PROSINCOVÉ KULTURNÍ POZVÁNKY

0

Poslední měsíc v roce je tu s tradiční nabídkou. Co je potěšitelné a chvályhodné, adventní koncerty se konají nejen v Turnově, ale spontánně díky občanské aktivitě i v okolních obcích. Můžete navštívit v okolí Kacanov několik vystoupení sboru Pro Vánoční Zpívání (Provaz), tradičně na několika místech bude zpívat zdejší skautský sboreček (i s rozdáváním Betlémského světla), konají se akce u kapličky na Prackově a v kostele ve Všeni, k tomu několik vánočních koncertů – jako každoročně Musica Fortuna v divadle a na Valdštejně, Carmina v kostele P. Marie, Česká mše vánoční v podání PS A. Dvořák tamtéž. Dětské pěvecké sbory místních škol vystoupí také na vánočních trzích, konají se doprovodné akce v muzeu. V předvánočním čase Turnovsko žije především kulturou tzv. zespoda, a to je právě v době adventu velmi dobrá zpráva!

Centrum pro rodinu Náruč, o. s., Skálova 540, Turnov
Vybíráme z listopadové nabídky:
* Pondělí 2. až pátek 6. prosince: Adventní trhy v Náruči
* Neděle 15. prosince: Vánoční setkání pěstounských rodin
Více informací na www.naruc.cz, naruc.turnov@seznam.cz, tel. 775 964 314

Rodinné centrum Bouda, ul. 28. října 543, Turnov
Stálá nabídka:
– Klub pro rodiče s dětmi
– Krátkodobé hlídání dětí
– Anglická konverzace s rodilými mluvčími
– Volnočasový Klub 13
– Mikuláš v Boudě. Ve čtvrtek 5. prosince v 16.00 hodin navštíví Boudu v doprovodu andělů a čerta Mikuláš. Pro děti a rodiče bude připraveno příjemné prostředí rodinného centra. Pokud chcete, aby Mikuláš vašemu dítěti přinesl balíček, doneste ho s sebou označený jménem. Vstupné 30 Kč. Přihlaste se předem.
Více informací: www.thebouda.cz, info@thebouda.cz, Tereza Marková, tel. 776 756 223

PROGRAM NA JEDNOTLIVÉ DNY V MĚSÍCI:

Sobota 30. listopadu
* BLEŠÍ TRHY
v daliměřické „hasičárně“ v době od 8.00 do 18.00 hodin. Na prodej zde bude spousta zajímavých nových i použitých věcí (např. oblečení, knihy, nábytek, elektro, hračky…). Vstup volný. Prodávající – registrace na tel. 723 428 046.
* OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ A MÍSTNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ se uskuteční v chovatelské hale u zastávky ČD Turnov-město od 8.00 do 15.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola s živými zvířaty. Možnost zakoupení vystavovaných zvířat. Pořádá ZO ČSCH Turnov 1. Vystaveno bude 415 králíků (46 plemen) a 115 holubů (16 plemen). V prodeji bude celkem 294 králíků.
* ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ TVOŘENÍ. Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi je součástí akce Den pro dětskou knihu a povedou ji lektorky Aneta Novotná a Iva Dalerová. Městská knihovna A. Marka, začátek v 10.00 hodin.
* ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V TURNOVĚ. Náměstí Českého ráje, začátek v 16.00 hodin. Adventní postavy, fanfáry, sbor Turnováček, setkání starosty se skřítkem, nadílka pro děti, občerstvení…
* SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v Žehrově u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku. Začátek v 17.00 hodin. Zve Sousedský spolek PROVAZ.

Sobota 30. listopadu a neděle 1. prosince
* ZÁMEK SYCHROV
: Vánoční trhy na čestném dvoře zámku, vždy od 9.00 do 16.00 hodin. Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží. V bohatém programu se představí  divadlo Studna, potulné loutkové divadlo a žonglér Vojta Vrtek. Pro děti je připravena tvůrčí čertovská dílnička. Vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.

Neděle 1. prosince
* 1. ADVENTNÍ KONCERT 2013 – DUO TERES.
Kostel sv. Františka z Assisi, začátek v 15.00 hodin, vstupné 70 Kč.
* ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v Rovensku pod Troskami. Program: 16.00 hodin – adventní koncert v sále radnice. Vstup zdarma. Od 17.30 hodin – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Vystoupí děti z MŠ a ZŠ, farářka Hana Jalušková a paní starostka se svátečním slovem. V průběhu akce bude možné si zakoupit adventní věnečky a dárky, které vyrobily šikovné ruce maminek dětí z MŠ. Občerstvení zajištěno.
n201311302022_vakci_283_013_akceprosinec* SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ před obecním úřadem v KACANOVECH u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku od 16.30 hodin a od 18.00 hodin před obecním úřadem na VYSKŘI – opět u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku. Zve Sousedský spolek PROVAZ (pro vánoční zpívání). Ten se představí pod vedením sbormistra Karla Součka v obsazení: Barbora Součková F., Dobromila Obročníková, Jarda Obročník, Hana Římanová, Filip Holba, Iveta H. Melíšková, Jana Obročníková, Jan Bílý, Míla Zemánková, Olga Žáková, Jiří Vlček, Lenka Močubová, Renda Močuba, Kája Martínková, manželé Kynkorovi, Jan Zamrazil, Kristýna Milkovičová a Viki Gajičová.
* TANEČNÍ PODVEČER. Závěrečná „prodloužená“ podzimního tanečního kurzu pro partnerské a manželské páry, na které si může zatančit každý milovník společenského tance. K tanci a poslechu hraje skupina Allegro z Jičína. KC Turnov, začátek v 18.00 hodin, vstupné 100 Kč, účastníci kurzu vstup volný.

Pondělí 2. prosince
* ADVENTNÍ A PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ
. Tvůrčí výtvarná dílna pro obyvatele penzionu Žižkova a další zájemce z řad veřejnosti. Lektorka dílny Aneta Novotná, průvodní slovo o adventním čase Eva Kordová. Klubovna penzionu v Žižkově ulici od 13.00 hodin.
* Přednáška a uvedení nové knihy – KOŘENY ŽENSKÉ SPIRITUALITY: NÁVRAT A TRANSFORMACE STAROVĚKÉ MOUDROSTI. Přednáší a předčítá autorka Terezie Dubinová, kulturoložka, hebraistka a terapeutka (www.oheladom.cz). Knihu si můžete koupit na místě za zvýhodněnou cenu. Městské knihovny Antonína Marka, začátek v 18.00 hodin.

Úterý 3. prosince
* Cestovatelský klub: RÉUNION.
O sopečném ostrově ležícím v Indickém oceánu bude vyprávět Ing. Petr Schlindenbuch. KC Turnov, kino Sféra, začátek v 18.00 hodin, vstupné 100 Kč.

Středa 4. prosince
* Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov pořádají v obou budovách školy (Zborovská a Alešova ulice) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v době od 14.00 do 17.00 hodin. Zájemcům budou poskytnuty informace o studijních i učebních oborech. Po celé odpoledne můžete navštívit odloučené pracoviště odborného výcviku ve Sklostroji. Více informací na telefonních číslech 481 350 011, 481 319 111 a www.ohsturnov.cz.
* DAVID KOLLER vystoupí se svou dlouholetou doprovodnou kapelou v KC Střelnice od 19.00 hodin. Vstupné od 350 Kč.

Pátek 6. prosince
* ADVENTNÍ KONCERT
pěveckého sboru Zvonky z Mnichova Hradiště. Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Všeni, začátek v 17.00 hodin.
* JANEK LEDECKÝ, vánoční koncert jedné z našich nejznámějších hudebních hvězd. Kulturní dům Tatobity, začátek v 19.00 hodin, předprodej vstupenek na OÚ Tatobity.

Sobota 7. prosince
* BURZA SBĚRATELŮ
poštovních známek, pohlednic, odznaků, mincí… KC Střelnice od 8.30 do 11.00 hodin.
* VÁNOČNÍ HRA ANEB CO ANDĚLÉ ZVĚSTOVALI. Poetická hra dvou popletených andělů, kteří zvěstují narození Ježíše Krista v Betlémě. Hraje Divadlo KUFR. Městské divadlo, začátek v 10.00 hodin, vstupné 50 Kč.
* V 18.00 hodin začíná adventní koncert pěveckého sboru MUSICA FORTUNA v zámecké galerii na Sychrově.

Neděle 8. prosince
n201311302023_vakci_284_013_akceprosinec* ADVENT NA SBOŘE: Loutkové divadlo  pro tři herce. Chcete si připomenout – a předně připomenout dětem – co to vlastně Vánoce jsou? Divadelní soubor „Za pět minut devět“ přichází opět s vánoční hrou „Jak to všechno začalo“ a písněmi. Dům Na Sboře ve Skálově ulici, začátek v 9.00 hodin.
* 2. ADVENTNÍ KONCERT 2013 – SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS. Chrám Narození Panny Marie, začátek v 15.00 hodin, vstupné 80 Kč.
* Adventní koncert DPS CARMINA v Sezemicích, kostel sv. Bartoloměje, začátek v 16.00 hodin.
* LÉDL JAZZ Q – jazzový podvečer v pizzerii Maškovka aneb jazzové koledy… Jako host vystoupí JIŘÍ HLAVA – trubka. Začátek v 18.00 hodin, vstupné 50 Kč.

Úterý 10. prosince
* VÁNOČNÍ BESÍDKA KROUŽKU IRSKÝCH TANCŮ
se uskuteční od 16.00 hodin v sále SUPŠ ve Skálově ulici.
* HUSOVICKÉ BETLÉM. Inspirací jsou lidové vánoční hry a také fakt, že se počátkem 20. století hrávaly vánoční hry i v okrajových čtvrtích Brna. Husovické betlém je příležitost k zastavení se v předvánočním shonu, možnost strávit příjemnou hodinku při hraní, muzicírování a zpívání, při sledování prastarého příběhu o narození Ježíška, o cestě tří králů do Betléma a o Herodesových úkladech. Hraje Divadlo Radost Brno. Městské divadlo, začátek v 19.30 hodin, vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 240 Kč.

Čtvrtek 12. prosince
* TOS A CARMINA
. Dětský pěvecký sbor CARMINA a Turnovské orchestrální sdružení vystoupí ve společném vánočním projektu. V první půli zazní slavné Concerto grosso od Georga Friedricha Händela. Sólista Daniel Balatka přednese Händelovo Care Selve a Verdiho arii Alfreda z opery La Traviata. V druhé půli večera vystoupí sbor CARMINA s cyklem starých a nových vánočních koled Naši krásní andělé ve kterém zazní pozapomenuté koledy z Čech, Moravy i Pojizeří v nových úpravách Martina Hyblera. KC Turnov – velký sál, začátek v 19.00 hodin, vstupné děti 30 Kč, dospělí 70 Kč.
* Pohovka: PEPA FOUSEK HOSTEM IVO ŠMOLDASE. Hudební doprovod Pavel Půta a Andy Seidl. Městské divadlo, začátek v 19.00 hodin, vstupné 200 /140 Kč.

n201311302011_vakci_280_013_akceprosinecPátek 13. až neděle 15. prosince
* TURNOVSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
. Program přineseme v samostatném článku. Trhy budou probíhat tentokrát na náměstí a ve Skálově ulici.

Pátek 13. až neděle 15. prosince
* VÁNOČNÍ PROGRAM V MUZEU ČESKÉHO RÁJE:
– Vánoční dílna dřevěné hračky: v pátek od 13.00 do 17.00 hodin, o víkendu od 9.00 do 17.00 hodin. V dílně si budete moci vlastnoručně sestavit dřevěnou hračku – letadélko, lodičku, koníka i jiná zvířátka a současně si je i vymalovat. To vše pod vedením odborného lektora, výrobce dřevěných hraček, pana Otakara Fraňka, jehož hračky jsou oceněny titulem Regionální produkt Polabí. Kamenářský dům, vstupné 60 Kč.
– Sobota 14. prosince od 14.00 hodin: Vystoupení folklorního souboru Šafrán z Jablonce nad Nisou s vánoční hrou Živý betlém.
(Vánoční program v muzeu bude součástí Vánočních trhů v Turnově a bude je tematicky doplňovat.)

Sobota 14. prosince
* SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
v kostele sv. Jana Nepomuckého na hradě VALDŠTEJNĚ. Začátek ve 14.00 hodin. Zve Sousedský spolek PROVAZ.
* POSEZENÍ PŘI DECHOVCE. Dechovka Turnovanka hraje k tanci a poslechu v „hasičárně“ v Daliměřicích. Začátek v 16.00 hodin, vstupné 50 Kč. Více na www.turnovanka.cz.
* ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru Řetízek ze Železného Brodu. Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Všeni, začátek v 16.00 hodin.

Neděle 15. prosince
* 3. ADVENTNÍ KONCERT 2013 – EVA A BOHUSLAV LÉDLOVI
s dcerami připravili adventní koncert z klasických skladeb a zazní i tři duchovní zpěvy B. Lédla. Kostel Svatého Mikuláše, začátek v 15.00 hodin, vstupné 70 Kč.
* SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v kapli sv. Anny na VYSKŘI, začátek v 15.00 hodin. Zve Sousedský spolek PROVAZ.
* ZÁMEK SYCHROV: Předvánoční koncert folklorního souboru Horačky a dětí Základní školy v Radostíně v zámecké kapli, začátek v 15.00 hodin.
* Adventní koncert DPS CARMINA v Přáslavicích, kostel sv. Jiří, začátek v 17.00 hodin.

Pondělí 16. prosince
* DEN V RÁJI v ZŠ Rovensko pod Troskami –  den otevřených dveří v budově ZŠ.
Program:
* 15.00 – vernisáž – výtvarný obor a vystoupení hudebního oboru ZUŠ Lomnice n. Pop.
* 15.30 – program v budově prvního stupně – pracovní, výtvarné a hudební dílny pro veřejnost
* 15.30 – program v budově druhého stupně – žertovná vystoupení ze života školy připravená žáky 6. – 9. třídy

Úterý 17. prosince
* VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ TURNOV
. Městské divadlo, začátek v 18.00 hodin, vstupné 50 Kč.

Středa 18. prosince
* VÁNOČNÍ KONCERT MUSICA FORTUNA.
Příchozí čeká skvělý host, spousta pohody a vánoční nálady. Městské divadlo od 17.00 a 19.30 hodin, vstupné 120 Kč v předprodeji v recepci KCT na Střelnici.

Sobota 21. prosince
* KAPLIČKA NA BUKOVINĚ
nad Dolánkami: Ve 14.00 hodin zde začíná vánoční vystoupení „sborečku“ skautského střediska Turnov.
* HRAD VALDŠTEJN: Vánoční koncert Queentetu. Vokální soubor výrazných hudebních osobností, které svorně podlehly kouzlu valdštejnské kaple… Začátek ve 14.00 hodin.
* SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v chrámu sv. Filipa a sv. Jakuba ve VŠENI, začátek v 16.00 hodin. Zve Sousedský spolek PROVAZ.
* VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ „sborečku“ skautského střediska Turnov. Ohrazenice – u kapličky, začátek v 16.00 hodin (spojeno s rozdáváním Betlémského světla).
* OLDŘICH JANOTA. Vánoční koncert jedné z českých hudebních osobností. KC Turnov, začátek v 19.00 hodin, vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč.
* VÁNOČNÍ KONCERT PS ANTONÍN DVOŘÁK. Tradiční vánoční koncert turnovského pěveckého sboru. Na programu je Vánoční mše J. J. Ryby a Pastorální mše D dur F. X. Brixiho. Chrám Narození Panny Marie, začátek v 18.00 hodin, vstupné 80 Kč.

Neděle 22. prosince
* ADVENT NA SBOŘE
: Vánoční  slavnost. Mladší děti připravují hru „Vánoční příběh“, kde se připomenou základní události Ježíšova narození. Mládež připravuje hru s názvem „Vánoce nebudou!?“. Moderně pojatý příběh, který nás v pěti dějstvích vede k zamyšlení nad významem Vánoc. Při dětské slavnosti se představí – a mohou představit – další děti s písní, hudbou nebo básničkou. Jako vždy bude slavnost u vánočního stromečku a děti si odnesou malý dáreček. Dům Na Sboře ve Skálově ulici, začátek v 9.00 hodin.
* HRAD VALDŠTEJN: Koncert turnovských skautů. Již přes 10 let připravují turnovští skauti předvánoční vystoupení na hradě. Začátek ve 14.00 hodin (spojeno s rozdáváním Betlémského světla).
* VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ u kaple Panny Marie na Prackově. Začátek ve 14.00 hodin. S vánočním programem vystoupí rodina Lédlova. Možnost prohlídky již zrestaurované kaple. Domácí občerstvení a něco na zahřátí zajištěno. Pořádá občanské sdružení Za záchranu kapličky na Prackově.
* 4. ADVENTNÍ KONCERT 2013 – JITKA ŠURANSKÁ, housle, zpěv. Z folklóru vyrostlá zpěvačka z jihovýchodní Moravy, která zpívá čistým hlasem s citem pro zpívanou písničku. Dům Na Sboře ve Skálově ulici, začátek v 15.00 hodin, vstupné 70 Kč.

n201311302011_vakci_281_013_akceprosinecPondělí 23. prosince
* VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
„sborečku“ skautského střediska Turnov. Náměstí Českého ráje v Turnově, začátek v 17.00 hodin (spojeno s rozdáváním Betlémského světla). Zde spojeno i s překvapením, vloni to byl živý betlém, letos uvidíme…

Úterý 24. prosince
* VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V RAKOUSÍCH
u Betlému (pod táborem). Vánoční koledy, svařák… Začátek ve 13.00 hodin.
* XI. VESELÉ HRADNÍ KOLEDOVÁNÍ na hradě Rotštejně od 13.00 do 15.00 hodin. Povídání o Vánocích, cukroví, svařené víno, houbovník… Přineste věci na vánoční stromeček pro zvířátka. Od 14.00 hodin loutková pohádka od H. T. Hlubučkové Proč se Betlémské skály jmenují Betlémské. Minimální vstupné 25 Kč. Zve o. s. Ochrana Klokočských skal.
* HRAD VALDŠTEJN: Cum decore. Liberecký sbor Cum decore zazpívá na Štědrý den odpoledne na Valdštejně renesanční a barokní vánoční hudbu. Začátek ve 14.00 hodin.
* VÁNOČNÍ KONCERT pěveckých sborů Carmina a Turnováček a dechového orchestru ZUŠ. Chrám Panny Marie, začátek ve 14.00 hodin.
* SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v kostele Nanebevzetí Panny Marie na VYSKŘI, začátek v 15.00 hodin. Zve Sousedský spolek PROVAZ.
* PŮLNOC NA  SBOŘE. Tradice půlnočních setkání Na Sboře konáme nepřetržitě od otevření sboru v roce 2001. Přivítali jsme zde už různá hudební tělesa, ale také jsme se sešli se skromným komorním doprovodem. Smyslem tohoto setkání není koncertní vystoupení ale štědrovečerní zpívání a ztišení nad zvěstí Vánoc. Těšíme se na setkání. Dům Na Sboře ve Skálově ulici, začátek ve 23.00 hodin.

Středa 25. prosince
* SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
u zvoničky ve SKALANECH, začátek ve 12.00 hodin. Zve Sousedský spolek PROVAZ.

Čtvrtek 26. prosince
* HRAD VALDŠTEJN
: Musica Fortuna. Tradiční vánoční koncert turnovského pěveckého sboru. Začátek ve 14.00 hodin.
* ZÁMEK SYCHROV: Vánoce s Vlastimilem Harapesem. Začátek v 16.00 hodin v zámecké galerii.
* Kapela MACKIE MESSER BAND hraje od 19.00 hodin v kabaretu Divizna.
* Štěpánská zábava: FUNK CORPORATION – Funky Xmas. KC Turnov, začátek ve 20.00 hodin, vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Čtvrtek 26. až středa 1. ledna
* ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
: Vánoční prohlídky – prohlídky vánočně vyzdobených zámeckých interiérů, výklad doplněn o povídání o tom, jak poslední majitelé zámku slavili Vánoce, jak se stolovalo, jaké byly obvyklé dárky pod stromečkem apod.

Pátek 27. prosince
* ROCKOVÉ VÁNOCE. Hrají kapely Seven, Bags a Angreštová fošna. Sokolovna Přepeře, začátek ve 20.00 hodin, vstupné 120 Kč v předprodeji v Trafice u Vildy ve Skálově ulici, na místě 150 Kč.

Sobota 28. prosince
* HRAD VALDŠTEJN
: Varhanní koncert Radka Rejška. Varhanní skladby skladatelů 17. – 20. století s vánoční tématikou a improvizace na vánoční koledy. Začátek ve 14.00 hodin.

Neděle 29. prosince
* NEDĚLNÍ ODPOLEDNÍ ČAJE
. K tanci i poslechu hraje Turnovanka. KC Turnov, začátek v 15.00 hodin, vstupné 50 Kč.

n201311302022_vakci_282_013_akceprosinecStředa 1. ledna 2014
* HRAD VALDŠTEJN
: Novoroční valdštejnské hraní pěti lesních rohů. Hrají Trubači z Valdštejna a jejich hosté. Začátek ve 14.00 hodin.
* NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NA LUKÁCH. Město Turnov spolu s ohňostrůjcem Zdeňkem Pohlem a řadou místních firem zvou obyvatele Turnova i okolí na tradiční novoroční ohňostroj. Uskuteční se od 18.00 hodin za autobusovým nádražím v Turnově Na Lukách. Předcházet mu bude od 17.00 hodin vystoupení revivalové kapely Beatles Veteran Club a hromadné vypuštění balónků splněných přání. Na děti, které přinesou zvoneček a zazvoní pro štěstí, čeká malá odměna. Občerstvení zajištěno.

Neděle 5. ledna
* HRAD VALDŠTEJN
: Tříkrálový koncert Hradeckého komorního tuctem. Začátek ve 14.00 hodin.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.