TRADIČNÍ ZPRACOVÁNÍ DRAHÝCH KAMENŮ NA TURNOVSKU – FENOMÉN A TRADICE

0

Muzeum Českého ráje v Turnově pokračuje v péči o jedinečné řemeslné dědictví regionu – tradiční zpracování drahých kamenů. Po loňském úspěšném zápisu tohoto jevu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje podalo turnovské muzeum ke konci února 2023 na Ministerstvo kultury ČR návrh na zanesení kamenářství na národní verzi tohoto listu, zřizovaného za účelem ochrany nehmotného dědictví ČR v oblasti lidové kultury.

V průběhu roku 2023 projde návrh schvalovacím procesem, v němž se k záměru i předloženým podkladům vyjadřují jak členové Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, tak zástupci Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici i odborníci z oblasti lidové kultury, které národní rada vybere ke zpracování odborných posudků. Pokud by byla nominace přijata a jev by byl závěrem roku rozhodnutím ministra kultury zařazen na seznam, ocitlo by se turnovské kamenářství ve velmi vybrané společnosti takových tradic, jakými jsou například jízdy králů, technologie výroby modrotisku či české krajkářství.

Na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR jsou již od jeho zřízení v roce 2008 soustřeďovány výjimečné projevy nehmotného dědictví z oblasti lidové kultury, aby byly patřičně zdokumentovány a průběžně monitorovány, prezentovány široké veřejnosti jako cenná součást její národní identity a v případě potřeby bylo možné pomocí nástrojů garantů tohoto systému ochrany (Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Muzeum Českého ráje v Turnově jako krajské Centrum pro péči o lidovou kulturu a Liberecký kraj) podpořit daný jev v momentě ohrožení jeho existence.

Muzeum Českého ráje v Turnově v pozici Centra pro péči o lidovou kulturu v Libereckém kraji se dlouhodobě zasazuje o dokumentaci, podporu a propagaci těchto jevů a zaznamenává v tomto ohledu četné úspěchy, připomeňme např. úspěšný nominační proces na zapsání výroby tradičních perličkových ozdob z Poniklé na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO v roce 2020. Věříme, že se pracovišti v této činnosti bude dařit i nadále a že budeme moci také s turnovským kamenářstvím pomýšlet na takto vysokou metu, partnerství pro tyto úvahy již máme předjednáno v německém centru zpracování drahých kamenů a u našeho dlouholetého spojence v této oblasti, totiž v oddělení Drahý kámen a šperk Hochschule Trier v Idar-Obersteinu.

Tradice podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku, jak je výjimečné dědictví regionálního řemesla v návrhu formulováno vzhledem k tomu, že jádro brusičské činnosti se v minulých stoletích odehrávalo často přímo v domácnostech brusičů kamenů a dědilo se po generace, je s Turnovskem a jeho širším okolím spjata úzce a odpradávna.
Jak jsme si připomněli v loňském roce v souvislosti s výročím 750 let od první písemné zmínky o městě Turnov, drahé kameny se zde opravovávaly už v mladší době kamenné před sedmi tisíci lety. Zpracování a broušení drahých kamenů provázelo dějiny místa a určovalo hospodářský i kulturní rozvoj oblasti po dlouhá staletí. Turnovské kamenářství je svou intenzitou a rozsahem, kvalitou i nepřerušenou délkou tradice jedinečné nejen na území ČR. Jedná se o mimořádný fenomén, kterým se české prostředí vždy rádo a s úspěchem prezentovalo na mezinárodní úrovni – připomeňme unikátnost českého granátu a jedinečné dary v podobě klenotnických skvostů pro britskou královnu Alžbětu či papeže Jana Pavla II.

V rámci dokumentace současného stavu kamenářství a přípravy podkladů k jeho nominaci na seznam vznikl také několikaminutový film, v němž vystupují samotní brusiči a zaujatě hovoří o své práci, vztahu k řemeslu a také respektu k odkazu předchozích generací kamenářů.
Právě tento snímek bychom rádi představili při příležitosti slavnostního otevření revitalizované expozice dějin kamenářství 28. března (začátek v 17.00 hodin), a to, jak doufáme, i za osobní účasti tvůrců ze studia OBA Creators či samotných účinkujících brusičů. Těm bychom tímto rádi poděkovali za angažovanou a obětavou spolupráci při přípravě nominace i při dalších aktivitách muzea na podporu kamenářství.

Lenka Laurynová, dokumentátorka sbírkových fondů výtvarného umění a šperku, Muzeum Českého ráje v Turnově, laurynova@muzeum-turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.