ČESKÝ RÁJ SI PŘIPOMENE DESÁTÉ VÝROČÍ PÁDU LEGENDÁRNÍ SEMTINSKÉ LÍPY

0

V sobotu 22. května v 17.00 hodin začíná v sále spořitelny v Sobotce ojedinělá akce. Městské kulturní středisko Sobotka a Obec baráčníků pořádají vzpomínkový podvečer s názvem „Deset let od pádu Semtinské lípy“. V komponovaném programu vystoupí mj. i vzácný host, skladatel, písničkář a režisér Bedřich Ludvík (seriál TV o paměti stromů). Recitace veršů se ujmou Eva Kordová, Petr Pešek a Božena Švarcová. Moderují Jan Janatka a Josef Jindra.

SEMTINSKÁ LÍPA byla jedním z nejznámějších českých stromů, symbolem i logem Českého ráje. Přispěl k tomu nejen její mohutný vzrůst a krása koruny, ale i místo, na kterém stála. Na nápadném, přehledném návrší s dalekým rozhledem do kraje postavili kdysi sochu Jana Nepomuckého od Martina Jelínka a k ní nejspíš usadili dvě lípy jako čestnou  stráž. Snad to bylo kolem roku 1752, jak o tom svědčí mapa Podkosteckého katastru, zpracovaná právě v té době Ignácem Hoetzlem. Jsou na ní zakresleny dvě mladé lipky, z nichž jednu v roce 1858 vyvrátil vichr.

Ta druhá odolala a stala se pak múzou a inspirací pro umělce všech žánrů. Nejvíce kolem s úctou chodili fotografové, patřil k nim například boleslavský fotograf přírody profesor Karel Jirák, ale i těch místních, také dobře známých, je nepřeberně. Výraznou stopu zanechal její impozantní zjev v umění výtvarném. Namátkou Cyril Bouda, Karel Vik, Vladimír Silovský, Zdeněk Mlčoch, Jan Kavan, Vladimír Kopecký, Zdeněk Kerda a také řada umělců amatérských. Odpočívat sem chodil i Václav Špála. Šepot jejich haluzí a vůně květů zanechávala i hluboký dojem slovesný a báseň Semtinská lípa od velkého českého (a také soboteckého) básníka Fráni Šrámka  tuto impresi vyjadřuje. Jaroslav Seifert zde také poseděl a oslovil lípu v básni Návrat jako památku na profesora Pekaře. A vzpomeňme i Karla Čapka při jeho cestě za Šrámkem do Sobotky. Pochopitelně i mnozí jiní čeští básníci  veršem vyjádřili své city k úžasné lípě, jako třeba Josef Brož. I smutek po pádu lípy byl svěcen veršem. Byli to Josef Jindra, Jan Mrskoš a jiní.

 

Dlouho odolávala Semtinská lípa větrům a vichrům, které jí odlamovaly haluze a menší větve. V roce 1971 se však odlomila velká větev a srazila z podstavce svatého Jana, socha musela být o kousek od lípy odsunuta. Větev, která se za větru ulomila 1. srpna 1983, už narušila obrys koruny, vznikla mezera. Poškození stárnoucího stromu vzbuzovalo obavy, a tak sobotecká organizace Českého svazu ochránců přírody v den znovuotevření Národního divadla (19. listopadu 1983) v blízkosti slavného a milovaného stromu vysadila novou mladou lipku, která roste a mohutní.

 

Uvažovalo se i o ořezání koruny, zvláště když se v červnu 1989 odlomila další velká větev a mezera v koruně byla již povážlivá. Dne 6. července 1999 lípu zapálil blesk, oheň byl však včas uhašen. Katastrofa přišla 27. května 2000: Krajem se přehnala prudká vichřice s krupobitím a silný náraz větru lípu, oslabenou svým poškozením, srazil a rozlámal. Zůstal stát jen pahýl kmene. Jednu z mohutných větví, která padla přes silnici, odstranili sobotečtí hasiči s asistencí dobrovolníků.

 

Zatímco si mnozí odnášeli na památku domů haluzky s ještě nerozvitými květy a drobné odřezky, přiběhlo několik supů, kteří se na padlou lípu vrhli motorovými pilami a kořistili z posvátného stromu dřevo na topení. A zatímco někdo napsal na obnažené dřevo slůvko „sbohem“, pokryli je sprejeři ohavnými čáranicemi.

Slušní lidé nad pádem památného stromu smutní a snaží se nešťastné místo oživit pokračovatelkami  památné lípy v úctě k tradici. Roste tak několik stromků a sama lípa, ač složené větve pod stříškou trouchniví, ze svých kořenů zvedá nový zelený peň, jako ruku k nebi. A pamětníci v den výročí katastrofy přicházejí k torzu lípy zavzpomínat.

 

Podle článku Karla Samšiňáka (vyšel ve Sborníku od Ještěda k Troskám a z naučné vzpomínkové  brožury Semtinská lípa (vydala správa CHKO Turnov, 2000).

Text aktualizoval Josef Jindra, josef.jindra@email.cz

Související články (celkem 34)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.