BISKUP PETR FRANTIŠEK KREJČÍ BUDE PIETNĚ ZNOVU POHŘBEN 21. ZÁŘÍ

0

Ve středu 15. září byly po více než roce opětovně do rakve uloženy kosterní pozůstatky biskupa Petra Františka Krejčího (* 27. června 1796, Březina u Mnichova Hradiště – † 4. července 1870, Praha). Jde bezesporu o nejvýznamnějšího církevního hodnostáře uloženého k poslednímu odpočinku na městském hřbitově v Turnově.

Biskup P. F. Krejčí měl totiž k tomuto městu celoživotně vřelý vztah. Mezi lety 1828 a 1837 byl turnovským děkanem a ani po odchodu do Prahy k metropolitní kapitule u sv. Víta kontakt s milovaným městem neztratil. 28. února 1858 byl ordinován do funkce světícího biskupa pražského a titulárního biskupa oropského a v říjnu 1863 se stal děkanem pražské metropolitní kapituly. Po smrti byl však k poslednímu odpočinku uložen na své výslovné přání v Turnově v hrobce pod centrálním křížem, jehož stavbu sám financoval.

V květnu roku 2020 bylo zjištěno poškození litinové záklopové desky kryjící vchod do jeho hrobky. Při revizi jejího stavu jsme tak po 150 letech měli možnost nahlédnout do jejího interiéru (ZDE). Rakev spočívala na čtyřech pískovcových blocích vysokých 35 cm a byla umístěna v podélné severojižní ose, její dno však bylo rozpadlé a ostatky biskupa se proto z valné části nacházely na podlaze hrobky. Proto se starosta města Tomáš Hocke, děkan a okrskový vikář turnovského vikariátu Václav Vlasák, pracovník NPÚ – ÚOP Liberec Tomáš Kesner a tehdejší zástupce ředitelky Muzea Českého ráje v Turnově Jan Prostředník shodli na urychlené exhumaci a novém pohřbení ostatků do nové schrány. K tomu došlo o měsíc později 30. června 2020. Odborné, přesto však pietní vyzvednutí ostatků zajistili antropologové Národního muzea Petr Velemínský, Vítězslav Kuželka a Jan Cvrček ve spolupráci s turnovskými archeology a historiky. Kosterní pozůstatky byly převezeny do Národního muzea k dočasnému důstojnému uložení a antropologickému posouzení tělesných ostatků. Konstrukce železo-zinkové rakve následně prošla složitým procesem konzervace v turnovské „šperkárně“.

Pro kosterní pozůstatky P. F. Krejčího a pro jeho hrobovou výbavu byly vyrobeny dvě schránky z nerezové oceli. Ve středu 15. září pak došlo k pietnímu aktu v prostorách antropologického oddělení Národního muzea v pražských Horních Počernicích. Kosterní pozůstatky biskupa byly spolu s pontifikálními rukavicemi, fragmentem mitry, bot a zejména s pektorálním křížkem zabaleny do bílé látky a uloženy do první schránky. Do schránky byla vložena mosazná tabulka, tzv. autentika, potvrzující pravost biskupových ostatků a také důvod jejich exhumace a následného nového pohřbení. Do druhé schránky byly uloženy zbytky biskupova pohřebního oděvu. Vedle antropologů Národního muzea, kteří prováděli exhumaci biskupova těla, se pietního uložení kosterních pozůstatků a pohřební výbavy do schránek zúčastnili zástupci města Turnova a Muzea Českého ráje.

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKT
Obě schránky byly převezeny do turnovského kostela Narození Panny Marie, kde budou uschovány až do úterý 21. září. V 15.00 hod. se zde uskuteční pietní obřad, který povede litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant a rakev a schránka na oděv budou zpět uloženy do hrobky. Obřad proběhne přímo u centrálního kříže a pouze za nepříznivého počasí bude přesunut do kostela Narození Panny Marie. Tento pietní akt je určený pro každého, kdo bude chtít uctít památku této významné osobnosti.
Jan Prostředník, ředitel a archeolog Muzea Českého ráje v Turnově

Zástupci města, muzea a antropologického oddělení Národního muzea u nových schrán s ostatky pana biskupa

Uložení ostatků pana biskupa do schrán z nerezové oceli. Foto MČR

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.