VÝSTAVY V KVĚTNU

0

V některých regionech budou moci lidé po delší době navštívit muzea, galerie, památky a některé další kulturní objekty. Návštěvy budou možné od 3. května za podmínek, že jedna osoba uvnitř bude mít k dispozici 15 metrů čtverečních plochy, která je přístupná veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň dva metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Budou muset používat respirátory a povoleny nejsou skupinové prohlídky.

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ
…otevírá v úterý 4. května. Otevřeno je denně od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin, připravují zde i mimořádné pondělní prohlídky.

Výstavy:
NA POSLEDNÍ CESTĚ…, SMRT A POHŘBY V POJIZEŘÍ NAPŘÍČ STALETÍMI
Na výstavě s názvem „Na poslední cestě…“ se návštěvníci seznámí s podobou pohřebních rituálů v regionu Pojizeří napříč staletími. Objeví se zde poznatky z oboru archeologie, historie, etnologie i folkloristiky. Smrt člověka s sebou ve všech dobách přinášela rozličné mechanismy, díky nimž se společnost, rodina, přátelé vyrovnávali s odchodem blízkého člověka, a které zesnulému jedinci zajišťovaly přechod ze světa živých do světa mrtvých. Jejich vývoj výstava vylíčí názornou, poučnou, nikoli však morbidní formou.
Výstavní sál / 18. 3. – 5. 9. 2021

NA POSLEDNÍ CESTĚ…, ZLOČIN, TREST A ZÁHROBÍ
Výstava zavede návštěvníky do tajuplného světa popravišť, revenantů či spiritismu. Hovoříme-li o období od 18. století až do 1. poloviny 20. století, pospolitost venkovského prostředí byla dána každodenním sousedským soužitím a omezenou mobilitou. Představovala prostor, kde se na životě jednotlivce podílelo celé společenství. Dělo se tak v rovině všední i sváteční. Jednotlivé životní etapy lidského života – narození, dětství, dospívání, dospělost, stáří a koneckonců i smrt se vyznačovaly pevně normovanými znaky. Přechody mezi nimi, tedy významné zlomové okamžiky v životě jedince, byly bedlivě dozorovány a prožívány celým okolím. Tyto „přechody“ byly doprovázeny rituály, které měly jedinci usnadnit vstup do nové role. Když umřel příslušník rodiny či soused, podílela se na jeho cestě ze světa živých do pomyslného světa mrtvých celá venkovská komunita.
Umírající se hleděl rozloučit s rodinou, přáteli, sousedy, odprosit je za případné křivdy a vypořádat majetkové poměry po jeho smrti tak, aby dědictví bylo rozděleno spravedlivým dílem. Mezi bohatšími venkovskými obyvateli bylo běžné sepsání testamentu čili závěti.
Lidé, kteří odešli předčasnou nebo násilnou smrtí a nestihli dostát svým povinnostem, zanechali po sobě dluhy, neodčiněnou křivdu, případně malé děti, byli považováni za duše, které nemohou dojít pokoje. Obecně rozšířená byla z toho důvodu víra v revenanty, kteří se po smrti vraceli do světa živých…
Kamenářský dům / 18. 3. – 5. 9. 2021

FOTOKLUB SAFÍR

* Divadlo Tatobity – výstava fotografií z divadelního prostředí spolku v Tatobitech. Autor – Miroslav Trávníček. Výstava je přístupná bez omezení v hale turnovského nádraží od 5. května do 6. července.
* Liberec, Lidové sady, výstavy fotografií členů spolku od dubna do konce června: Předsálí Experimentálního studia – Zdeněk Pilař (Jednoduše, černobíle), galerie na balkóně – Luboš Vránek (Střípky z cest), vyhlídková věž – Břetislav Jansa (Fotoplátna).

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.