POZDRAVY Z ČESKÉHO RÁJE

0

Vydavatelství BARON a Muzeum Českého ráje v Turnově zvou na křest knihy Antonína Mojsla Pozdravy z Českého ráje – Turistika na Turnovsku za Rakouska-Uherska. Uvedení publikace proběhne v turnovském muzeu v úterý 3. října od 16.00 hodin.

Kniha se věnuje turistice a cestovnímu ruchu v Českém ráji za dob Rakouska-Uherska v poslední třetině 19. století a v období před první světovou válkou. Důraz je kladen především na region Turnovska, který se stal jedním z turistických center sledované oblasti.
První kapitoly publikace sledují fenomény spojené s rozvojem moderní turistiky v Českém ráji, ať již rostoucí sektor služeb, nástup železnice či turistickou organizovanost, a pokouší se vykreslit obraz turisty přelomu 19. a 20. století. Další části knihy se již více věnují samotnému městu Turnovu a jeho okolí. Nastiňují fungování místních ubytovacích a stravovacích zařízení, letních bytů, turistické poptavárny, městské plovárny či služeb průvodců.

„Stěžejní je popis činnosti turnovského odboru Klubu českých turistů, který v regionu začal působit v roce 1892. Odbor naplno převzal iniciativu spojenou s organizací turistiky na Turnovsku. Kniha sleduje jeho aktivity v oblasti značení turistických cest, správy a zvelebování památek, vydávání propagačních materiálů, provozování turistických stanic a studentských nocleháren či pořádání přednášek a různých kulturních akcí. Publikace vychází z pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Semilech a ve sbírkách Muzea Českého ráje v Turnově. Text doplňuje na 200 obrázků ze sbírky pohlednic mého dědy Jaroslava Mojsla a sbírky fotografií a negativů turnovského muzea,“ doplnil Antonín Mojsl, autor knihy Pozdravy z Českého ráje.

Knihu pokřtí Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje, a Vladimíra Jakouběová, emeritní ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově. Hudební doprovod obstará Duo BigBand.
(Zdroj: TZ MČR)

 

 

 

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.