SEMINÁŘ GEOLOGICKÉ DĚDICTVÍ, ŠETRNÁ GEOTURISTIKA, PŘÍNOS GEOPARKU PRO REGION, DOBRÁ PRAXE

0

Posláním geoparků je především péče o zachování geologického a přírodního dědictví, vzdělávání veřejnosti, uplatňování poznatků výzkumu a vědy, spolupráce s místními komunitami a šetrná turistika. Od roku 2015 je Geopark Český ráj nositelem značky Globální geopark UNESCO – dosud jediný v České republice.

Od prosince 2018 probíhá společný česko-saský přeshraniční projekt „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa“. Partnery projektu jsou Globální geopark UNESCO Český ráj a Globální geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen (Mužakovský vrásový oblouk).

Hlavními výstupy projektu jsou mimo jiné čtyřjazyčné letáky na propagaci obou geoparků s mapou Geoparku Český ráj s vyznačenými geologickými lokalitami a hlavními atraktivitami geoparku, Manuál pro lektory environmentální výchovy a vzdělávání v Globálním geoparku UNESCO Český ráj pro geoprůvodce v Českém ráji a propagace obou geoparků UNESCO ležících v Euroregionu Nisa na webových stránkách a sociálních sítích.
Letáky s mapou jsou již pro veřejnost k dispozici v informačních centrech Českého ráje a ke stažení na webu geoparku.

V rámci projektu se uskutečnily dva pracovní semináře – první v květnu 2019 v Sedmihorkách v Českém ráji, termín druhého semináře v Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen byl z důvodu protiepidemických opatření dvakrát posunut a až díky uvolnění restrikcí se mohli ve dnech 14. a 15. června t. r. zástupci Geoparku Český ráj sejít s kolegy z Geoparku Muskauer Faltenbogen na dvoudenním semináři v Sasku. Na semináři se diskutovalo o geologickém dědictví, šetrné geoturistice, přínosu geoparku pro region a příkladech dobré praxe. Účastníky semináře byli manažeři obou geoparků UNESCO spolu s geoprůvodci z ČR a Německa.
Kromě geologických exkurzí v terénu, interpretace místního geologického, přírodního a historického dědictví byl představen také přínos geoparku pro region a příklady spolupráce s místními komunitami a subjekty.
Geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen prezentoval rovněž své zkušenosti s nedávnou revalidací značky UNESCO. Tu podstupují geoparky UNESCO každé čtyři roky a jsou při ní podrobně prověřována kritéria, která musí geoparky UNESCO splňovat. Geopark UNESCO Český ráj čeká tato revalidace v létě letošního roku. Původně plánovaná revalidační mise se v loňském roce kvůli koronavirovým opatřením nemohla uskutečnit.
Blanka Nedvědická, ředitelka, www.geoparkceskyraj.cz

Seminář se uskutečnil v rámci česko-saského projektu financovaného z FMP Euroregionu Nisa „Spolupráce a propagace geoparků UNESCO v Euroregionu Nisa, reg. č. ERN-0768-CZ-14.11.2018“.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.