ROZPOČET TURNOVA NA ROK 2022, INVESTICE A ANKETA ZASTUPITELŮ

0

Zásadním bodem posledního veřejného zasedání turnovských zastupitelů v roce 2021 bylo schválení rozpočtu města na rok 2022. Předpokládané příjmy jsou ve výši 383.799 tis. Kč, běžné výdaje 320.843 tis. Kč, kapitálové výdaje 80.176 tis. Kč a financování 17.220 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2022 se celkové zadlužení města sníží o částku 23.000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na 85.000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Rozpočet byl přijat 18 hlasy, opozice pro něj nehlasovala.

Jak schválený rozpočet okomentoval na lednové tiskové konferenci města starosta Tomáš Hocke, mezi největší výdaje patří vyrovnávací platba pro Zdravotně sociální služby Turnov, která meziročně vzrostla o 9 mil. Kč – kromě provozu domova důchodců a dalších služeb je to ještě také nově příspěvek na Alzheimer centrum. Dotace na provoz městské policie činí 12,7 mil. Kč, provoz městského úřadu přijde na 55,6 mil. Kč. V rozpočtu jsou také vyčleněny příspěvky pro městské obchodní a příspěvkové organizace. Pro Městskou sportovní Turnov je to 9,5 mil. Kč, pro Kulturní centrum Turnov necelých 9 mil. Kč, pro Městské památky a cestovní ruch 2,7 mil. Kč. Na 16 milionů přijde svoz odpadů – od poplatníků město vybere zhruba polovinu nákladů. Dalších 15 milionů jde Technickým službám Turnov na zimní a letní údržbu města.
Na zeleň je v rozpočtu pamatováno zhruba 6 miliony. Město Turnov přispívá také na modernizaci Krajské nemocnice Liberec roční částkou 7,3 milionu – dle akcionářských dohod do konce roku 2024. Další peníze jdou mj. na financování podílů investic VHS Turnov – letos mj. 4 miliony jako poslední splátka na rekonstrukci čistírny odpadních vod.
Město věnuje peníze také do dotačních titulů, prostředky putují do sociální oblasti, na sport, různým spolkům ad.

Již v loňském roce bylo vyhlášeno několik výběrových řízení. Jednou ze zásadních investic je patnáctimilionová rekonstrukce pasáže pod radnicí, která by se měla proměnit ve „Zlatou uličku“ s řemeslníky a umělci, kteří zde budou nabízet své zboží a předvádět svůj um. Navíc dojde ke kultivaci objektů v samém centru města, mohl by to být jeden z budoucích turistických magnetů regionu. Původní stavby budou zbourány a v jejich duchu postaveny objekty nové. Pasáž by měla být stavebně dokončena již letos na konci roku a první návštěvnická sezona by tu mohla proběhnout v roce 2023.
Vypsána byla také soutěž na opravu střechy gymnázia, proběhne rekonstrukce svažité ulice v Durychově, připravena je čtyřmilionová oprava táborové základny v Krčkovicích. Ve druhé polovině roku má začít stavba sjezdu a nájezdu na průtah ve Fučíkově ulici, město již v této souvislosti vykoupilo jeden bytový dům a ulici po stavbě převezme do své správy. Proběhnou sadovnické úpravy a výstavba chodníku na Hruštici. Za 1,5 mil. Kč je připravena rekonstrukce zahrady MŠ Zborovská. V nejbližší době začne výstavba jezírka v parku u letního kina, probíhá soutěž na výtvarné dílo na připomínku TGM do parku u nádraží, měl by vzniknout nový chodník a být opravena komunikace v průmyslové zóně Vesecko. V řešení jsou opravy vstupního portálu historické radnice a kašny na náměstí.
Jako samostatné téma jsou oslavy výročí 750 let města. -pch-

ANKETA ZASTUPITELŮ
Otázka zněla: Zastupitelstvo města na sklonku roku schválilo rozpočet Turnova pro rok 2022, jak jste spokojeni s jeho podobou?

MUDr. MARTIN HRUBÝ, zastupitel za Nezávislý blok
Rozpočet jako každý rok musí být kompromisem mezi chtěným a možným. S jeho schválenou verzí jsem spokojen.

RNDr. Josef Uchytil, zastupitel za PROTO
Sestavení rozpočtu města je nelehký úkol i v těch nejlepších časech. Za stávající situace – opatření v důsledku pandemie covid-19, narušené dodavatelské řetězce, nejisté daňové příjmy, prudké zdražení stavebních materiálů nebo energií, vysoká inflace, tedy i rostoucí úrokové sazby atd. – je tato disciplína o to náročnější. Je skvělé, že neřešíme žádná rozpočtová provizoria a startujeme tak nový rok s nastaveným a schváleným rozpočtem. Co je jisté (ostatně jako každý rok), i letos projde rozpočet několika rozpočtovými změnami, jeho stávající podoba tedy především udává směr, jakým by měly prostředky z (a snad i do) městské kasy plynout.
Jaké budou nakonec příjmy, to ukáže čas. Co se mandatorních výdajů týká, jsou oproti loňskému roku o zhruba 40 mil. Kč nižší a vrací se na úroveň tři roky zpátky. Jistě, vždy by mohly být nižší, považuji ale za správné, že město pomáhá např. Zdravotně sociálním službám Turnov s provozem Alzheimer centra nebo že nezapomíná na význačné jubileum.
V kapitálových výdajích se osobně nejvíce těším na stavbu pasáže radnice a samozřejmě na rekonstrukci Markovy ulice – jen tyto dvě akce představují skoro třetinu kapitálových výdajů. A tradičně mě trápí dva řádky rozpočtu v této sekci. Prvním je příspěvek 7,29 mil. Kč na modernizaci Krajské nemocnice Liberec – nikoli proto, že by ji KNL nepotřebovala, o tom není pochyb. Mrzí mě, že musíme výsostnou odpovědnost státu sanovat z našeho městského rozpočtu. Druhým řádkem je pak příspěvek na modernizaci čistírny odpadních vod – za situace, kdy z území města Turnova plyne více než dostatečný příjem do kasy VHS Turnov (nájem od provozovatele, tedy zhruba polovina vybraného vodného a stočného), nemělo by být potřeba sahat do městské kasy.

DANIELA WEISSOVÁ, zastupitelka za Českou pirátskou stranu
Musím říct, že jsem velice ráda, že Turnov schvaluje rovnou rozpočet, a nikoliv rozpočtové provizorium. A také jsem ráda, že se k tomuto bodu schází pracovní zastupitelstvo, aby se na jeho sestavení mohli podílet všichni zastupitelé napříč politickým spektrem. Je sice zřejmé, že opoziční zastupitelé budou mít na některé položky jiný názor než koalice, ale ta věcná diskuze je důležitá. Letošní rozpočet zatím, na straně příjmů, vypadá nadějně. Proto nebylo nutné razantně seškrtávat návrhy městských organizací a společností. To vnímám jako velice dobrou zprávu, protože můžeme říct, že se snad v tomto ohledu blížíme k „normálu“.
Výdajová stránka se může zkomplikovat hlavně na straně vyšších cen energií, ale i třeba stavebních prací či materiálů. Ale měli bychom to zvládnout. Město řádně splácí své závazky a má dlouhodobě dobré hodnocení. Bez ohledu na to, že není možné „zavděčit se všem“, město vzkvétá (trvale se drží v první desítce nejlepších míst k životu v ČR) a postupně naplňujeme cíle, k nimž jsme se před čtyřmi roky zavázali. Určitě to může být ještě lepší, ale je to dobré. Jsem ráda, že máme v rozpočtu i fondy a granty pro občanskou aktivitu a těší mě, že v rozpočtu zůstal i projekt participativního rozpočtu, kde se mohou na proměňování města podílet přímo občané. A mám radost, že se tak děje. Jsem s rozpočtem spokojena a hlasovala jsem pro.

Mr. JAROMÍR FRIČ, zastupitel za ODS
Sestavit městský rozpočet není určitě vůbec jednoduché, nikomu to nezávidím. Nejsme nikdo odborník na všechno. I když na posledním ZM se mně zdálo, že třeba problematice VHS rozumí dokonale úplně všichni řečníci. Navíc v dnešní době, plné covidových vln, nových nařízení a zákazů, je rozpočet na rok 2022 téměř věštění z křišťálové koule.
Rozpočet města byl schválen v prosinci. Podle mého názoru je sestaven velmi optimisticky, hlavně na příjmové stránce. Třeba daň z přidané hodnoty DPH je v roce 2022 předpokládána o 20 % (shodou okolností o 20 mil. Kč) vyšší než v roce 2020. Navýšené příjmy se promítly i do navýšení výdajů, například běžných výdajů města. Ale když se zvednou běžné výdaje města, nezbyde tolik na investice. A investice jsou hlavním motorem rozvoje Turnova. Je to takový začarovaný kruh.
Nejhorší varianta by nastala, kdyby se nepodařilo výrazně naplnit příjmovou část rozpočtu. Rezervy velké nemáme.
Doufám, stejně jako pan starosta, že vše poběží podle plánu a žádná velká uzávěra či výpadek nás v roce 2022 nečekají.

Ing. JAROSLAV KNÍŽEK, zastupitel za ANO 2011
Rozpočet pro rok 2022 byl hlasy koalice schválen. Přesto, že někteří zástupci koalice věcně mají výhrady, nakonec stejně podporují to, co nastaví starosta. Já, včetně celého našeho klubu, jsem rozpočet nepodpořil. Rozpočet nebyl podpořen „FINANČNÍM VÝBOREM“, přestože se sešel koncem roku dvakrát. Neřešíme žádnou ze zásadních investic, přestože do projektů a na přípravu investujeme stále více peněz. Zásadně jsem proti vyhazování peněz v neustálém boji proti VHS, který za tři roky nic pozitivního nepřinesl a jeho zástupci za koalici se střídají jako na pražském orloji.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.