unavených Vlastíků…
Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů a Vlastíkovo putování doplněné o závěrečnou skupinovou hru. Vlastíkovo putování bylo předem předpřipraveno – každý tým dostal jednu památku Českého ráje (např. Trosky) a tu měl ostatním představit – buď nějakou historickou scénkou, nebo jinou poutavou formou.

A pak už přišlo na řadu slavnostní zakončení a oznámení výsledků. Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali nováčci z Turnova, ZŠ v ulici 28. října. Dále se poskládaly týmy z Mašova, Turnova – Žižkovy ulice, Tatobit, Železného Brodu, Dobrovice, Hodkovic nad Mohelkou, Koberov, Mírové pod Kozákovem a Velkých Hamrů. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.

Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti a Ivetě Pospíšilové, Daně Hoškové a Šárce Kořínkové za sladkou tečku po každém soutěžním bloku v podobě výborných domácích buchet, bublanin a perníků. Finančně nám přispěli Kovo-Mazánek s.r.o., Kašír s.r.o., a pan Miroslav Kořínek. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo.
Pavel Vaněk, ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Tatobity
Fotografie si můžete prohlédnout zde: http://zstatobity.rajce.idnes.cz/2013_05_16-17_-_Vlastik_2013/

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.