POZVÁNKA: BUDDHISMUS – POHLED, MEDITACE, JEDNÁNÍ

0

O přístupu buddhismu k životu v moderní společnosti, o buddhistických metodách a principech pohovoří v pondělí 4. února od 19.00 hodin cestující učitel Roman Virt, který se věnuje tibetskému buddhismu Diamantové cesty řadu let. Přednáška se uskuteční v Kamenářském domě (ve dvoře Muzea Českého ráje). V závěru proběhne krátká meditace a bude vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi. Základní vstupné je 50 Kč, snížené 30 Kč.

V rámci přednášky se návštěvníci seznámí s metodami tibetského buddhismu Diamantové cesty, které využívají všech tendencí lidské mysli a především moderního světa. Pohled, meditace a jednání vytváří v buddhismu jednotu. To, jak v každodenním životě jednáme, vytváří pozitivní či negativní následky, z buddhistického pohledu tzv. karmu. Karma, řetězec kauzalit, je vnímána nikoli jako předurčený osud, ale jako osobní zodpovědnost za své konání. „Praktikující rozvíjí díky práci s myslí, správnému pohledu a jednání své každodenní prožitky. Znamená to, že jen my sami, nikdo jiný, jsme zodpovědní za své štěstí či neštěstí,“ uvádí Roman Virt.
 
n201302011421_vakci_24_013_budhismusvirtRoman Virt je žákem dánského lamy Oleho Nydahla, jednoho z prvních západních učitelů, který přenesl buddhismus z Tibetu na Západ a za posledních 40 let založil po světě více jak 600 center buddhismu Diamantové cesty. Roman Virt působí z pověření lamy Oleho Nydahla jako cestující učitel. Cestující učitelé laického buddhismu nejsou mniši ani lamové, jsou to laičtí praktikující. V současnosti u nás působí dvanáct českých učitelů buddhismu, kteří pravidelně jezdí přednášet do všech našich center, ale i do center po celém světě.
Buddhismus sám o sobě je nezávislý od kultury, ve které se praktikuje, a proto lidé ze Západu nepotřebují aplikovat zvyky spojené s jinou kulturou, ale stačí se zaměřit čistě na samotné učení Buddhy. „Nicméně, jako lidé na Západě máme oproti lidem na Východě ten problém, že máme sice víc peněz, ale máme zase mnohem méně času a mnohem víc frustrujících prožitků. Lidé na Východě pravděpodobně musí udělat dvě důležitá rozhodnutí za rok, ale my jich každý den musíme udělat patnáct,“ vysvětluje Roman Virt.

Praktikovat znamená v buddhismu scházet se společně v buddhistickém centru či si najít čas doma a meditovat. Meditace může dát lidem v každém prožitém dni určitý prostor mysli. Především jim umožní nebrat věci tak vážně, dá jim schopnost hrát si s jevy a s prožitky. Roman Virt k tomu dodává: „Samozřejmě, čím lépe meditujeme, tím více se dostáváme k úrovním, které jsou mimo jakoukoli kulturu, mimo jakákoliv omezení.“ Vědomá práce s myslí tak vede praktikující k rozpoznání skutečnosti takové, jaká je. Praktikující se snaží rozpoznat podstatu mysli, jež je zdrojem všech prožitků.

Lidé na Západě mají dobrý základ pro vědomou práci s myslí, jsou přirozeně idealističtí a více méně zodpovědní sami za sebe. „Buddhisté nechtějí věřit, ale vědět. Nechtějí následovat, ale prověřovat a následně i zrealizovat,“ popisuje Roman Virt přístup praktikujících a dodává: „Buddha učil lidi být zodpovědnými za své štěstí. My všichni, bez jediné výjimky, chceme být šťastní a vyhnout se utrpení. Pokud jsme šťastní, sdílíme své štěstí přirozeně s ostatními, ale pokud nejsme, jsme nepříjemní a vytváříme problémy. Proto je naší zodpovědností být šťastní a umožnit ostatním, aby také byli šťastní.“

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü je jedním ze tří směrů, které předal Buddha Šákjamuni. Šířil se 1500 let v Indii, pak 1000 let v Tibetu, kde vznikly čtyři hlavní školy, mezi nimi i škola Karma Kagjü, v jejímž čele stojí Karmapa, v současnosti 17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže. V České republice je buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü první náboženskou společností buddhistů, která je registrována Ministerstvem kultury ČR.

Více najdete na www.bdc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.