PŘÍRODNÍ REZERVACE APOLENA POD TROSKAMI BYLA DO ODVOLÁNÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA

0

Přírodní rezervace Apolena byla vyhlášena v roce 1998. Hlavním důvodem vyhlášení byla potřeba větší  ochrany stejnojmenného skalního města, které se nachází přímo pod hradem Trosky směrem k Újezdu pod Troskami. Toto nevelké území bylo a je nejvíce poškozovaným územím v Českém ráji. Vandalové zde zejména poškozují skály, do kterých vyrývají nápisy, nezvaní návštěvníci zde pod převisy pálí ohně, což vede k destrukci skalních bloků. Pohybem návštěvníků mimo zpevněné cesty a pěšiny tu dochází k časté erozi. Příchozí z blízkého tábořiště zde sbírají dřevo na oheň, došlo tu k mnoha případům poškozování lesních porostů. Jeskyně Sklepy, která je vyhledávanou lokalitou (důvodem je pověst o vstupu do tajné chodby k hradu), je navíc útočištěm chráněných netopýrů.

Situace v tomto skalním městě se v posledních letech výrazně zhoršovala. V roce 2008 byl projednán a schválen plán péče o toto maloplošné, zvláště chráněné území. Plán konstatoval neudržitelný stav lokality. Správa CHKO Český ráj využila všechny možnosti, jak návštěvníky upozornit na skutečnost, že se nacházejí ve zvlášť chráněném území. V lokalitě byla zvýšena kontrolní činnost. Počet přestupků proti zákonu o ochraně přírody a krajiny však i přesto stoupal. Vstup do jeskyně Sklepy, která je evropsky významnou lokalitou pro netopýra vrápence malého, musel být uzavřen masivní mříží. I tato byla opakovaně poškozena a docházelo k rušení netopýrů.

n201005111707_tz_034_010_apolenaZ těchto důvodů přikročila Správa CHKO Český ráj k radikálnímu kroku. Vstup veřejnosti do přírodní rezervace Apolena byl podle § 64 zákona 114/1992 Sb. zakázán s účinností od 10. května 2010. Za porušení zákazu může být uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun! Skalní město Apolena se tak zařadilo k dalším dvěma lokalitám, do kterých je v Českém ráji zakázán vstup. Od roku 2007 je uzavřena oblast Sokolky v Příhrazských skalách, vloni byl uzavřen Starý Hrádek s přilehlým Javorovým dolem v Prachovských skalách. Obě tyto oblasti byly uzavřeny ze stejných důvodů jako nyní skalní město Apolena.

 

Pověst o Apoleně

Kdysi dávno se dívka jménem Apolena zamilovala do chudého chlapce. Dívčin otec však způsobil, že Apolenin milý byl odveden na sedm let na vojnu, kde padl. Apolena na něj marně čekala. Když jí oznámili zprávu o jeho smrti, opustila dům svých rodičů a odešla neznámo kam. Novým domovem se jí staly skály a lesy pod Troskami. V těchto skalách ji nakonec našla její matka – pološílenou a na kost promrzlou. Dívka se s ní odmítla vrátit domů a zemřela zde posléze v matčině náručí. Podle legendy je pochována na hřbitově v Újezdu pod Troskami.

 

Aleš Hoření

Správa CHKO Český ráj

ales.horeni@nature.cz

201005111707_tz_035_010_apolena

Související články (celkem 34)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.