PODZIMNÍ ÚKLID ČESKÉHO RÁJE

0

Tradičně uprostřed října proběhl letos již 15. ročník posezonní akce „Podzimní úklid Českého ráje“, kterou pořádá agentura Outdoor Discovery. Jedná se o třídenní pracovní aktivitu zaměřenou na odstraňování erozních škod na značených stezkách, úklid nepořádku po turistech, likvidaci černých skládek a na ochranu krajinného rázu regionu. Brigády se účastní zaměstnanci a spolupracovníci agentury a jejich přátelé. Pracují bezplatně. Náklady akce hradí agentura Outdoor Discovery.

Agentura je podnikatelský subjekt, není ochranářskou nebo ekologickou organizací. Tuto „ochranářskou“ brigádu pořádáme proto, že nám není lhostejný stav přírody a krajiny Českého ráje – kraje, který máme rádi a ve kterém již osmnáct let uskutečňujeme sportovně-turistické programy pro hosty od nás i z mnoha zemí Evropy.

Jsme rádi, že rok od roku je méně nepořádku po turistech, a že ubývá i černých skládek. Mrzí nás ale, že jsme stále prakticky jediná firma, která se mimo vlastního zisku z turistiky stará, alespoň částečně, o nápravu evidentních škod, které na naší přírodě turistika zanechává. Až na výjimky se nám nedaří přitáhnout k tématu trvale udržitelného rozvoje turistiky pozornost místních podnikatelů ani institucí, které se jeho propagací zabývají.

n201211062208_tz_20_012_uklidLetošní brigády se zúčastnilo celkem 45 zaměstnanců, instruktorů, spolupracovníků a přátel agentury Outdoor Discovery, kteří zde odpracovali téměř 500 brigádnických hodin. Pracovalo se hlavně na Maloskalsku, v údolí Žehrovky a na Boreckých skalách. Obnovili jsme historické kříže na Vranovském hřebeni. V údolí Žehrovky jsme zbudovali nebo opravili šest mostků přes místa, kde turistická značka překonává mokřady. Uznání zasluhuje parta, která doslova těžila skládku na Boreckých skalách. Stálicí brigád je úklid nepořádku na turistických stezkách. Uklidili jsme několik skládek na Maloskalsku, a důkladně vyspravili stezku na Vranov – Pantheon. Brigáda byla uspořádána ve spolupráci se starosty obcí, Správou CHKO Český ráj a odborem životního prostředí MěÚ v Turnově.
Protože jsme „cestovka“, pracujeme hlavně tam, kde je krajina cestovním ruchem přímo poškozována (prevence eroze a sběr odpadků na turistických trasách). Zaměřujeme se ale i jinam, na krásná místa Českého ráje, která trpí jinými civilizačními vlivy (černé skládky, invazní rostliny atd.).

Jsme agentura zabývající se aktivním trávením volného času. Téměř polovina našich programů se uskutečňuje v Českém ráji. Uvědomujeme si potenciální nebezpečí, které organizovaná turistika představuje pro citlivou přírodu, a proto se snažíme programy uskutečňovat tak, abychom přírodní prostředí zatížili co nejméně.

Roman Bém
jednatel společnosti Outdoor Discovery s. r. o.
mail@discovery.cz, www.outdoordiscovery.cz
(redakčně kráceno)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.