TRADIČNÍ ODEMYKÁNÍ ŘEKY JIZERY A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ČÁSTI CYKLOSTEZKY

0

Sobota 13. dubna bude v Malé Skále ve znamení tradiční akce – odemykání řeky Jizery a zahájení jarní sezony na Žluté plovárně. Areál Žluté plovárny bude otevřen a volně přístupný od 10.00, konec  akce se předpokládá v 16.00 hodin. Po slavnostním  odemčení v 11.00 hodin bude zahájeno splutí Jizery, včetně 3. ročníku závodu „O paletu Josefy Jíry“ – závodu turistických lodí a paddleboardů do Dolánek. Splutí i závodu se mohou zúčastnit všichni zájemci, na vlastních turistických lodích nebo na zapůjčených ze Žluté plovárny. Na 12. hodinu se především část pozvaných hostů a novináři přesunou do Líšného, kde bude slavnostně otevřena první část budované cyklostezky Greenway Jizera. Všichni se pak pěšky po ní vydají zpět do Malé Skály.

n201304091750_tz_11_013_msV areálu plovárny bude k dispozici celá řada atrakcí a zajímavostí pro děti i dospělé: Balonový výtah – upoutaný horkovzdušný balon, ze kterého uvidíte Malou Skálu z ptačí perspektivy, pohádková louka – celý den vás budou při doprovodném programu doprovázet pohádkové postavy (kreslení s Vodníkem, malování s princeznou, lezení v lanovém centru s Batmanem, soutěž s čertem atd.), trampolíny, skákací hrad, dětský koutek a další. Po celý den budou na pódiu vystupovat kapely Huměv (staropražské a další lidové písně) a Disneyband (folk)… Podrobné informace na www.zlutaplovarna.cz.

n201304091751_tz_12_013_msStavební práce v úseku cyklostezky Malá Skála – Líšný v rámci nově budované stezky Greenway Jizera byly dokončeny v závěru roku 2012. Jedná se o stezku pro pěší a cyklisty o délce 1,4 km v šíři 2,5 m s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva (minerální beton). Část o délce zhruba 110 m je dlážděná v šíři 1,6 m, závěr (84 m) je asfaltový v šíři 3 m.
Stezka je vybavena lavičkami, odpočívadlem (stůl s lavicemi) a informační tabulí. Kromě využití pro pěší a cyklisty se nabízí spojení se zapůjčením lodí či koloběžek v Malé Skále.
Stezka je vybudována jako bezbariérová.

n201304091751_tz_13_013_msSoučasně probíhají práce i na dalších úsecích stezky, a to Dolánky – Rakousy a Rakousy – Malá Skála. V lednu a březnu t. r. byly mezi Rakousy a Malou Skálou osazeny kovové konstrukce dvou nových mostních objektů přes Jizeru. V současnosti probíhají práce na příjezdových komunikacích k mostům a obkládání mostních opěr. V prosinci 2012 byla dokončena úprava lávky pro pěší na železničním mostě (rozšíření na maximálně přípustných zhruba 1,6 m) v Rakousích. Současně byly vybudovány gabionové stěny a nájezdové rampy na těleso mostu, a těleso stezky v osadě Loužek. Nová komunikace je budována v šíři 2-3 metry jako stezka pro chodce a cyklisty s povrchem z minerálního betonu (mechanicky zpevněného kameniva). Dílčí úseky mezi Rakousy a Malou Skálou dostanou živičný povrch.

Dle aktuálně platného harmonogramu je termín dokončení stavebních prací a předání stavby v úsecích Loužek – Rakousy a Rakousy – Malá Skála naplánován na květen 2013. Cílem je dokončení prací a uvedení celé stezky do provozu v létě 2013. Po dokončení stavebních prací bude na novou stezku přeložena cyklotrasa č. 4170 (Dolánky – Líšný), nově značená jako národní dálková cyklotrasa č. 17.

(S využitím TZ Sdružení Český ráj.)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.