TURNOVSKÝ KRUH PŘÁTEL HUDBY ZAHAJUJE JUBILEJNÍ 50. SEZONU

0

Sezona 2015/16 bude pro Turnovské hudební večery jubilejní padesátou, uskutečněnou pod hlavičkou Kruhu přátel hudby. Turnovský Kruh přátel hudby byl založen mezi prvními v republice v únoru 1966 a již 4. 3. 1966 pořádal první koncert pro veřejnost. Historie pravidelných hudebních večerů je takřka o čtvrt století starší.Tradice pravidelných koncertů vážné hudby nevznikla v žádných „starých zlatých časech“, ale za 2. světové války.  Šťastná náhoda tehdy svedla do Turnova hned tři hudebně a organizačně nadané osobnosti. Byl to profesor František  Žídek, vynikající houslista a hudební vědec (mimo jiné autor třídílné práce Čeští houslisté).  V Turnově učil na gymnáziu a SUPŠ. V organizaci hudebních večerů byl vůdčím duchem samotné hudební a dramaturgické stránky, jeho úvodní slova k jednotlivým koncertům byla pověstná svou kvalitou a poutavostí.

Precizním a neúnavným organizátorem, dnes bychom řekli jednatelem, byl akademický malíř Jan Choura, který se pečlivě staral hlavně o organizační stránku věci. Jeho zájem a duševní invence proudily dvěma směry – do hudby a výtvarného umění, které také vyučoval. Mimo jiné je autorem rytiny portrétu Antonína Dvořáka, nyní užívaný hudebním festivalem Dvořákův Turnov a Sychrov, který prof. Choura spoluzakládal. Další, kdo se zasloužil o samotné založení cyklu i jeho dlouholeté pokračování, byl místní  kantor, muzikant a sbormistr Pěveckého sboru Antonín Dvořák (dále PSAD) Bohuslav Finke, a to po stránce organizační, odborné i publicistické.

První Turnovská hudební středa se konala 15. 4. 1942 v sále hotelu Karel IV. Za necelý rok, do března  1943,  proběhlo sedm koncertů, pak byly kvůli písni „Čechy krásné, Čechy mé“ nacisty zakázány. K obnovení došlo ihned po osvobození – už 27. 6. 1945 tu hostoval sólista Národního divadla v Praze Beno Blachut s místním PSAD. O dva roky později byl cyklus koncertů přejmenován na Turnovské hudební večery, ale pořadateli byli stále prof. F. Žídek a akad. malíř J. Choura v rámci komorního odboru PSAD. Do roku 1961se uskutečnilo dalších 154 večerů, pak byly večery na pět let přerušeny. V r. 1966 bylo výnosem ministerstva kultury povoleno zakládat Kruhy přátel hudby. Turnovský KPH byl založen mezi prvními a pokračoval v tradici Turnovských hudebních večerů od čísla 162. Od této chvíle se také počítají naše sezony. Prvním předsedou KPH v Turnově byl učitel Antonín Krejčík, a to až do r. 1975, kdy ho vystřídal dosavadní jednatel Ladislav Kovář. Od r. 1982 vedl KPH plných 16 let učitel a školský inspektor Karel Knop. Jeho smrtí v březnu 1998 odešla garda moudrých a obětavých kantorů muzikantů. Vedení KPH se ujala pisatelka těchto řádků. Kromě  dramaturgie dalších sezon bylo třeba převést existenci cyklu do nové „tržní” éry. Kromě příspěvků od města a Nadace Českého hudebního fondu jsme hledali další zdroje – sponzory. Všem, kteří se jakkoli podíleli  na finanční stránce THV patří dík za pomoc při zachování tohoto cyklu.

Za 49 let se v Turnově vystřídalo 248 souborů a sólistů z 15 zemí. Mimo jiné v Turnově třikrát hostovala Česká filharmonie, skoro třicetkrát sólisté Národního divadla v Praze, na naše divadelní jeviště se vešel i Balet – Pražský komorní balet Pavla Šmoka a Bohemia balet Taneční konzervatoře Praha. Početná je také skupina profesionálních umělců pocházejících z našeho kraje – Adamusovo trio, sopranistky Marcela Machotková a Zdeňka Kloubová, houslista Ivan Ženatý a v poslední době skladatel a klavírista Martin Hybler. Nepočítám-li dětské sbory, pak nejmladším účinkujícím byl třináctiletý houslista Lukáš Vondráček, nejstarším v té době čtyřiaosmdesátiletý skladatel Emil Hlobil. V posledních letech jsou oblíbené pořady na okraji žánrů (např. Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA, Baroque Jazz Quartet, Shadow Quartet…), večery improvizací na dané téma ( Jiří Stivín – Baroko a současnost, Martin Hybler – Doteky hudby a poezie, Jiří Pazour – Večer klavírních improvizací). Turnovské obecenstvo, ale zejména organizátoři a účinkující zažili někdy i dramatické chvíle, když po celém Turnově nešel elektrický proud, účinkující zapomněl pult, kostým nebo dokonce nástroj, když protékalo střechou a na jeviště pršelo těsně za účinkující sbor… Tyto malérky se s odstupem času jeví jako příjemně zábavné historky.

Historie koncertního cyklu Turnovské hudební večery trvá přes sedmdesát let a proměňuje se v závislosti na společenských poměrech, módě a vkusu, ale vždy je plná chuti Turnovanů tato setkání připravovat i hudbě naslouchat.
Jana Zajícová, jausak@seznam.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.