VÝSTAVY A KINO V ČERVENCI

0

Letošní proměnlivé počasí je jako stvořené pro návštěvu některé z výstav pod střechou. Nabídka je velmi pestrá. V turnovském muzeu kromě stálých výstav budou v červenci zahájeny dvě výstavy. První nabídne výtvarné miniatury ve tvaru kostky, druhá představí několikaletou práci na digitalizaci 12 tisíc skleněných negativů z přelomu 19. a 20. století. Většina snímků ještě nebyla nikde k vidění, jedná se o dobové unikáty ze života Turnova a okolí…

* MUZEUM ČESKÉHO RÁJE: Stálá expozice kamenářství, historie a národopisu. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin. Kromě stálých expozic v hlavní budově (upozorňujeme na reinstalaci expozice mineralogie) je zde i nové expozice horolezectví.
Výstavy v muzeu:
* „99 NEJ“. Do 5. července mohou návštěvníci zhlédnout výstavu v Kamenářském domě, která představuje nejzajímavější akvizice za posledních deset let, které do muzejních sbírek přibyly.
* SOUČASNÝ EVROPSKÝ ŠPERK ze sbírek Muzea Českého ráje. Výstava představuje práce zlatníků a šperkařů, kteří se v uplynulých 25 letech zúčastnili Mezinárodních šperkařských symposií v Turnově. Výstavní sál muzea do 12. července.
* RENÉ HORA, ŠPERKAŘ A VÝTVARNÍK. Výstava k šedesátinám významného českého šperkaře a výtvarníka Reného Hory je koncipována jako pestrá přehlídka jeho tvorby zasahující od šperku přes drobnou plastiku ke kresbě a uměleckému emailu. Výstavní sál muzea do 12. července.
* KAREL VOTIPKA, ŠPERKAŘ A BRUSIČ DRAHOKAMŮ. Výstava k 55. jubileu významného šperkaře, hledače a brusiče drahokamů, který je na mezinárodní šperkařské scéně ojedinělý komplexním přístupem k drahým a ušlechtilým (dekorativním) kamenům, stále překvapující novými přístupy ke klasickým šperkařským materiálům i šperku jako výtvarnému žánru. Klenotnice muzea do 12. července.
* VÝTVARNÉ MINIATURY VE TVARU KOSTKY aneb pozoruhodná sbírka MUDr. Jaroslava Adama. Unikátní výstava v Kamenářském domě představí kolekci výtvarně zpracovaných dřevěných kostek zapsanou v České knize rekordů. Soukromá sbírka čítající na devadesát kusů krychlových výtvarných objektů zaujme nejen pestrostí, ale i velmi osobním příběhem svého vzniku. Shodou šťastných náhod získal MUDr. Jaroslav Adam asi před čtyřiceti lety přenosné sluneční hodiny ve tvaru kostky z období baroka. Téma ho oslovilo natolik, že oslovil známé výtvarníky, aby kostku výtvarně pojali malbou, kresbou či zcela volnou výtvarnou technikou. Během let vznikla velmi osobitá a ojedinělá sbírka, na jejímž vzniku se podílela řada umělců, řemeslníků i nadšenců: F. K. Foltýn, Vladimír Komárek, Jan Kanyza, Jaroslava a Jaroslav Solovjevovi, Vladimír Preclík, Rudolf Křesťan, Jiří Suchý, Jiří Urban mnoho dalších. Kolekce kostek byla 15. dubna 2019 zapsána do České databanky rekordů Agentury Dobrý den. Kamenářský dům od 14. července do 30. srpna.
* HISTORIE ZACHYCENÁ NA SKLE – SKLENĚNÉ NEGATIVY V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH. Výstava je výsledkem několikaletého projektu s názvem Brána do světa sbírek, na kterém spolupracuje Muzeum Českého ráje v Turnově s Muzeem keramiky v polském Boleslawci. Na české straně bylo cílem zdigitalizovat objemný soubor více než 12 000 skleněných negativů z přelomu 19. a 20. století, které jsou výsledkem práce několika turnovských fotografů – profesionálů, ale také dvou zapálených amatérů. Největší část z nich tvoří soubory nadšeného fotografa MUDr. Jiřího Šolce a fotoateliéru V. J. Linharta. Profesionály pak ještě doplňují práce Jana Šimona a jeho dcery Marty, provdané Solovjevové. V jejich podání se návštěvník může těšit na obrázky ze starého Turnova a Českého ráje, dále mu bude představena ateliérová fotografie nebo důležité okamžiky z dějin našeho regionu. Pětici turnovských fotografů doplní další lékař – MUDr. Jan Zeman, který představovaný fotografický soubor zpestří snímky z první světové války, v jejichž zákopech strávil několik dlouhých let a nám zanechal obrazy z Haliče nebo severní Itálie. Cílem je představit také fototechniku, kterou byly nebo mohly být vystavované fotografie pořizovány.
V rámci digitalizačních prací byl mezi jinými zpracován i soubor skleněných negativů z Městského muzea v Železném Brodě a z Muzea a Pojizerské galerie v Semilech. Také tato část bude na plánované výstavě prezentována, stejně jako část věnující se fotografickým sbírkám Boleslawieckého muzea.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce INTERREG Česká republika – Polsko 2014–2020. Výstavní sál Muzea Českého ráje v Turnově od 16. července do 30. srpna.

* DLASKŮV STATEK V DOLÁNKÁCH: KOLOVRÁTEK, STAV I JEHLA. Nová expozice je věnovaná tradiční podomácké výrobě lidového oděvu v Pojizeří. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost seznámit se s různorodostí a krásou textilií a součástek tradičního lidového oděvu užívaných našimi předky při různých příležitostech v období přibližně od konce 18. do počátku 20. století. Výstava představuje jak hotový oděv, tak i všechny pracovní procesy, kterým se věnovali hospodář i hospodyně a podomáčtí výrobci v každém stavení. Výstava bude přístupná do konce letošního roku. Od června do září je Dlaskův statek otevřen denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
„JAK SE ŠILO NA STATKU“ – prázdninové řemeslné dílny na Dlaskově statku:
* 11. 7. Jen kolovrátku zpívej – Předení na kolovratu i další řemeslné techniky
* 18. 7. U stavu a kolovratu – Předení na kolovratu a tkaní všeho druhu
* 25. – 26. 7. Dny lidové architektury – Ochutnávka rozličných řemesel – tkaní na tkalcovském stavu, zpracování ovčí vlny, plstění, štípání šindele
* 1. 8. Utkáno a vyšito – Historické vyšívání a tkaní na tkalcovském stavu
* 8. 8. Červený šátečku – Historické vyšívání a barvení textilu přírodními barvivy
* 15. 8. Jak na plátno nebo sukno I. – Předení na kolovratu, tkaní všeho druhu a plstění
* 22. 8. Jak na plátno nebo sukno II. – Předení na kolovratu, tkaní všeho druhu a plstění

* MĚSTSKÁ KNIHOVNA A. MARKA
Hlavní budova v Jeronýmově ulici je pro čtenáře o prázdninách otevřena od pondělí do středy od 8.00 hodin do 18.00 hodin (oddělení pro děti a mládež do 16.00 hodin.)
Pobočka knihovny Turnov II na vlakovém nádraží je otevřena od pondělí do soboty od 9.00 hodin do 13.00 hodin, ve čtvrtek do 18.00 a v pátek do 16.00 hodin.
Výstavy v hlavní budově:
* Snění o Kosti. Tematická výstava z literárních textů, dobových pohlednic, obrazů, fotografií a dalších sbírkových předmětů ze sbírek pana Pavla Pospíšila. Je věnována hradu Kost a zároveň je poctou profesoru Josefu Pekařovi a jeho dílu Kniha o Kosti. Výstava potrvá do 15. října.
* Valdštejnské téma. Výstava digitálních fotokoláží Jitky Pírkové na téma Valdštejnové, lvi ve službách císařů.

* GALERIE U ZLATÉHO BERÁNKA (v 1. patře infocentra na náměstí): Kouzlo mokřadů – Ing. Jiří Šťastný. Výstava fotografií rodilého Turnovana, ochránce přírody a nadšeného fotografa živé přírody, předsedy základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Bukovina“ a člena fotoklubu Safír Turnov. Výstava poukazuje na důležitost mokřadů v naší krajině, ať už jde o zadržování vody či o zachování druhové rozmanitosti rostlin a živočichů. Mokřady jsou cenné i z hlediska estetického. Proto je důležité tato cenná místa chránit a navracet jim přirozený charakter. Výstava probíhá do 31. srpna.

* HRAD VALDŠTEJN. Otevírací doba o prázdninách denně 9.00–17.30 hodin (poslední vstup do hradu v 17:30).
Výstavy:
– Hrad Valdštejn za Valdštejnů. Tematická výstava k příležitosti celostátní připomínky rodu Valdštejnů, jehož kolébkou byl právě jeden z nejstarších hradů Českého ráje.
– Erbovní bestie na Valdštejně. Výstava nadpřirozených bytostí z erbů české šlechty nacházející se v podhradí v konírně Aehrenthalského paláce.

* SYNAGOGA TURNOV
Hvězda pod tíhou hvězdy. Unikátní výstava prezentující méně známá historická fakta o vztahu komunistického režimu k Židům a o diplomatických stycích se státem Izrael, které byly komplikované ideologickými důvody. Expozice je zapůjčená z Útvaru pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, který je součástí Policie České republiky. Výstava potrvá do 31. srpna. Více na www.synagoga-turnov.cz.

* GALERIE GRANÁT, náměstí Českého ráje. Ukázky výroby granátových šperků a broušení českých granátů. Celoroční výstava granátových šperků. Otevírací doba: pondělí – pátek 9.00–17.00 hodin, sobota 9.00-12.00 hodin. Doprovodná výstava: Perokresby Ivety Kleinové (duben – červenec). Obrazy z písku – výstava pískových obrazů Renaty Zamrijové z Bakova nad Jizerou (srpen – září).

* DŮM PŘÍRODY ČESKÉHO RÁJE V DOLÁNKÁCH. Zaostřeno na Jizerky – výstava nejlepších snímků z fotografické soutěže. Výstava potrvá do konce července.

* KELTSKÉ OPIDUM, Hradiště Semín u Trosek (pod býčími rohy hradu Trosky), www.trosky.eu, tel. 724 140 000. Otevřeno je od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 hodin.
Stálé výstavní expozice na Semíně:
* Tajemství Českého ráje – výstava achátů a polodrahokamů. Výstava nadchne každého, koho nenechává chladným tajemství minerálů a polodrahokamů ukrytých v nitru země. Mimořádné jsou acháty Českého ráje, ze kterých je především soubor achátů od Železnice u Jičína nejucelenější sbírkou, jakou lze kde spatřit. Celkem je vystaveno přes 2 600 kamenů. Veškeré exponáty pocházejí ze sbírky Zdeňka Patzelta, který se o jejich krásu rozhodl podělit se všemi zájemci, kteří expozici navštíví.
* Z dob našich prababiček – výstava nádobí, skla a lidové keramiky našich předků. Zastavte se v dnešní uspěchané době a vžijte se do doby našich prababiček, kdy čas plynul mnohem klidněji.
* Český ráj – přírodní klenot ve fotoobrazech. Výstava představuje soubor mimořádně velkých fotoobrazů autora Zdeňka Patzelta. Ten se dlouhodobě profiluje jako fotograf romanticky laděných záběrů ranní a večerní krajiny, nejčastěji s mlhami na dnech údolí a se sluncem v protisvětle.
* Díla Salvadora Dalího. Jedná se o dočasnou výstavu, k vidění jsou zhruba čtyři desítky jeho děl.

* MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Kde bydlely panenky? Tak se nazývá výstava historických hraček v Muzeu města Mnichovo Hradiště, které zahajuje letní návštěvní sezonu. K vidění jsou hračky z přelomu 19. a 20. století. V té době dostávají holčičky různé typy panenek a pokojíčků. Hračky se stávají zmenšeninou světa dospělých, můžeme tedy zároveň sledovat, jak pokojíčky odráží dobovou kulturu bydlení, z estetického hlediska pak vývoj od secese, přes funkcionalismus, až k poválečnému sektorovému nábytku.
Výstava je zapůjčena ze sbírek Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Otevřena bude každý den kromě pondělí do 30. srpna.

LETNÍ KINO VE SKÁLOVĚ ULICI
Každý prázdninový den promítá turnovské letní kino. Aktuální program najdete ZDE.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.