CYKLOSTEZKA PŘÍŠOVICE – PŘEPEŘE UŽ REÁLNĚ NA OBZORU

0

Záměr bezpečného propojení naší obce s Přepeřemi chodníkem pro chodce se datuje historicky asi do roku 2010, kdy byl panem Wolfem zpracován první základní záměr. Potom nastalo „období řečí a ne skutků“, možná, že byly i důležitější projekty. S masivním nárůstem automobilové dopravy v tomto úseku se ale stává tento záměr v současnosti již nutností.

Jde o životy cyklistů a chodců. V roce 2015 jsme proto začali jednat. Věděli jsme, že chceme smíšenou stezku pro chodce a cyklisty, která bude mít kvalitní asfaltový povrch, osvětlení a zajistí bezpečnost účastníků silničního provozu. Z variant možného umístění byla z pohledu reálnosti vyřešení budoucích majetkoprávních vztahů vybrána varianta umístění po pravé straně silnice ve směru od Příšovic do Přepeř s přimknutím k tělesu vozovky. Toto umístění také lépe umožní budoucí napojení na cyklostezku Greenway Jizera od jezu v Přepeřích a s pokračováním v Příšovicích „ Na Cecilce“ odbočením k toku Jizery.

Pro výběr zhotovitele projektové dokumentace bylo provedeno poptávkové řízení, kde kritériem byla ekonomická výhodnost a respektování termínu zhotovení. Samotná projektová dokumentace byla několikrát upravována z důvodu připomínek dotčených orgánů. K nejzávažnější patřila podmínka památkářů přemístit sochu sv. Agáty dále od tělesa budoucí cyklostezky a ze stejného důvodu (porušení ochranného pásma) požadavek ČEZ na přemístění stávající trafostanice a změna na podzemní umístění vedení vysokého napětí. To vše s dopadem na realizační náklady.

…na vjezdu do Příšovic ve směru od Přepeř

Nejdéle trvalo zajištění souhlasných vyjádření dotčených orgánů včetně nutného povolení od ministerstva obrany. Po získání bezmála 30 vyjádření jsme na základě žádosti získali od Stavebního úřadu v Turnově územní rozhodnutí pro stavbu. Další etapou bylo získání stavebního povolení. Do projektové dokumentace jsme zapracovali připomínky z vyjádření dotčených orgánů a letos na konci ledna konečně stavební povolení s nabytím právní moci získali.

Můžeme tedy začít stavět? Nikoliv. Vzhledem k tomu, že část cyklostezky bude umístěna na tělese mostovky před Příšovicemi, musí se celá stavba koordinovat s krajskou rekonstrukcí silnice II/610 z Turnova do Svijan, resp. na hranice Libereckého kraje, tedy někdy na konec roku 2018 a rok 2019. O celkové náklady na tuto akci se podělíme na základě uzavřené smlouvy o spolupráci s obcí Přepeře. Součástí našeho úsilí je i získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterou budeme žádat v červnu, bude-li dotační titul vypsán.

František Drbohlav, starosta Příšovic

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.