MOTÝLÍ LOUKY POMÁHAJÍ PŘÍRODĚ

0

Motýli nejsou jen letní ozdobou rozkvetlých luk, ale v přírodě hrají významnou roli. Stejně jako ostatní hmyz jsou důležitou součástí potravního řetězce – jsou na nich závislí pavouci, obojživelníci, ptáci… Nejenom pilné včelky a nemotorní čmeláci umí opylovat květy. Mnoho práce při opylování rostlin odvedou právě křehcí motýli. V České republice žije 143 druhů denních motýlů, z nichž přibližně 70 druhů je různou měrou ohroženo. Zákonem je chráněno 22 druhů motýlů, z toho je kriticky ohrožených 8 druhů a silně ohrožených 11 druhů. V uplynulém století 18 druhů našich motýlů zcela vyhynulo. Nevymírají jen vzácné druhy, ale výrazně se snižuje i počet jedinců dříve zcela běžných druhů.

Příčinou úbytku motýlů je mizení jejich přirozeného prostředí. Původní květnaté louky s mnoha desítkami druhů kvetoucích rostlin a jen s několika druhy trav se mění v čistě travnaté, intenzivně hnojené a několikrát za rok sečené „zelené pouště“. Na rozlehlých lánech s chemicky ošetřovanými porosty řepky, obilí nebo brambor nenacházejí nejen motýli, ale ani jiné druhy hmyzu vhodné podmínky pro život. Mnoho původních luk také zarostlo lesem, na jiných byly postaveny obrovské sklady, nákupní centra nebo parkoviště.

Jedinou cestou, jak zabránit dalšímu úbytku motýlů je zajistit, aby krajina byla co nejpestřejší. Aby na loukách kvetlo co nejvíce druhů květin, aby v jejich blízkosti byly křoviny, sem tam nějaký strom anebo kousek lesa… To je prostředí, které motýlům vyhovuje nejvíce.

 

V Českém ráji usiluje Správa CHKO o obnovu takových květnatých luk, jaké kdysi znali naši předkové. Zatímco se obvyklý trávník kolem většiny domů skládá z jednoho, maximálně několika druhů trav, na květnaté louce najdeme třeba osmdesát nebo sto druhů trav a kvetoucích rostlin. Právě tato pestrost je to, co přírodě prospívá nejvíce. Správa CHKO Český ráj zakládá květnaté motýlí louky jednak vlastními silami, jednak také vyzývá

obyvatele Českého ráje, aby se připojili ke snaze o obnovu takovýchto luk.

 

Na tuto výzvu reagovala mimo jiné i naše rodina. Na svých pozemcích o rozloze více než tři hektary v sousedství zříceniny hradu Frýdštejna se pokoušíme vytvořit co nejlepší podmínky pro život motýlů. Sehnali jsme speciální osivo a založili květnaté louky, které sekáme pouze jedenkrát ročně, a to až po odkvětu a dozrání semen většiny rostlin.

 

Protože přes pozemky procházejí dvě značené turistické cesty (červená na Pantheon a do Malé Skály a

modrá na rozhlednu na Kopanině), zřídili jsme také dvě informační tabule pro turisty, na kterých vysvětlují problematiku ochrany motýlů.

 

Ekologové a ochránci přírody doufají, že se ke snaze zabránit úbytku motýlů připojí v budoucnosti co nejvíce lidí. Pro začátek by stačilo, kdyby každý majitel domu přestal sekat alespoň kousek svého anglického trávníku a místo něj vytvořil třeba nevelký, ale zato pestrý motýlí záhon. Vhodné osivo s mnoha druhy květin je dnes již běžně dostupné. Z takového motýlího záhonu bude mít majitel dvojí užitek: jednak si ušetří práci se sečením trávy a jednak pomůže přírodě.

 

Igor Vícha, Frýdštejn, igor.vicha@seznam.cz

 

V rámci CHKO Český ráj motýlí louky najdete v Rakousích, v Bělé u Turnova, v okolí Sobotky a Újezdu pod Troskami.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.